European Vehicle Number (EVN) och Vehicle Keeper Marking (VKM)

European Vehicle Number (EVN)

Fler och fler järnvägsfordon används i olika länder. För att underlätta identfikationen av fordon har man inom EU bestämt att alla fordon ska få ett europeiskt nummer - European Vehicle Number (EVN). Det tolvsiffriga numret innehåller information om vad slags fordon det är, från vilken land det kommer, individnummer samt en kontrollsiffra. EVN-numren började införas i Sverige 2008 och det är Transportstyrelsen som administrerar dem. Även museiföreningar är med i registret men behöver inte märka sina museifordon.

Dessutom infördes innehavarbeteckningar, Vehicle Keeper Marking (VKM). Varje innehavare/ägare får en godkänd förkortning som ska anges tillsammans med EVN-numret.

Godsvagnar har sedan tidigare internationella UIC-nummer och kan behålla dem.

Nedan följer förklaringar till hur numren ska tolkas. 

Lok och motorvagnar
Bild: Rc6-lok med EVN-nummer
Ett Rc6-lok med innehavarbeteckning (VKM) och EVN-nummer. Det gamla numret (större siffror) har integrerats i EVN-numret. Loket ägs av SJ AB (SJ) i Sverige (S).

Siffra 1-2

Anger vilken typ av fordon det är.

90 - diverse, fordon som t ex ånglok
91 - ellok med hastighet 100 km/h eller högre
92 - diesellok med hastighet 100 km/h eller högre
93 - elmotorvagn med hastighet 190 km/h eller högre
94 - elmotorvagn med hastighet 190 km/h eller lägre
95 - dieselmotorvagn
96 - mellanvagn
97 - ellok med hastighet under 100 km/h (t ex växellok)
98 - diesellok med hastighet under 100 km/h (t ex växellok)
99 - tjänstefordon

Siffra 3-4

Anger land. Koden för Sverige är 74, Danmark har 86, Norge 76 och Tyskland 80.
Fler koder finns på sidan om internationella litteran och nummer - se rubriken Nummer - Tredje och fjärde siffran.

Siffra 5-11

Väljs av fordonsägaren och används för bl a individnummer. Många ägare, men inte alla, använder hela eller delar av det gamla fordonsnumret.

Siffra 12

Kontrollsiffra (streck brukar anges före).

Personvagnar
Bild: B1-vagn med EVN-nummer
En B1-vagn med EVN-nummer och ägarbeteckning framför. Vagnen ägs av Veolia/Snälltåget (VEO) i Sverige (S). Det gamla numret 5100 står också utsatt inom parantes, men är alltså inte en del av EVN-numret. De tre sista siffrorna (100) har dock använts i EVN-numret.

Siffra 1-2

Anger typ av fordon.

50 - personvagn: endast inrikes (ej RIC)
51 - personvagn: för internationell trafik (RIC), fast spårvidd 
61 - personvagn: för internationell trafik med högre hastighet (RIC), fast spårvidd

Siffra 3-4

Anger land. Koden för Sverige är 74, Danmark har 86, Norge 76 och Tyskland 80.
Fler koder finns på sidan om internationella litteran och nummer - se rubriken Nummer - Tredje och fjärde siffran.

Siffra 5-6

Anger vagnens egenskaper. De vanligaste beteckningarna, fler finns:

18 - förstaklassvagn med 8 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
20 - andraklassvagn med 10 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
21 - andraklassvagn med 11 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
22 - andraklassvagn med 12 kupéer eller fler, eller salong med motsvarande antal sittplatser
39 - förstaklassvagn eller vagn med både första och andra klass med 9 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
59 - andra klass liggvagn med 9 eller färre kupéer
70 - sovvagn med 10 kupéer
71 - första/andra eller andra klass sovvagn med 11 kupéer
80 - manövervagn med förarhytt och sittplatser
82 - andraklassvagn med utrymme för resgods eller post
84 - första- eller andraklassvagn med serveringsutrymme eller lekrum för barn
85 - första- eller andraklassvagn med utrymme för servering, kafé eller restaurang
88 - restaurangvagn
89 - specialvagn
94 - resgods- eller postvagn

Siffra 7-8

Anger vagnens största hastighet och tågvärmespänning. I Sverige används främst

73 - 160 km/h och tågvärmespänning 1000 V 16 2/3 Hz eller 50 Hz

Siffra 9-11

Anger vagnens individnummer. Många ägare, men inte alla, använder delar av det gamla fordonsnumret.

Siffra 12

Kontrollsiffra (streck brukar anges före).

En kontrollfunktion för UIC/EVN-nummer finns här: http://lindman.dk/UICn.html

En fullständig översikt finns i detta pdf-dokument hos EU.


Vehicle Keeper Marking (VKM)

Vehicle Keeper Marking (VKM), innehavarbeteckning, används tillsammans med EVN-numren. Varje innehavare/ägare har en godkänd förkortning. Även museiföreningar har VKM, men behöver inte märka sina museifordon.

Här följer en lista på de vanligaste förkortningarna och ägarna/innehavarna i Sverige:

ABTR - AB Transitio (vagnuthyrningsbolag samägt av länstrafikbolagen)
ATAB - A-Train AB (Arlanda Express)
BLETR - Blekingetrafiken
BLSR - BLS Rail AB
CFLS - CFL Cargo Sverige AB
CQC - CQC Rail AB
EMR - Euromaint Rail AB
GC - Green Cargo AB
HCTOR - Hector Rail AB
HLT - Hallandstrafiken AB
IBAB - Inlandsbanan AB
INFRA - Infranord AB (tidigare Banverket Produktion)
JLT - Jönköpings Länstrafik AB
KDR - Kraftdragarna AB
KLT - Kalmar Länstrafik AB
KRONO - Länstrafiken Kronoberg AB
LKAB - LKAB Malmtrafik
MTRX - MTR Express Sweden AB
MTW - MTW Rail AB
NR - Netrail AB
NRFAB - Nordic Re-Finance AB
NTAB - Nordiska Tåg AB
OT - AB Östgötatrafiken
RCT - Railcare Tåg AB
SJ - SJ AB
SkJb - Skandinaviska Jernbanor AB (Blå Tåget)
SKÅNE - Skånetrafiken
SL - SL (Storstockholms Lokaltrafik)
SSRT/TRVF - Trafikverket Förvaltning (tidigare Affärsverket Statens Järnvägar)
STAB - Svensk Tågkraft AB
STR - Strukton Rail
SWTAB - SWT Swedtrac Trafik AB
TAB - Tågfrakt AB
TiB - Tåg i Bergslagen
TKAB - Svenska Tågkompagniet AB
TÅGAB - Tågåkeriet i Bergslagen AB
VEO - Transdev (tidigare Veolia Transport AB/Snälltåget)
VTA - Västtrafik AB
VÄTE - Väte Consulting AB

Hela listan på alla innehavarbeteckningar finns på Transportstyrelsens hemsida.