161/El15

Bild: Grenland Rail El15 105 i Kil 2021Grenland Rail El15 105 i Kil 2021. Foto Viktor Molander.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Co'Co'
 • Tjänstevikt: 132 ton
 • Längd: 19800 mm
 • Effekt: 5400 kW
 • Hastighet: 120 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1967
 • Byggt antal: 6
 • Ursprunglig nummerserie: 2191-2196
 • Tillhör: Grenland Rail
Namn
Hos Hector Rail fick loken namn från filmkaraktärer:
 • 101-1 Plissken
 • 102-9 Marlowe
 • 103-7 Gittes
 • 104-5 Doyle
 • 105-2 Callahan
 • 106-0 Deckard

Norskt malmtågslok blev svenskt godstågslok - och blev norskt igen

Med Rb-loken som grund konstruerade Asea i slutet av 1960-talet ett kraftigare lok som exporterades till flera länder. En av köparna var NSB som beställde sex lok för trafik på Ofotbanen/Malmbanan.

Loken som fick litterat El15 hade treaxliga boggier och med en effekt på 5400 kW var bara Dm3-loken starkare. El15-loken byggdes i samarbete mellan Asea (elektrisk utrustning) och Thunes Mekaniske Verksted (mekaniska delar). Loken fick utrustning för multipelkörning (max 2 lok) och användes ofta i par på Malmbanan.

Ny ägare

Sedan gruvföretaget LKAB tagit över malmtågstrafiken på Malmbanan i början av 1990-talet hamnade loken hos Malmtrafik AS Narvik, MTAS (norska delen av LKAB:s transportbolag). Några av loken (som under NSB-tiden var målade i grönt och gult) målades om i en blå färgsättning och lokens nummer som ursprungligen var 2191-2196 förkortades till 91-96.

Från malmtåg till godståg 

MTAS tog El15-loken ur trafik i slutet av 2003 och sålde dem 2004 till det då nystartade godsbolaget Hector Rail som satte in loken i sina godståg i Sverige och Norge. Loken fick nya nummer och sifferlitterat 161 enligt samma system som bl a de tyska järnvägarna använder. De fick också namn inspirerade av filmkaraktärer.

De flesta av loken målades om i Hector Rails färgsättning. Nummer 102 togs dock aldrig i trafik hos Hector Rail utan blev reservdelsförråd.

Försäljning tillbaka till Norge

Efter leveranser av nya lok tog Hector Rail 161-loken ur trafik 2019. Efter att ha stått avställda en tid såldes de hösten 2020 till det norska bolaget Grenland Rail som har verksamhet bl a i de sydöstra delarna av Norge. Loken kommer därför primärt användas i Norge. Hos Grenland Rail har litterat El15 åter kommit till användning och loken får bolagets blå färgsättning.

 

Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Hector Rail 161 106-0 i Karlstad 2016Hector Rail 161 106-0 i Karlstad 2016. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Hector Rail 161 101-1 i Hallsberg 2010Hector Rail 161 101-1 i Hallsberg 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Hector Rail 161 104-5 vid Sannahed 2007Hector Rail 161 104-5 vid Sannahed 2007. Foto Markus Tellerup.
Bild: Hector Rail 161 105-2 i Arvika 2014Hector Rail 161 105-2 i Arvika 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Två El 15-lok med malmtåg i Abisko Östra 1992En bild från Malmbane-tiden: Två NSB El15-lok med malmtåg i Abisko Östra 1992. Foto Markus Tellerup.
Bild: NSB El15 2191 i Abisko 1992NSB El15 2191 i Abisko 1992. Foto Markus Tellerup.
Bild: MTAS El 15 94 (ursprunglig färg)+91 (ommålad) i Narvik 2003MTAS El15 94 (ursprunglig grön färg) + 91 (ommålad) i Narvik 2003. Foto Markus Tellerup.

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Jernbane.net

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons