Ue/Uf

Bild: Trafficare Uf 858 i Stockholm 2004Trafficare Uf 858 i Stockholm 2004. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången (Ue), enstaka avställda (Uf)
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: C
 • Längd: 9600 mm
 • Tjänstevikt: 47,4 ton (Ue), 50,4 ton (Uf)
 • Effekt: 920 kW
 • Hastighet: 45 km/h (Ue), 60 km/h (Uf)
 • Tillverkare: Asea
 • Ombyggnadsår: 1987-1991
 • Ombyggt antal: 60 (Ue), 16 (Uf)
 • Tillhörde: SJ, Trafficare, Euromaint

Gamla växellok i ny tappning

Asea byggde åren 1930-1956 90 växellok littera Ub till SJ. Dessa treaxliga koppelstångslok stationerades över hela landet. 1955-1956 byggdes ytterligare 25 lok enligt samma grundkonstruktion men i något modernare utförande och med högre hastighet, 60 km/h, så att de skulle kunna användas även i lokalgodståg. De loken fick littera Ud.

Modernisering

På 1980-talet beslöt SJ att modernisera loken och 60 av Ub-loken och 16 av Ud-loken byggdes om 1987-1991. Dessutom byggdes fyra f d TGOJ Ub om (dessa fick nya nummer: 995-998).

Ombyggnaden innebar bl a att loken fick utrustning för multipelkoppling och radiostyrning. En del Ub-lok hade redan tidigare haft radiostyrning men nu fick alla ombyggda lok detta. Även vissa ombyggnader i hytterna gjordes. Utseendemässigt förändrades inte loken i någon större utsträckning, den mest påfallande skillnaden var att loken fick nya strålkastare och ny färgsättning. 

De moderniserade loken fick littera Ue (f d Ub) och Uf (f d Ud).

Kritiserad färg

De första loken som byggdes om fick en målning i grått, blått och gult men detta ändrades sedan till SJ:s vanliga orange färg efter kritik från lokpersonal som tyckte att loken syntes dåligt i mörker. En del av loken fick senare SJ:s nya blå färgsättning med ett rött snedställt band.

Bild: SJ Ue 995 i Borlänge 1992Tre Ue-lok med Ue 995 främst i Borlänge 1992. Ue 995 var ett f d TGOJ Ub-lok.

Användes på bangårdar över hela landet

Multipelutrustningen gjorde att flera sammankopplade lok kunde användas även i tung godstågsväxling

Loken användes som tidigare mest i växling på bangårdar. Multipelutrustningen gjorde att flera sammankopplade lok kunde användas även i tung godstågsväxling. Upp till tre lok kunde multipelköras.

Ue- och Uf-loken var en vanlig syn bl a i Malmö, Helsingborg, Nässjö, Göteborg, Hallsberg, Stockholm, Borlänge, Ånge och Kiruna. 

Slopningsplaner drog ut på tiden

Redan i mitten av 1990-talet minskade behovet av växellok samtidigt som loken visade sig vara underhållskrävande och SJ bestämde att de sista loken skulle slopas 1997. Som ersättning byggdes Rc1-loken om för växlingstjänst. Lokbrist gjorde dock att slopningsplanerna drog ut på tiden och några Ue-lok fortsatte att gå kvar i trafik i Stockholm ända in i början av 2000-talet.

De sista kvarvarande Ue-loken i Stockholm skrotades under 2005 och 2006 efter att ha stått avställda i flera år. Det sista loket i trafik blev Ue 649.

Seglivade Uf-lok

De yngre Uf-loken visade sig vara ännu mer seglivade och några få lok användes ytterligare ett par år av tågserviceföretaget Trafficare och vid Euromaints verkstäder i Hagalund (Stockholm). Euromaints lok fick dessutom en ny färgsättning i blått och gult.

Det sista loket i trafik, Trafficare Uf 860, slopades och skrotades 2013. Tre slopade lok (848, 849 och 851) finns dock fortfarande kvar hos Euromaint i Notviken.

 
Bild: Ue 649 och Uf 849 (i bakgrunden) i Stockholm 2002Trafficare Ue 649 i Stockholm 2002. I bakgrunden Euromaint Uf 849. Foto Markus Tellerup.
Bild: Euromaint Uf 849 i Stockholm 2005Euromaint Uf 849 i Stockholm 2005. Foto Christian Tellerup.
Bild: Ue 585 i Malmö 1988SJ Ue 585 i Malmö 1988. Ue-loken fick ursprungligen en färgsättning i grått, gult och blått. Efter kritik mot att loken syntes dåligt i mörker målades de om i orange färg. Foto Christian Tellerup.
Bild: SJ Ue 588 i Malmö 1993
SJ Ue 588 i Malmö 1993. Foto Frederik Tellerup.

Fler bilder

Bild: Uf 849 med Bn-vagnar i Solna 2003Euromaint Uf 849 med Bn-vagnar i Solna 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Ue 588 i Malmö 1992SJ Ue 588 i Malmö 1992. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Ue 288 i Malmö 1992.SJ Ue 288 med en AB2-vagn och några utländska sov/liggvagnar i Malmö 1992. På säckstationen Malmö C användes Ue-lok flitigt.
Bild: En paus i växlingen på Ue 716 i Malmö 1995En paus i växlingen på Ue 716 i Malmö 1995.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons