Annons

Tjustbanan
Bild: Y31 1423 som tåg Linköping-Västervik närmar sig Mormorsgruvan en varm julidag 2016. Foto Markus Tellerup.Y31 1423 som tåg Linköping-Västervik närmar sig Mormorsgruvan en varm julidag 2016. Foto Markus Tellerup.

96

km

R

system

110

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Trafik: Persontrafik, ingen regelbunden godstrafik
 • Öppnad: (Norsholm-) Åtvidaberg-Västervik 1878-1879, Bjärka Säby-Åtvidaberg 1906
 • Spårvidd: 1435 mm (ursprungligen 891 mm, breddad 1959-1964)
 • Längd: Bjärka Säby-Västervik 96 km
 • Dubbelspår: Nej
 • STAX: C2 - 20 ton
 • Elektrifierad: Nej
 • Fjärrblockering: Radioblock Bjärka Säby-Jenny, fjärrblockering Jenny-Västervik
 • ATC: Ja
 • Trafikeringssystem: R, med undantag för Jenny-Västervik som har system H
 • Hastighet: Upp till 110 km/h

Historia

Intressen i Västervik väckte tankar om en förbindelse mellan staden och den nyligen beslutade Södra stambanan redan 1857. Planerna fördröjdes och först 1875 kom man överens om hur banan ungefärligen skulle dras. Den 9 kilometer långa och 1188 mm breda järnvägen mellan Bersbo och Åtvidaberg (byggd 1857) skulle inkorporeras i banan. Denna bana byggdes för att transportera malm från koppargruvorna i Bersbo till Åtvidabergs kopparverk.

Järnväg Norsholm-Västervik

Förbindelsen mellan stambanan och Västervik skulle byggas av två järnvägsbolag: Norsholm-Bersbo Järnväg (NBJ) respektive Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnväg (VÅBJ). Banorna skulle få spårvidden 891 mm vilken även banan mellan Bersbo och Åtvidaberg skulle byggas om till. Banan kom således att utgå från Södra stambanan vid Norsholm mellan Norrköping och Linköping. 1878 startade NBJ trafik från Norsholm till Bersbo liksom på den ombyggda banan från Bersbo till Åtvidaberg. I augusti 1879 öppnades även banan från Åtvidaberg till Västervik och genomgående trafik Norsholm-Västervik kom igång.

NBJ och VÅBJ hade gemensam förvaltning och även samordning av inköp, trafik med mera, för övrigt även tillsammans med Hultsfred-Västerviks Järnväg. Alla tre bolagen gick samman i bolaget Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar (NVHJ) år 1924. Bolaget tog sedan även över banorna Vimmerby-Ydre och Vimmerby-Spångenäs (nedlagda 1940 respektive 1958).

Bjärka Säby-Åtvidaberg

Västervik blev naturligt nog något av ett centrum för den smalspåriga järnvägstrafiken i Småland

Bandelen mellan Bjärka Säby och Åtvidaberg var nära sammankopplad med Östra centralbanan - ÖCJ - som även skötte trafiken på banan. Banan invigdes 1906 och liksom ÖCJ:s huvudlinje mellan Linköping och Hultsfred byggdes den ursprungligen med normalspår. Se vidare Stångådalsbanan angående Östra centralbanan.

Vid den stora trafikomläggningen 1968 lades en lång rad hållplatser ned och alla tåg Linköping-Hultsfred och Linköping-Västervik gick sammankopplade ner till Bjärka Säby. Direktvagnen till Oskarshamn drogs in 1977. 1990 fick länstrafikbolagen ta över ansvaret för trafiken, men nedläggningshotet vilade alltjämt tungt över linjen. Trafiken blev dock kvar. Den gamla Östra centralbanan fick det nya namnet Stångådalsbanan och med början 1993 rustades banan upp. Så kallad radioblockering infördes på sträckan Linköping-Rimforsa.

Smalspårsmetropolen Västervik får normalspår

Västervik blev naturligt nog något av ett centrum för den smalspåriga järnvägstrafiken i Småland och var för övrigt en ovanligt stor stad för att enbart ha smalspåriga järnvägar. NVHJ övertogs av staten år 1949. Redan 12 år tidigare infördes rälsbussar i viss utsträckning men efter SJ:s övertagande kom dessa att dominera persontrafiken helt. Den stora förändringen kom något senare när man beslöt att bygga om banan till normalspår. Detta arbete påbörjades 1959 och avslutades 1964. I samband med detta lades dock banan mellan Norsholm och Åtvidaberg ned. Tågen till Västervik utgår sedan dess från Linköping och går via Bjärka Säby till Åtvidaberg.

Den smalspåriga järnvägen från (Växjö-) Hultsfred till Västervik breddades däremot inte. Eftersom den fyra kilometer långa sträckan mellan Jenny och Västervik var gemensam för banorna från Hultsfred respektive Åtvidaberg fick denna sträcka tre skenor med smalspårets ena skena innanför normalspårets.

Tjustbana med radioblockering

Från 1988 klassades banan som länsjärnväg vilket innebar att länstrafikbolagen fick ansvaret för persontrafiken. Banan har fått namnet "Tjustbanan" efter området i norra Småland som den genomkorsar. År 1995 infördes en förenklad typ av fjärrblockering som benämns radioblockering. Systemet skapades för att slippa personalkrävande tåganmälan samtidigt som investeringskostnaderna blev lägre än för vanlig fjärrblockering. Radioblockering finns även på Stångådalsbanan mellan Linköping och Rimforsa men har inte införts någon annanstans. Systemet gör att konventionella signaler och styrbara växlar saknas. Mötesstationernas växlar är istället uppkörbara i ena riktningen. Detta gör att hastigheten är max 40 km/h genom stationerna.

