Annons

Norrbotniabanan
Bild: Umeå C 2014Umeå C 2014. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Banan är under byggnad
  • Öppnad: Banan är under byggnad
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: ca 270 km 
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Ja
  • Fjärrblockering: Ja
  • ATC: Banan får ERTMS

Historia

Öppningen av Botniabanan 2010 skapade förutsättningar för en fortsättning norrut till Luleå - Norrbotniabanan.

När stambanan genom övre Norrland byggdes på 1880- och 90-talen fick järnvägen en sträckning i inlandet långt från kusten. Till kuststäderna Umeå, Skellefteå och Piteå byggdes sidobanor med anslutning till stambanan, något som senare skulle visa sig vara en nackdel för rationell tågtrafik.

Med Botniabanan skapades en kustnära och betydligt snabbare förbindelse från Kramfors upp till Umeå. En fortsättning norrut till Luleå - eller till och med Haparanda - diskuterades under lång tid men prioriterades bort flera gånger efter olika politiska turer. 2018 kunde dock bygget av den 12 kilometer långa delsträckan Umeå-Dåva starta och planeringen för sträckan vidare till Skelleftå fortsatte. Först 2021 blev det dock klart att hela banan upp till Luleå kommer byggas.

Umeå-Dåva beräknas vara klar för trafik 2025. Bygget fortsätter etappvis och hela banan ska vara klar ca 2030. Banan får enkelspår och en högsta hastighet på 250 km/h.

Trafik

Banan får både persontrafik och godstrafik. Den först byggda delen, Umeå-Dåva, kommer i början bara trafikeras av godståg till Dåva kraftvärmeverk i väntan på att fortsättningen vidare till Skellefteå blir klar.

Beskrivning

Exakt sträckning för banan är inte fastställd för flera delsträckningar men banan ska gå från Umeå via Robertsfors, Skellefteå och Piteå till Luleå. I Umeå ansluter banan till godsbangården norr om Umeå C och fortsätter sedan genom en 1,6 kilometer lång tunnel genom Ersmarksberget till Dåva.

Mer om banan

- Trafikverket
- Trafikverket: Karta över Norrbotniabanan

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny