Littera och nummer på ett Re-lok

Littera och EVN-nummer på ett Re-lok.

Annons

European Vehicle Number (EVN)

Fler och fler järnvägsfordon används i olika länder. För att underlätta identfikationen av fordon har man inom EU bestämt att alla fordon ska få ett europeiskt nummer - European Vehicle Number (EVN). Det tolvsiffriga numret innehåller information om vad slags fordon det är, från vilken land det kommer, individnummer samt en kontrollsiffra. EVN-numren började införas i Sverige 2008 och det är Transportstyrelsen som administrerar dem. Även museiföreningar är med i registret men behöver inte märka sina museifordon.

Dessutom infördes innehavarbeteckningar, Vehicle Keeper Marking (VKM). Varje innehavare/ägare får en godkänd förkortning som ska anges tillsammans med EVN-numret.

Godsvagnar har sedan tidigare internationella UIC-nummer och kan behålla dem.

Nedan följer förklaringar till hur numren ska tolkas. 

Lok och motorvagnar

Bild: Rc6-lok med EVN-nummer
Ett Rc6-lok med innehavarbeteckning (VKM) och EVN-nummer. Det gamla numret (större siffror) har integrerats i EVN-numret. Loket ägs av SJ AB (SJ) i Sverige (S).

Siffra 1-2

Anger vilken typ av fordon det är.

90 - diverse, fordon som t ex ånglok
91 - ellok med hastighet 100 km/h eller högre
92 - diesellok med hastighet 100 km/h eller högre
93 - elmotorvagn med hastighet 190 km/h eller högre
94 - elmotorvagn med hastighet 190 km/h eller lägre
95 - dieselmotorvagn
96 - mellanvagn
97 - ellok med hastighet under 100 km/h (t ex växellok)
98 - diesellok med hastighet under 100 km/h (t ex växellok)
99 - tjänstefordon

Siffra 3-4

Anger land. Koden för Sverige är 74, Danmark har 86, Norge 76 och Tyskland 80.
Fler koder finns på sidan om internationella litteran och nummer - se rubriken Nummer - Tredje och fjärde siffran.

Siffra 5-11

Väljs av fordonsägaren och används för bl a individnummer. Många ägare, men inte alla, använder hela eller delar av det gamla fordonsnumret.

Siffra 12

Kontrollsiffra (streck brukar anges före).

Littera och nummer på en manövervagn UB2X Littera och nummer på en UB2X, som är manövervagnen i X2-tågen.

Personvagnar

Bild: B1-vagn med EVN-nummer
En B1-vagn med EVN-nummer och ägarbeteckning framför. Vagnen ägs av Veolia/Snälltåget (VEO) i Sverige (S). Det gamla numret 5100 står också utsatt inom parantes, men är alltså inte en del av EVN-numret. De tre sista siffrorna (100) har dock använts i EVN-numret.

Siffra 1-2

Anger typ av fordon.

50 - personvagn: endast inrikes (ej RIC)
51 - personvagn: för internationell trafik (RIC), fast spårvidd 
61 - personvagn: för internationell trafik med högre hastighet (RIC), fast spårvidd

Siffra 3-4

Anger land. Koden för Sverige är 74, Danmark har 86, Norge 76 och Tyskland 80.
Fler koder finns på sidan om internationella litteran och nummer - se rubriken Nummer - Tredje och fjärde siffran.

Siffra 5-6

Anger vagnens egenskaper. De vanligaste beteckningarna, fler finns:

18 - förstaklassvagn med 8 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
20 - andraklassvagn med 10 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
21 - andraklassvagn med 11 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
22 - andraklassvagn med 12 kupéer eller fler, eller salong med motsvarande antal sittplatser
39 - förstaklassvagn eller vagn med både första och andra klass med 9 kupéer eller salong med motsvarande antal sittplatser
59 - andra klass liggvagn med 9 eller färre kupéer
70 - sovvagn med 10 kupéer
71 - första/andra eller andra klass sovvagn med 11 kupéer
80 - manövervagn med förarhytt och sittplatser
82 - andraklassvagn med utrymme för resgods eller post
84 - första- eller andraklassvagn med serveringsutrymme eller lekrum för barn
85 - första- eller andraklassvagn med utrymme för servering, kafé eller restaurang
88 - restaurangvagn
89 - specialvagn
94 - resgods- eller postvagn

Siffra 7-8

Anger vagnens största hastighet och tågvärmespänning. I Sverige används främst

73 - 160 km/h och tågvärmespänning 1000 V 16 2/3 Hz eller 50 Hz

Siffra 9-11

Anger vagnens individnummer. Många ägare, men inte alla, använder delar av det gamla fordonsnumret.

Siffra 12

Kontrollsiffra (streck brukar anges före).

En kontrollfunktion för UIC/EVN-nummer finns här: http://lindman.dk/UICn.html

En fullständig översikt finns i detta pdf-dokument hos EU.


Vehicle Keeper Marking (VKM)

Vehicle Keeper Marking (VKM), innehavarbeteckning, används tillsammans med EVN-numren. Varje innehavare/ägare har en godkänd förkortning. Även museiföreningar har VKM, men behöver inte märka sina museifordon.

Här följer en lista på de vanligaste förkortningarna och ägarna/innehavarna i Sverige:

ABTR - AB Transitio (vagnuthyrningsbolag samägt av länstrafikbolagen)
ATAB - A-Train AB (Arlanda Express)
BLETR - Blekingetrafiken
BLSR - BLS Rail AB
BTJB - Blå Tåget Jernbanor AB (se också SkJb)
CFLS - CFL Cargo Sverige AB
CQC - CQC Rail AB
EMR - Euromaint Rail AB
GC - Green Cargo AB
HCTOR - Hector Rail AB
HLT - Hallandstrafiken AB
IBAB - Inlandsbanan AB
INFRA - Infranord AB (tidigare Banverket Produktion)
ITAG - Inlandståget AB
JLT - Jönköpings Länstrafik AB
KDR - Kraftdragarna AB
KLT - Kalmar Länstrafik AB
KRONO - Länstrafiken Kronoberg AB
LKAB - LKAB Malmtrafik
MTRX - MTR Express Sweden AB
MTW - MTW Rail AB
NR - Netrail AB
NRFAB - Nordic Re-Finance AB
NTAB - Nordiska Tåg AB
OT - AB Östgötatrafiken
RCT - Railcare Tåg AB
SJ - SJ AB
SkJb - Skandinaviska Jernbanor AB (Blå Tåget)
SKÅNE - Skånetrafiken
SL - SL (Storstockholms Lokaltrafik)
SSRT/TRVF - Trafikverket Förvaltning (tidigare Affärsverket Statens Järnvägar)
STAB - Svensk Tågkraft AB
STR - Strukton Rail
SWTAB - SWT Swedtrac Trafik AB
TAB - Tågfrakt AB
TiB - Tåg i Bergslagen
TKAB - Svenska Tågkompagniet AB
TÅGAB - Tågåkeriet i Bergslagen AB
VEO - Transdev (tidigare Veolia Transport AB/Snälltåget)
VTA - Västtrafik AB
VÄTE - Väte Consulting AB

Hela listan på alla innehavarbeteckningar finns på Transportstyrelsens hemsida.

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer