F7

Bild: F7 3188 i Malmö 1988F7 3188 i Malmö 1988. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Resgodsvagn
  • Längd: 15500 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Tillverkare: AB Svenska Maskinverken
  • Byggår: 1937-1941
  • Ombyggt antal: 20
  • Tillhörde: SJ

Ombyggd resgodsvagn av 1930-talstyp

F7-vagnarna uppstod när SJ under 1970-talet lät bygga om 20 övertaliga postvagnar littera DF20 till resgodsvagnar.

DF20 var postvagnar som byggts under 1930-talet. Takfönstren (lanterninerna) som fanns för att ge bättre ljus vid postsortering behölls vid ombyggnaden.

De sista vagnarna togs ur trafik i början av 1990-talet.

 

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1989, SJK Förlag 1990
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell, Stockholms modelljärnvägsklubb 2004

Annons