Bild: Y31 1402 som tåg mot Oskarshamn i Berga 2014Y31 1402 som tåg mot Oskarshamn i Berga 2014. Foto Frederik Tellerup.
Innehåll
Historia & Fakta
Trafik
Beskrivning
Mer om banan
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Godstrafik
  • Öppnad: 1871
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: 28 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

Denna bandel har numera karaktär av bibana men var ursprungligen en del av Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ). Den först färdiga bandelen var just sträckan mellan Berga och Oskarshamn där viss trafik kom igång 1871. 1874 kunde hela NOJ invigas. Se vidare Nässjö-Hultsfred angående NOJ.

Båtförbindelser

Redan under NOJ-tiden utnyttjades närheten till båtförbindelser i Oskarshamn genom att man sålde kombinationsbiljetter med båten till Borgholm. Under SJ-tiden gick rälsbusståget "Gotlänningen" ända ner till kajen för att passagerarna smidigt skulle kunna byta till Gotlandsfärjan.

Nedläggning av persontrafiken, återinvigning och nedläggning igen

Bild: Y1 1314 i Oskarshamn
Y1 1314 framför stationshuset i Oskarshamn 2003.

År 1994 förändrades persontrafiken på f.d. NOJ så att de flesta tåg från Nässjö bara gick till Hultsfred, medan Oskarshamn började trafikeras av direkttåg från Linköping. När den nya {ln:linkoping-kalmar 'Stångådalsbanan} mellan Linköping och Kalmar öppnades 1997 splittrades trafiken på gamla NOJ upp ytterligare och inte sällan fick man byta tåg både i Hultsfred och Berga på en resa från Nässjö till Oskarshamn. Y1-motorvagnar användes i trafiken.

I april 2005 ställdes persontrafiken till Oskarshamn in sedan entreprenören BK Tåg gått i konkurs och länstrafikbolaget beslutat ersätta trafiken med buss. I december 2011 återinvigdes dock persontrafiken på banan, nu med Y31-motorvagnar. Trafiken sammankopplades med Kustpilen och det blev en direktförbindelse med Linköping en gång om dagen.

I juni 2019 lades dock persontrafiken ned igen. Under en längre period hade tågen då ofta ersatts med buss p g a fordonsbrist.

Trafik

Persontrafiken på banan lades ned 16 juni 2019.

Green Cargo kör godståg på banan med diesellok typ T44/Td från och till Hultsfred (-Nässjö).

Bra länkar för resenären

Du kan köpa biljett hos det/de bolag som är angivna ovan. För trafikinfo - klicka på önskad station på kartan ovan. Här är andra bra länkar:

För den specialintresserade:

Beskrivning

Bild: Stationen i Oskarshamn 2014Stationen i Oskarshamn 2014. Till höger skymtar hamnen. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Stationshuset i Berga
Stationshuset i Berga 2004.

Att Berga (Bg, 0 km/km 120) station ursprungligen var en station på Nässjö-Oskarshamns Järnväg märks på att tågen på den anslutande Stångådalsbanan måste byta körriktning i Berga. Det vackra stationshuset är pietetsfullt renoverat.

Idag finns ingen station eller hållplats mellan Berga och Oskarshamn (Oh, 28 km/km 148). Ursprungligen fanns tre mellanstationer - Bohult (7 km/km 127), Möckhult (12 km/km 132) och Forshult (20 km/km 140). Att passagerarunderlaget för dessa inte var så stort kan förklaras av att banan går genom öde skogsbygder. Det tämligen massiva stationshuset i Oskarshamn byggdes 1906. Hamnen och terminalen för Gotlandsbåten ligger bara ett stenkast från stationen.

1907 tillkom en smalspårig 891 mm-järnväg till Oskarshamn i form av Ruda-Oskarshamns Järnväg. Ruda ligger mellan Berga och Kalmar (se Stångådalsbanan). Banan kom sedan att ingå i Östra Smålands Järnväg och tillsammans med ytterligare delar av det småländska smalspårsnätet fanns förbindelse med bland annat Växjö. Banan lades ner på 1960-talet och var då den sista smalspårsbanan som SJ trafikerade med ånglok.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubben 2009
- Sara-Lisa Adell: Nässjö-Oskarshamns Järnväg 1874-1974, Jubiléumskommittén, NOJ:s 100-årsjubileum 1974

Om Ruda-Älghults och Ruda-Oskarshamns Järnvägar
Se Stångådalsbanan

Annons

Banor i Götaland

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny