Diesellok

Svenska diesellokstyper. Diesellok kan delas in i starkare boggielok för linjetjänst och svagare lokomotorer som används mest till växling.

Fram till 1980-talet tillverkades många diesellok i Sverige, också till andra länder. Nydqvist & Holm AB i Trollhättan (mera känt som Nohab) började tillverka ånglok redan på 1800-talet och under 1950- och 60-talen byggde man ett stort antal diesellok, både till SJ (T43/T44) och bl a de norska och danska järnvägarna (Di3/TMY/TMZ). Dessa hade motorer från General Motors (GM) och byggdes på licens.

Kalmar Verkstad tillverkade framför allt mindre lokomotorer som Z43 och Z65. Även Kockums i Malmö och AB Slipmaterial i Västervik byggde lokomotorer. De små Z-lokomotorerna kom t ex från Västervik. 

Enligt SJ:s tidigare litteraregler (som har luckrats upp rejält på senare år eftersom nya bolag kan skapa sina egna regler) kan olika loktyper delas in i följande:
T = boggiediesellok/lok med minst fyra drivhjul (för linjetjänst)
V = treaxligt diesellok (för växling och lättare linjetjänst)
Z = tvåaxlig lokomotor

Läs mer om littera

I trafik

Utgångna

Annons