Sundsvall-Ånge-Bräcke-Östersund-Storlien

Mittbanan*

Meråkerbanen Storlien-Trondheim*

* Mittbanan är Trafikverkets benämning för sträckan Sundsvall-Storlien. Historiskt har bland annat namnet Norrländska tvärbanan använts. Eftersom det går direkta tåg Storlien-Trondheim beskrivs även sträckan Storlien-Trondheim som en service till alla Norgeresenärer.

Annons

Läs mer om Sveriges järnvägsstationer
Vill du se mer? Hjälp oss ge dig mer innehåll!