141

141 002-6 i Katrineholm 2007141 002-6 i Katrineholm 2007. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Avställda
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Tjänstevikt: 82,6 ton
 • Längd: 19300 mm
 • Effekt: 6400 kW
 • Hastighet: 160 km/h (se dock text)
 • Tillverkare: Siemens
 • Byggår: 1996
 • Byggt/inköpt antal: 3
 • Tillhör: Hector Rail
Namn

Loken har fått namn från filmkaraktärer enligt följande:

 • 001-6 Ripley
 • 002-6 Kiddo
 • 003-4 Starling

Österrikiskt kraftpaket

Våren 2007 köpte godsbolaget Hector Rail tre österrikiska ellok av typen 1012. I Sverige fick loken litterat 141.

Tänkta som standardlok

De tre elloken byggdes som prototyplok till de österrikiska statsbanorna, ÖBB, av Siemens 1996. Flera olika företag leverade delar till loken men huvuddelen av den elektriska utrustningen stod Siemens för. Tanken var att den nya loktypen, som fick litterat 1012 hos ÖBB, skulle bli den nya standardtypen som skulle ersätta äldre lok. Konstruktionen visade sig dock bli för dyr och redan innan loken hunnit levereras hade ÖBB bestämt sig för att istället satsa på standardiserade Taurus-lok (se 242). De tre 1012-loken blev därmed uddafåglar i den österrikiska lokflottan och ÖBB ville gärna bli av med dem.

Provkörningar i Sverige

Inför ett eventuellt köp provkörde Hector Rail ett 1012-lok i Sverige hösten 2005, samtidigt som man provade 1142-lok (se 142).

Inköp och anpassning

I mars 2007 beslöt Hector Rail att köpa de tre 1012-loken av ÖBB. Loken byggdes om och försågs med svensk ATC. Rotorerna (en del i den elektriska utrustningen) som fungerade dåligt under ÖBB-tiden byttes ut helt. Loken togs i bruk i Sverige sommaren 2007. De har kommit att användas i både gods- och persontrafik och har bl a dragit Veolias persontåg på sträckan Malmö-Stockholm.

Loken är konstruerade för en hastighet på hela 230 km/h men har bara blivit godkända för 160 km/h i Sverige. Även denna hastighet ger dem dock en plats bland de snabbaste loken i Hector Rails lokflotta.

Avställning

Lok 003 ställdes av 2011 efter en olycka och blev reservdelsförråd för de två kvarvarande loken. 2018 ställdes även de två resterande loken av.

 

Hector Rail 141 001-6 i Lund 2010.Hector Rail 141 001-6 i Lund 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Förarplats Hector Rail 141 2007Förarplats Hector Rail 141 2007.
1012-lok i ÖsterrikeEtt 1012-lok i Österrike. Bild Hector Rail.

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Hector Rail

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons