Littera och nummer på ett Re-lok

Littera och EVN-nummer på ett Re-lok.

De flesta lok har förutom sitt nummer en beteckning, ett littera, så att olika loktyper ska kunna skiljas åt. Litterat berättar alltså en del om vilka egenskaper ett lok har.

Varje littera består av minst en bokstav (se dock avsnittet om sifferlittera längst ner på denna sida) och ofta en eller två siffror. Siffrorna används för att hålla isär olika undertyper. Högre siffra brukar betyda nyare loktyp.

Läs också mer om reglerna för European Vehicle Number (EVN) som efter hand har införts i Sverige. I EVN finns sifferbeteckningar för både ägare och fordonstyp med i numret, förutom individnummer.

Se också sidan om littera för vagnar.

Littera

Detta är SJ:s tidigare litteraregler (som har luckrats upp rejält på senare år eftersom nya bolag kan skapa sina egna regler).

D = ellok med tre eller fyra drivhjul
M = ellok med treaxliga boggier
R = ellok med tvåaxliga boggier
T = boggiediesellok/diesellok med fyra drivhjul (för linjetjänst)
U = ellok för växling
V = treaxligt diesellok (för växling)
Z = tvåaxlig lokomotor

Underlittera

p = spårvidd 891 mm
P = avsett för posttåg (högre hastighet)

Några kommentarer

I de fall litterat består av mer än en bokstav finns inga generella regler, men oftast går man i bokstavsordning. En ny typ av boggieellok som levererades på 1950-talet fick till exempel littera Ra. På 1960-talet byggdes några provlok av modernare typ som fick littera Rb, vilka blev föregångare till de Rc-lok som fortfarande används idag.

Siffrorna som finns i en del littera används för att hålla isär olika typer av lok av samma grundtyp. Den vanligaste typen av boggiediesellok heter till exempel T44. Den typ som byggdes före den heter logiskt nog T43. Ofta finns det dock luckor i sifferserierna och det har alltså inte funnits 44 olika diesellokstyper.

I andra fall kan litterat bli en sammansmältning av svenska litteraregler och beteckningar från andra länder. Det gäller t ex TMY-, TMX- och TMZ-loken. Dessa diesellok rullade i Danmark under litterorna MY, MX och MZ och när svenska godsbolag köpte några av loken försvenskades litterat till TMY, TMX och TMZ.

Litterareglerna har sitt ursprung i SJ och på senare tid har reglerna luckrats upp i takt med att allt fler bolag kör på spåren. MTAB som kör malmtåg på Malmbanan struntade till exempel helt i reglerna och gav sina nya ellok namnet {ln:Iore 'Iore}. Det passande litterat hade annars varit M.

Sifferlittera

Numera finns även lok som har littera bestående av siffror. Detta gäller t ex godsbolaget Hector Rails lok, se t ex 142. Några entydiga regler finns inte utan hur olika littera skapas bestämmer bolagen själva.

Sifferlittera har sedan länge använts i bl a Tyskland.

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer