2 klass

Vagnar och motorvagnar med 2 klass.

2 klass är standardklass. Pendeltåg och många regionaltåg har bara 2 klass. Se även 1 klass.

I trafik

Utgångna

Annons