TME

Bild: Nordic Re-Finance TME 1527 i Kil 2020Nordic Re-Finance TME 1527 i Kil 2020. Foto Viktor Molander.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Diesellok
 • Axelföljd: Co'Co'
 • Tjänstevikt: 115 ton
 • Längd: 21000 mm
 • Effekt: 2426 kW
 • Hastighet: 175 km/h
 • Tillverkare: Henschel
 • Byggår: 1981-1985
 • Byggt antal: 37
 • Inköpt antal Sverige: 4 (32, se text)
 • Ursprunglig nummerserie i Danmark: 1501-1537
 • Tillhör: Nordic Re-Finance/Nordiska Tåg m fl

Danskt diesellok

I slutet av 2019 köpte det svenska uthyrningsbolaget Nordic Re-Finance tre ME-lok av DSB. Loken har använts i Danmark sedan de tillverkades i början av 1980-talet.

Ett antal av de klassiska danska dieselloken av typerna MY, MX och MZ har tidigare fått nya ägare i Sverige, men det var första gången även modernare ME-lok importerades hit.

Dieselmotor från General Motors

De 37 ME-loken levererades 1981-1985. Tillverkare var tyska Henschel, men i praktiken kom lokens delar från flera länder. Dieselmotorn kom från General Motors (typ EMD 645) och lokkorgarna tillverkades av Scandia i Danmark.

ME var dock modernare när det gällde banmotorerna som var växelströmsmotorer med asynkronteknik. Liksom sina föregångare är ME ett dieselelektriskt lok, vilket innebär att dieselmotorn levererar ström till de elektriska banmotorerna i boggierna.

Lokens maxhastighet är också högre, 175 km/h.

Bild: DSB ME 1521 i Köpenhamn 2006DSB ME 1521 i Köpenhamn 2006. Foto Frederik Tellerup.

Användes i trafiken runt Köpenhamn

ME-loken levererades som allroundlok för både person- och godstrafik men efter att DSB:s godstrafik hamnade i ett eget bolag 2001 användes loken bara i persontrafik. Många av loken fick utrustning för att kunna köras tillsammans med manövervagnar och personvagnar. Sedan början av 2000-talet har nämligen en stor del av persontågen i regionaltrafiken runt Köpenhamn bestått av inhyrda tvåvåningsvagnar och som dragkraft har ME-lok använts (senare även ellok littera EA). 2013 fick DSB kritik för att ME-loken spred hälsofarliga dieselpartiklar och katalysatorer installerades i loken.

Efter leveranserna av de nya IC4-motorvagnarna var tanken att fasa ut både dubbeldäckartågen och ME-loken, men p g a IC4-tågens dåliga tillförlitlighet fick de planerna skrotas. DSB köpte istället de inhyrda vagnarna 2014 och 2018 beställde man 26 nya ellok av Vectron-typ som ersätter ME- och EA-loken. De första Vectron-loken sattes i trafik 2021.

TME nytt littera i Sverige

Nordic Re-Finance köpte tre lok av DSB (nummer 1509, 1513 och 1527) i slutet av 2019 och loken ankom Sverige i början av februari 2020. I Sverige har loken fått litterat TME.

TME 1527 har hyrts ut till Nordiska Tåg och är placerat i Kil som hjälplok på uppdrag av Trafikverket. Andra hyrestagare är bl a de norska bolagen CargoNet och Onrail och TME-loken används alltså även i Norge.

Ytterligare inköp

I början av 2021 köpte Nordic Re-Finance ytterligare ett ME-lok, nummer 1514, och bolaget har för avsikt att köpa alla tillgängliga lok av DSB. Det innebär totalt 32 lok.

 

Mer om loktypen

- Jernbanen.dk

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons