B11/B14

Bild: B14 1564 i Sveg 2005B14 1564 som museivagn i Sveg 2005. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn andra klass
  • Längd: 19500 mm/20700 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sittplatser: 44 (B11), 64 eller 72 (B14)
  • Byggår: 1902-1910
  • Ombyggnadsår: 1938
  • Ombyggt antal: 13
  • Tillhörde: SJ, SWB

Ombyggda trävagnar

1938 lät SJ bygga om 13 Co6- och Co11-vagnar med träkorg till stålpersonvagnar. Underredet återanvändes och fick en helt ny vagnskorg av stål. Inredningen bestod av soffor med motsittning. Litterat på vagnarna ändrades till Co4b (efter 1956 Bo14b).

Salongsinredning

1959 byggdes fyra av vagnarna om så att de fick salongsinredning med stolar liknande de som skulle komma att användas i sextiotalsvagnen B1. Litterat på de ombyggda vagnarna ändrades till Bo10b.

Efter litterareformen 1970 fick vagnarna med salongsinredning littera B11 och de övriga B14.

Kortare 

På grund av sitt ursprung skilde sig vagnarna från andra stålvagnar genom att de var kortare, 19500 eller 20700 mm. Den vanliga längden på personvagnarna tillverkade på 1930-talet var 23500 mm.

SWB-vagn 

SJ använde litterat B14 på ytterligare en vagn, B14 3679, som var byggd 1939 och övertagen från Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SWB). Vagnen hade en inredning liknande B14, men soffor som var placerade 2+2. Denna vagnen hade en längd på 22300 mm.

De sista B11- och B14-vagnarna slopades i slutet av 1980-talet. Flera vagnar finns bevarade.

 

Bild: Ritning B11Ritning B11.
Bild: Interiörskiss B11Interiörskiss B11.
Bild: Ritning B14 3679Ritning B14 3679.
Bild: Ritning B14Ritning B14 (gäller ej B14 1899-1901).
Bild: Interiörskiss B14Interiörskiss B14 (gäller ej B14 3679).

 

Bild: B14 3679 som museivagn i Gävle 1988B14 3679/SWB 191 som museivagn i Gävle 1988. Vagnen har återfått sin privatbanemärkning. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör Bo10b 1959Interiör Bo10b 1959. Foto J.N. Gylldorf Malmö/Järnvägsmuseet.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983

Annons