Annons

Bild: Vy strax utanför Åmål 2017Vy från banan strax utanför Åmål 2017. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Museibana, ingen trafik f n. Delvis dressincykling.
  • Öppnad: 1928
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: 25 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

Den sju mil långa Åmål-Årjängs Järnväg (ÅmÅJ) öppnades 1928 och var alltså ett ovanligt sent tillskott till det svenska järnvägsnätet.

Förutom huvudlinjen byggdes en fyra kilometer lång bibana från Hallanda till Kättilsbyn. I Åmål fick bolaget bygga en egen station, kallad Åmål Ö, eftersom Bergslagernas Järnvägar (BJ) inte ville dela station. ÅmÅJ svarade med att 1930 bygga ett spår från Åmål Ö till hamnen i Åmål så att gods kunde transporteras vidare med båt på Vänern istället för med BJ:s tåg.

Konkurs...

Konkurrensen blev dock inte långvarig. Ekonomin var redan från starten usel på grund av stora lån och 1932 gick ÅmÅJ i konkurs och staten fick ta över. Banan arrenderades ut till BJ som köpte den 1937 tillsammans med Dal-Västra Värmlands Järnväg (som ÅmÅJ anslöt till i Årjäng). DVVJ och ÅmÅJ slogs ihop till DVVJ AB som i sin tur blev ett dotterbolag till BJ.

Både BJ och DVVJ förstatligades 1947 och från 1948 skötte SJ trafiken Åmål-Årjäng.

Bild: Blandat tåg med ÅmÅJ lok 14 i Sandaholm 1927Blandat tåg med ÅmÅJ lok 14 i Sandaholm 1927. Provisorisk trafik startade på delar av banan 1927 men ÅmÅJ invigdes inte officiellt förrän i december 1928. Sandaholm låg 56 kilometer från Åmål på den redan 1954 nedlagda delen Svanskog-Årjäng. Foto okänd/Järnvägsmuseet.

...och nedläggning

Banan gick genom ganska ödsliga trakter och trafiken var därefter. På bibanan till Kättilsbyn lades persontrafiken ner redan 1932 och godstrafiken 1949. 1954 lades all trafik på sträckan Svanskog-Årjäng (45 km) ner och 1966 upphörde persontrafiken på resten av banan, Åmål-Svanskog. Godstrafiken levde däremot kvar till 1991 tack vare pappersbruket i Svanskog.

Järnvägen blir museibana

1976 bildades Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (JÅÅJ). Föreningen fick efter ett par år överta ÅmÅJ:s f d lokstall i Åmål och började köra utfärdståg till Svanskog. Efter nedläggningen av godstrafiken 1991 blev banan en renodlad museijärnväg och JÅÅJ återskapade bl a järnvägsmiljön i Svanskog.

Museitåg kördes på banan t o m 2009 då banvallen spolades bort på ett ställe av kraftigt regn. Banvallen har dock reparerats och planer finns på att återuppta museitrafiken på banan. För närvarande används banan delvis till dressincykling.

Bild: Stationsområdet i Svanskog oktober 2004Stationsområdet i Svanskog oktober 2004. Foto David Sohlberg.

Trafik

Ingen museitrafik f n. Mer information: Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg.

På en del av banan är det möjligt att cykla dressin sommartid, se joytrail.se.

Bild: Järnvägen till Svanskog passerar Bergslagsbanan på en bro strax söder om stationen. Foto 2017Järnvägen till Svanskog passerar järnvägen Göteborg-Kil på en bro strax söder om stationen i Åmål. Foto 2017, Frederik Tellerup.

Beskrivning

Bild: Ångtåg i Åmåls djuphamn 2003
Ångtåg i Åmåls djuphamn 2003. Foto David Sohlberg.

Från Åmåls djuphamn (0 km/km -1) går banan genom bl a 249 meter lång tunnel till Åmåls Östra (Ålö, 1 km/km 0) där förbindelse till Göteborg-Kil finns. Åmåls Östra ligger trots sitt namn söder om den f d BJ-stationen. Här har JÅÅJ sitt säte och i lokstallet finns förutom föreningens fordon också ett litet järnvägsmuseum.

Järnvägen korsar Bergslagsbanan på en viadukt och fortsätter österut förbi hållplatsen Slommerud (6 km/km 5). Efter Jakobsbyn (8 km/km 7) går banan norrut förbi Finntorp (11 km/km 10) där den ursprungliga hållplatsbyggnaden finns kvar. Sjön Kalven passeras liksom hållplasen Kroppan (19 km/km 18).

Vid Ömmeln (21 km/km 20) går järnvägen vackert utmed sjön med samma namn och dyker sedan in i den 263 meter långa Bollsbytunneln. Tunneln ligger vid banans högsta punkt (140 meter över havet) och härifrån är det nedförsbacke förbi hållplatsen Källtegen (23 km/km 22) till stationen i Svanskog (25 km/km 24) där det bl a finns ett välrestaurerat stationshus. Järnvägsföreningen har även uppfört en vagnhall och lagt in en vändskiva (från Årjäng).

Från Svanskog och vidare till Årjäng är järnvägen uppriven sedan 1955. Banan gick via bl a Hallanda, Humletorp, Sillerud och Åsebyfors. Som kuriosa kan nämnas att det är möjligt att övernatta i en uppställd sovvagn vid Silleruds f d station (vagnen kom dock dit långt efter nedläggningen av järnvägen).

Bild: Järnvägsmuseet i Åmål 2017I det gamla lokstallet vid Åmål Östra finns ett litet järnvägsmuseum och flera av JÅÅJ:s fordon. Tågen Göteborg-Karlstad passerar utanför och det är bara en kort promenad från stationen till Åmål Östra. Foto 2017, Frederik Tellerup.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubben 2009
- Peter Löf: Återinvigningen av Svanskogs station spårade ur, tidskriften Tåg 7/1995
- Historiskt.nu om Åmål-Årjängs Järnväg
- Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser