Tågab Rc2 002 i Kristinehamn 2018

Tågab Rc2 002 i Kristinehamn 2018. Foto Frederik Tellerup

Bild: Tågab Rc2 009 i Kristinehamn 2018Tågab Rc2 009 i Kristinehamn 2018. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Längd: 15580 mm
 • Tjänstevikt: 78/82 ton
 • Effekt: 3600/4000 kW
 • Hastighet: 135 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1971-1973
 • Inköpt antal: 9
 • Tillhör: Tågab, Svensk Tågkraft

Hemvändande österrikare

Hösten 2001 köpte Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) nio begagnade lok av typen 1043 från de österrikiska statsbanorna (ÖBB). Loken tillverkades av Asea i Västerås i början av 1970-talet. ÖBB-loken var från början tio till antalet men ett lok hade tidigare skadats i Österrike och ingick inte i köpet.

Lika Rc2

1043-loken var lika Rc2-loken vid leveransen till Österrike, förutom mindre skillnader i bland annat bromssystemet. De sex sist byggda loken hade också starkare motorer. Under ÖBB-tiden hade loken en färgsättning i rött med vita dekorränder, först en version mycket lik Rc-lokens ursprungliga målning och senare en variant med en bredare vit linje längre ner på lokkorgen.

Upprustning

Bild: Rc4 1139 med två 1043-lok i transport i Malmö 28 december 2001. Klicka för större bild.Återvändande österrikare i svensk snöyra. Rc4 1139 med 1043 003+009 i transport i Malmö 28 december 2001. Foto Frederik Tellerup.

Loken transporterades till Sverige i slutet av 2001. Efter återkomsten byttes lokens bromssystem och de försågs med utrustning för säkerhetssystemet ATC.

Efter upprustning behöll Tågab tre av loken för eget bruk, sålde tre lok till Banverket och hyrde ut tre till TGOJ. Loken målades om i respektive ägares färgsättning, gult för Banverket, silver/rött för Tågab och grönt/blått för TGOJ. TGOJ:s lok fick även nya nummer (410-412).

Hos Banverket fick loken beteckningen ELL, ellinjelok, medan Tågabs lok har littera Rc2 ÖBB (på pappret, oftast anges bara Rc2).

Försäljningar

Loken som hyrdes ut till TGOJ återlämnades till Tågab 2005 och de fick efter hand också Tågabs färgsättning. Banverkets lok hamnade hos Infranord (f d Banverket Produktion som bolagiserades 2010). 2012 sålde Infranord lok 002 till Tågab och 2017 såldes även lok 001 till Tågab och 003 till Svensk Tågkraft. Därmed har Tågab 7 lok och Svensk Tågkraft 1 lok (lok 008 förolyckades i en brand 2008).

Eftersom loken har en högsta hastighet på 135 km/h använder Tågab dem vanligtvis enbart i godståg, i bolagets persontåg används de snabbare Rc3-loken.

Känns igen på strålkastarna

Utseendemässigt är de österrikiska loken nästa lika de svenska Rc-loken. De kan dock kännas igen på större strålkastare och två stående toppstrålkastare istället för tre liggande.

 

Bild: Tågab Rc2 009 i Hallsberg 2008Tågab Rc2 009 i Hallsberg 2008. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Banverket ELL 002 i Hässleholm 2008Banverket (numera Infranord) ELL 002 i Hässleholm 2008. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Ett ELL-lok med makadamtåg i Harrå 2003Ett ELL-lok med makadamtåg i Harrå på Malmbanan 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Tågab Rc2 008 i Karlstad 2010Tågab Rc2 008 i Karlstad 2010. Loket hade fortfarande kvar TGOJ-färgsättningen. Foto Frederik Tellerup.

Fler bilder

Bild: TGOJ Rc2 412 i Eskilstuna 2003TGOJ Rc2 412 (004) i Eskilstuna 2003. Foto Anders Persson.
Bild: Interiör förarhytt TGOJ Rc2 412 2003Interiör förarhytt TGOJ Rc2 412 (004) 2003. Foto Markus Blidh.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar 2003, SJK förlag 2003
- Ulf Nyström: De österrikiska 1043-loken återvänder i december, artikel i tidningen Tåg 10/2001
- Ulf Nyström: Österrikiska Rc-loken - en lägesrapport, artikel i tidningen Tåg 3/2003
- Svante Fäldt: Brokig fordonsflotta hos Tågab, artikel i tidningen Tåg 6-7/2003
- Rc-databasen

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer