Göteborg-Hallsberg-Katrineholm-Stockholm

Västra stambanan

Grödingebanan Järna-Södertälje syd övre-
Flemingsberg