Bild: En Y31-motorvagn viker av mot Västervik i Bjärka Säby den 24 juli 2016. Foto Markus Tellerup. En Y31-motorvagn viker av mot Västervik i Bjärka Säby den 24 juli 2016. Vid södra infarten till Bjärka Säby står museala semaforer kvar vid både Stångådalsbanan (i förgrunden) och Tjustbanan. Man kan också se dagens signalpunktstavlor (gul pil på röd botten) som är karaktäristiska för båda banorna som idag regleras med radioblockering. Foto Markus Tellerup.

Många inställda tåg

På senare år har persontrafikens framtid tett sig osäker. År 2003 påbörjades emellertid en ny avtalsperiod mellan de inblandade länstrafikbolagen (Östgötatrafiken och Kalmar Läns Trafik) och den nya entreprenören BK Tåg. Samtidigt slopades ett antal hållplatsuppehåll längs banan för att korta restiderna något. Några år senare drabbades dock persontrafiken på banan (liksom i viss mån även Stångådalsbanan) av stora problem. Många skadade och trasiga fordon ledde till att en del av tågen ersattes med buss. Fordonsbristen blev till sist så akut att persontrafiken ställdes in helt under vintern och våren 2010. Trafiken kom åter i gång 7 juni 2010 då nya Itino-motorvagnar sattes in. Även efter detta har dock fordonsbrist varit ett problem.

Godstrafiken inskränkte sig på senare tid till ett tågpar varje vardag med importerad massaved från hamnen i Västervik till Rottneros bruk i Värmland. Tågen kördes av Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab). Trafiken upphörde sommaren 2013 då veden började lossas på annat håll. I juni 2015 började dock godstågen åter rulla på banan - denna gången med sopor från Storbritannien som från hamnen i Västervik transporteras med tåg till ett värmeverk i Västerås. Trafiken upphörde dock redan efter ett halvår och sedan dess körs inga godståg på banan.

Bild: Tåg mot Linköping stannar till i Överum 2014Tåg mot Linköping stannar till i Överum 2014. Till höger kan man se en av Överums bruks byggnader. Foto Frederik Tellerup.

Trafik

Persontrafiken körs med dieselmotorvagnar typ Y31 och Y2. Trafiken kördes tidigare under namnet Kustpilen men är sedan december 2021 en del av Krösatågen. Kalmar Läns Trafik ansvarar för trafiken och SJ är entreprenör. Sommartid trafikeras sträckan Jenny-Västervik även av rälsbussar typ YP som trafikerar smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik.

Ingen regelbunden godstrafik.

Bra länkar för resenären

Du kan köpa biljett hos det/de bolag som är angivna ovan. För trafikinfo för en station - klicka på önskad station på kartan ovan. Här är andra bra länkar:

För den specialintresserade:

Bild: Tåg mot Linköping i Åtvidaberg en augustikväll 2014Tåg mot Linköping i Åtvidaberg en augustikväll 2014. Foto Frederik Tellerup.

Beskrivning

Resan börjar i Linköping (Lp, 0 km) och följer sedan den före detta Östra centralbanan (numera Stångådalsbanan) till Bjärka Säby (Bsä, 20 km) station. Inga tåg stannar numera här utan det är bara en förgreningsstation där tågen mot Västervik svänger av österut från Stångådalsbanan. Inte heller hållplatsen med det fantasieggande namnet Mormorsgruvan (Mmg, 32 km/km 12) är längre i bruk. Namnet kommer av det närliggande gruvområdet där det största gruvhålet gick under namnet "Mormor".

Vedtåg och Kustpil i Åtvidaberg

Bild: Vedtåg med Tågab TMZ 108 passerar Åtvidaberg 2005
Ett tågmöte i Åtvidaberg i maj 2005. Tågab TMZ 108 drar vedtåget från Västervik på väg mot Linköping och vidare mot Värmland.
Bild: Vedtåg med Tågab TMZ 108 och Y2 1381 i Åtvidaberg 2005
Godståget stannar för möte med ett Y2-tåg från Linköping till Västervik. Foto (bägge) Bengt Lilja.

Mötesstation Viresjö (Vsö, 33 km/km 13) passeras. Härifrån gick tidigare ett 7,5 km långt stickspår till sågverket i Viresjö (som egentligen ligger en bra bit söder om järnvägen). Spåret byggdes 1973 och revs upp 2005. Vid hållplats Basthagen (Bth, 37 km/km 17) stannar enstaka tåg. Åtvidaberg (Åvg, 39 km/km 19) är den enda större orten på vägen ner till Västervik. Någon mil norr om Åtvidaberg finns museijärnvägen Risten-Lakviks Järnväg som använder en bit av banvallen från gamla NVHJ, dock nu med spårvidden 600 mm.

Stationen i den mindre orten Falerum (Fal, 56 km/km 58) är nästa uppehåll och används även för tågmöten. Uppehållen vid stationen i Nelhammar (Nl, 65 km/km 67) samt Storsjö (Soö, 69 km/km 72) och Blidstena (Bda, 72 km/km 74) hållplatser är numera alla indragna. I Överum stannar persontågen sedan 1990 vid hållplatsen Överums bruk (Övmb, 79 km/km 82) som dock bara kallas Överum medan den gamla stationen Överum (Övm, 80 km/km 83) passeras därefter. Banan lutar här 17 promille samtidigt som hastigheten är låg vilket ibland orsakade problem f