Rc3/143

Bild: Tågab Rc3 1041 i Kristinehamn 2016Tågab Rc3 1041 i Kristinehamn 2016. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Längd: 15520 mm
 • Tjänstevikt: 76,8 ton
 • Effekt: 3600 kW
 • Hastighet: 160 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1970-1971
 • Byggt antal: 10
 • Ombyggt antal: 23 (från Rc2)
 • Ursprunglig nummerserie: 1057-1066
 • Tillhör: Hector Rail, Tågab, BLS Rail
Namn
Hector Rails lok har namngetts enligt följande. Namnen kommer från svenska ånglok.
 • 039 Berserk
 • 046 Prins August
 • 048 Saga
 • 054 Halfdan Snälle
 • 059 Fenrisulfven
 • 060 Jernsida
 • 061 Valkyrian
 • 064 Bifrost

Snabbare Rc-lok

För att få Rc-lok med högre hastighet än normala 135 km/h byggdes tio lok med utväxling för 160 km/h i början av 1970-talet. Loken fick littera Rc3. Den högre hastigheten var främst tänkt att komma till användning i persontåg men loken fick även dra godståg.

Ombyggnad från Rc2

Under 1990-talet då behovet av snabba lok ökade byggdes 23 Rc2 om till Rc3. Även flera Rc4 har varit ombyggda till Rc3.

Några lok byggdes om för radiostyrning vid växling och fick en avvikande färgsättning med en snedställd röd rand som markerade lokets framände.

Posttåg

Vid delningen av SJ år 2001 tillföll loken SJ AB som använde dem i persontåg. 2002 köpte Green Cargo några lok av SJ för användning i posttågen där snabb dragkraft behövdes. Dessa lok fick det inofficiella litterat Rc3G. 2011 började Green Cargo återställa sina Rc3-lok till Rc2 för att sedan successivt bygga om dem till Rd2 och 2014 var samtliga ombyggda. För posttrafiken uppväxlades istället flera Rc4-lok till 160 km/h.

Nya färgsättningar

Under 2007 började SJ måla om sina lok i svart färgsättning. Samma år målades Statens Järnvägars Rc3-lok om i en grå/röd färgsättning.

Uthyrning och försäljning

Två Rc3-lok övertogs 2004 av Affärsverket Statens Järnvägar (som skötte den verksamhet som blev över när SJ bolagiserades 2001). Affärsverket ägde lok och vagnar av flera typer och hyrde ut fordon till bl a den trafik som Rikstrafiken upphandlade. Verkets fordon var märkta med ägarbeteckningen SSRT (kan uttydas som en förkortning för Swedish State Railways Trains).

Loken hyrdes ut till olika operatörer i flera omgångar, bl a Ofotbanen och Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab). 2012 avvecklades Statens Järnvägar och kvarvarande fordon överfördes till Trafikverket som fortsatte att administrera uthyrningen. 2016 såldes de två loken - 1040 och 1041 - till Tågab.

Även SJ AB hyrde regelbundet ut lok för användning i godståg. 2013 beslöt man att sälja sina Rc3-lok då man inte längre behövde dem. 13 lok såldes våren 2014 - 8 till Hector Rail där loken fått litterat 143, och 5 till Tågab. I oktober samma år såldes de resterande 12 loken till uthyrningsföretaget Beacon Rail som i sin tur har hyrt ut lok till olika operatörer, bl a Rush Rail, CFL Cargo och Tågfrakt. I början av 2020 sålde Beacon Rail sina 11 lok (ett lok har förolyckats) till BLS Rail som ska använda dem både till uthyrning och egen trafik.

 

Bild: Hector Rail 143 060-6 i Stockholm 2016Hector Rail 143 060-6 i Stockholm 2016. Foto Markus Tellerup.
Bild: Hector Rail 143 1054-9 i Hallsberg 2014Hector Rail 143 054-9 i Hallsberg 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Tågab Rc3 1066 i Göteborg 2014Tågab Rc3 1066 i Göteborg 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt Rc3 1056 2007Interiör förarhytt Rc3 1056 2007. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: SSRT/Tågab Rc3 1040 i Kristinehamn 2010.SSRT/Tågab Rc3 1040 med persontåg i Kristinehamn 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SSRT/Ofotbanen Rc3 1040 i Stockholm 2008SSRT/Ofotbanen Rc3 1040 i Stockholm 2008. Foto Markus Tellerup.
Bild: Green Cargo Rc3 1073 med posttåg Malmö-Stockholm utanför Eslöv 2008Green Cargo Rc3 1073 med posttåg Malmö-Stockholm utanför Eslöv 2008. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc3 1056 i Stockholm 2007SJ Rc3 1056 i Stockholm 2007. Foto Markus Tellerup.
Bild: SJ Rc3 1058 i Malmö 2003SJ Rc3 1058 i Malmö 2003. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc3 1053 i Malmö 2005SJ Rc3 1053 i Malmö 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc3 1065 i Stockholm 1990SJ Rc3 1065 i Stockholm 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: SJ Rc3 1064 i Göteborg 1990SJ Rc3 1064 i ursprunglig orange färgsättning i Göteborg 1990. Foto Markus Tellerup.

Fler bilder

Bild: SJ Rc3 1063 med persontåg Göteborg-Malmö i Hjärup 1996SJ Rc3 1063 med persontåg Göteborg-Malmö i Hjärup 1996.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Oskar Fröidh: Första Rc-loket 20 år, artikel i tidningen Tåg 1/1987
- Rc-databasen

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons