Uppsala-Gävle

Ostkustbanan*

Gävle C-Fliskär

* Trafikverket använder benämningen Ostkustbanan för sträckan Stockholm-Gävle-Sundsvall. Historiskt har begreppet stått för banan Gävle-Sundsvall-Härnösand.

Annons

Läs mer om Sveriges järnvägsstationer