En ballastplog i arbete mellan Malmö och Lund 2009

En ballastplog i arbete mellan Malmö och Lund 2009. Ett Öresundståg passerar. Foto Frederik Tellerup.

Annons

Bild: Kontaktledningsarbete med liftmotorvagn på Västkustbanan i Lund 2004LMV 1930B i Lund 2004. Liftmotorvagnar av den här typen är ombyggda Y6/Y7-motorvagnar som används till bl a kontaktledningsarbeten. Foto Frederik Tellerup.
Littera
 • BUR - Buskröjare
 • DSS - Dynamisk spårstabilisator
 • IMV - Mätdressin/mätvagn
 • LMV - Liftmotorvagn
 • LRB - Lifträlsbil
 • MDR - Motordressin
 • MTR - Motortralla
 • OGT - Ogräsbekämpningståg
 • PLB - Ballastplog
 • PMV - Personalmotorvagn
 • RMP/RMR - Rälsmonterare (spikmaskin)
 • SBB - Slipersbytare betong
 • SBT - Slipersbytare trä
 • SBM - Spårbytesmaskin
 • SNA/SNS - Snöslunga
 • SNP - Snösop
 • SPR - Spårriktare
 • TBK - Trådbyteståg kranvagn (kontaktledning)
 • TBM - Trådbyteståg montagevagn (kontaktledning)
 • TMV - Motortralla
 • TRS - Svetstralla
 • TRV - Trumvagn

Många olika typer av arbetsfordon

Infranord och andra företag som sysslar med banunderhåll har eller har haft lok av typer som beskrivs med egna sidor i lokguiden, till exempel Rc2 ÖBB, Tb och Z67. Förutom dessa har man många fordon av andra typer.

Vid delningen av SJ och Banverket 1988 övertog Banverket en mängd tjänstefordon från SJ som liftmotorvagnar, motordressiner, motortrallor, och andra slags arbetsfordon som används vid banarbeten, t ex spårriktare, ballastplogar och spårbyteståg.

I dag finns tjänstefordon hos både Infranord (tidigare Banverket Produktion) och olika privata entreprenörer.

Den här avdelningen är inte på något vis heltäckande utan här ges bara några exempel på fordonstyper.

Tidigare littera hos Banverket

På SJ:s tid hade de flesta tjänstefordon huvudlittera Q med varierande underlittera. Banverket, som bildades 1988, följde dock inte de reglerna för litterering av fordon utan införde egna regler samtidigt som gamla littera ibland levde kvar, vilket kunde göra märkningen på fordon förvirrande. Även numren ändrades.

Ellok benämndes ELL (Ellinjelok), diesellok DAL (Dieselarbetslok) och DLL (Diesellinjelok). DAL användes till lokomotorer, DLL till kraftigare diesellok. Motorvagnarna kallades LMV (Liftmotorvagn) och PMV (Personalmotorvagn). Utöver dessa litteror fanns/finns det en mängd olika beteckningar på olika tjänstefordon, se faktaruta. (Känner du till fler? Kontakta oss!)

Dessa litteror används fortfarande hos bl a Infranord.

Tillverkare

Tidigare var det inte ovanligt att lok, motorvagnar och vagnar som använts i vanlig trafik byggdes om till tjänstefordon. Många av Hilding Carlsson-rälsbussarna och motorvagnarna i Y6/Y7-generationen slutade sina dagar som elrevisionsvagnar och andra typer av tjänstefordon.

Ett stort antal motordressiner och motortrallor tillverkades av flera svenska tillverkare som Berg, Hilding Carlsson och Kalmar verkstad under framför allt 1950- och 1960-talen.

Tjänstefordonen som används i dag är ofta väldigt specialiserade och de flesta av dem är nytillverkade. En stor tillverkare är det österrikiska företaget Plasser & Theurer.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer