Bild: Nordic Re-Finance TME 1527 i Kil 2020Nordic Re-Finance TME 1527 i Kil 2020. Foto Viktor Molander.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Diesellok
 • Axelföljd: Co'Co'
 • Tjänstevikt: 115 ton
 • Längd: 21000 mm
 • Effekt: 2426 kW
 • Hastighet: 175 km/h
 • Tillverkare: Henschel
 • Byggår: 1981-1985
 • Byggt antal: 37
 • Inköpt antal Sverige: 32
 • Ursprunglig nummerserie i Danmark: 1501-1537
 • Tillhör: Nordic Re-Finance/Nordiska Tåg m fl

Danskt diesellok

I slutet av 2019 köpte det svenska uthyrningsbolaget Nordic Re-Finance tre ME-lok av DSB. Loken har använts i Danmark sedan de tillverkades i början av 1980-talet.

Ett antal av de klassiska danska dieselloken av typerna MY, MX och MZ har tidigare fått nya ägare i Sverige, men det var första gången även modernare ME-lok importerades hit.

Dieselmotor från General Motors

De 37 ME-loken levererades 1981-1985. Tillverkare var tyska Henschel, men i praktiken kom lokens delar från flera länder. Dieselmotorn kom från General Motors (typ EMD 645) och lokkorgarna tillverkades av Scandia i Danmark.

ME var dock modernare bl a när det gällde banmotorerna som var växelströmsmotorer med asynkronteknik. Liksom sina föregångare är ME ett dieselelektriskt lok, vilket innebär att dieselmotorn levererar ström till de elektriska banmotorerna i boggierna.

Lokens maxhastighet är också högre, 175 km/h.

Bild: DSB ME 1521 i Köpenhamn 2006DSB ME 1521 med persontåg i Köpenhamn 2006. Foto Frederik Tellerup.

Användes i trafiken runt Köpenhamn

ME-loken levererades som allroundlok för både person- och godstrafik men efter att DSB:s godstrafik hamnade i ett eget bolag 2001 användes loken bara i persontrafik. Många av loken fick utrustning för att kunna köras tillsammans med manövervagnar och personvagnar. Sedan början av 2000-talet har nämligen en stor del av persontågen i regionaltrafiken runt Köpenhamn bestått av inhyrda tvåvåningsvagnar och som dragkraft har ME-lok använts (senare även ellok littera EA). 2013 fick DSB kritik för att ME-loken spred hälsofarliga dieselpartiklar och katalysatorer installerades på försök. Dessa visade sig dock fungera dåligt och för att få ned utsläppen av partiklar förbättrades istället bränsleinsprutningen till motorerna.

Efter leveranserna av de nya IC4-motorvagnarna var tanken att fasa ut både dubbeldäckartågen och ME-loken, men p g a IC4-tågens dåliga tillförlitlighet fick de planerna skrotas. DSB köpte istället de inhyrda vagnarna 2014 och 2018 beställde man 26 nya ellok av Vectron-typ som ersättning för ME- och EA-loken. De första Vectron-loken sattes i trafik 2021.

TME nytt littera i Sverige

Nordic Re-Finance köpte tre lok av DSB (nummer 1509, 1513 och 1527) i slutet av 2019 och loken ankom Sverige i början av februari 2020. I Sverige har loken fått litterat TME och de målas om i Nordic Re-Finances färgsättning i grönt och blått.

TME 1527 har hyrts ut till Nordiska Tåg och är placerat i Kil som hjälplok på uppdrag av Trafikverket. Andra hyrestagare är bl a de norska bolagen CargoNet och Onrail och TME-loken används alltså även i Norge.

Ytterligare inköp

Under 2021 köpte Nordic Re-Finance ytterligare tre ME-lok och i december 2021 köpte man DSB:s 26 kvarvarande lok. Samma månad hade DSB tagit de sista ME-loken ur trafik.

Inköpen innebär att Nordic Re-Finance nu äger samtliga 32 kvarvarande lok (av de 37 levererade loken har fyra lok skrotats och ett har blivit museilok i Danmark).

 

Mer om loktypen

- Jernbanen.dk

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer