BLS Rail TMZ 1419 i Kristinehamn 2018

BLS Rail TMZ 1419 i Kristinehamn 2018. Foto Frederik Tellerup.

Bild: Tågab TMZ 109 i Grums 2013Tågab TMZ 109 i Grums 2013. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
Namn
Inlandsbanan:
  • 1413 Betty
  • 1421 Cathis
Nordic Re-Finance:
  • 1448 Tyr
  • 1450 Frøya
  • 1454 Balder
  • 1458 Skjold
  • 1460 Loke
  • 1461 Frigg

Danska Nohab-dieslar

Under 1950- och 60-talen levererade Nohab i Trollhättan en lång rad MX- och MY-diesellok (se TMX och TMY) till de danska statsbanorna. DSB behövde dock ännu fler diesellok för att kunna ersätta de sista ångloken och Nohab tog i slutet av 1960-talet fram en ny och starkare loktyp, MZ.

Mellan 1967 och 1970 byggdes 26 lok av denna typ till DSB. De var längre än MY-loken och fick en mer traditionell design utan rundade fronter. GM-motorn gav en effekt på 2426 kW och en största hastighet på 143 km/h.

De 26 loken byggdes i två serier på 10 respektive 16 lok. Den enda skillnaden mellan dessa två versioner, kallade MZ I och MZ II, var placeringen av bränsle- och luftbehållarna.

Fyra serier

De två första serierna av MZ-lok följdes av ytterligare en serie på 20 lok 1972-1974, MZ III. Grundkonstruktionen var den samma men motorn byttes ut mot en starkare med en effekt på hela 2867 kW. Största hastighet blev 165 km/h och MZ III blev därmed DSB:s snabbaste och starkaste loktyp. Denna tredje version skilde sig även utseendemässigt från de två första genom större frontfönster.

En fjärde serie bestående av 15 lok, MZ IV, levererades 1977-1978 med samma motorprestanda som den tredje serien, men med lite annorlunda utseende. Loken var också något tyngre.

Motorvagnar tog över

DSB satte främst in MZ-loken i fjärrtåg och tunga godståg där lokens styrka och hastighet kom väl till pass. Användningen av loken minskade dock kraftigt i slutet av 1990-talet när motorvagnar tog över en allt större del av persontrafiken. I samband med att DSB:s godstrafikdivision såldes till Railion 2001 delades MZ-loken upp. Alla kvarvarande lok i den fjärde serien samt några från den andra serien hamnade hos det nya bolaget Railion Denmark. Resten behöll DSB som efter hand slopade eller sålde loken.

Försäljning till Sverige

Mellan 2003 och 2005 såldes ett femtontal MZ-lok från de två första serierna till olika bolag i Sverige - Svensk Tågteknik (STT), Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab), Three T och Motala Verkstad.

Tidigare har svenska godsbolag köpt lok av MX- och MY-typ från Danmark. De har i Sverige fått littera TMX och TMY och litterat på MZ-loken har följdaktligen blivit TMZ. TMZ-loken går att multipelköra med varandra och TMX/TMY.

STT:s lok moderniserades vid företagets verkstad i Vetlanda. Det först ombyggda loket (i STT:s färgsättning i blått, grått och svart) togs i drift i början av 2004. Ett andra lok - som såldes vidare till skogskoncernen Vida - blev klart i december 2004 och ett tredje lok kom till TGOJ. Numera finns inga lok hos Svensk Tågteknik eftersom bolaget gick i konkurs 2009.

Bild: DSB MZ 1422, ett lok i den första serien av MZ-lok, med persontåg i Hobro 1993I hemlandet Danmark: DSB MZ 1422, ett lok i den andra serien av MZ-lok, med persontåg i Hobro 1993. Foto Markus Tellerup.

Ytterligare inköp och försäljningar

Tågab köpte 2007 två lok från den fjärde serien, 1447 och 1455, som reservdelsförråd.

De sex lok Motala Verkstad hade köpt såldes efter några år till återvinningsföretaget Stena som bedrev egen godstrafik under en period. 2008 köpte Stena ytterligare fem lok (serie II) från Danmark. Loken hamnade 2011 hos Peterson Rail som dock gick i konkurs 2012, varpå loken i sin tur såldes till BLS Rail.

Inte bara Sverige

Totalt 27 av de 61 MZ-loken har funnit köpare i Sverige. Det gäller alla lok från första serien (undantaget det allra första, MZ 1401, som blivit museilok i Danmark) och nästan alla i den andra serien. Två lok från serie II har dock sålts till Jernbaneverket i Norge. Men några lok från serie III kommer vi inte få se i Sverige. Dessa såldes till Spanien och Australien 2006 och 2007.

Nordic Re-Finance AB har dessutom köpt sju lok från serie IV, den sista serien. Dessa lok hyrs av olika operatörer.

Mer om MZ-lokens öden kan man läsa på jernbanen.dk.

 

Bild: Svensk Tågkraft TMZ 1418 i Nässjö 2013Svensk Tågkraft TMZ 1418 i Nässjö 2013. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: Swedtrac TMZ 1411 i Kungsängen 2014Swedtrac TMZ 1411 i Kungsängen 2014. Foto Markus Tellerup.
Bild: Three T TMZ 1405 i Blädinge 2013Three T (nu Railcare) TMZ 1405 i Blädinge 2013. Foto Christian Tellerup.
Bild: Three T TMZ 1407 i Kil 2013Three T (nu Railcare) TMZ 1407 i Kil 2013. Foto Frederik Tellerup.
Bild: BLS Rail TMZ 1419 i Kristinehamn 2019BLS Rail TMZ 1419 i Kristinehamn 2019. Foto Frederik Tellerup.
Bild: TX Logistik TMZ 1422 i Kil 2014BLS Rail/TX Logistik (fortfarande med Stenas färgsättning) TMZ 1422 i Kil 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Nordic Re-Finance/Jernbaneverket TMZ 1460 i Kongsvinger 2017Nordic Re-Finance TMZ 1460 i Kongsvinger 2017. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Vida TMZ 1406 i Nässjö 2005Vida TMZ 1406 i Nässjö 2005. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: Vida TMZ 1406 i Nässjö 2005Vida TMZ 1406 i Nässjö 2005. Från sidan ser man tydligt hur långa och kraftiga TMZ-loken är. Foto Ingemar Gustafsson.
Utgångna varianter/färgsättningar (i Sverige)
Bild: Inlandsbanan TMZ 1421 utanför Orsa 2012Inlandsbanan TMZ 1421 utanför Orsa 2012. Äldre typ av Inlandsbanans färgsättning. Foto Jørn Ole Steina.
Bild: Swedtrac TMZ 1421 i Örnsköldsvik 2010Swedtrac TMZ 1421 i Örnsköldsvik 2010. Foto Markus Tellerup.
Bild: TGOJ TMZ 1410 i Malmby 2006TGOJ TMZ 1410 i Malmby 2006. Foto Markus Tellerup.
Bild: Stena TMZ 1404 i Örnsköldsvik 2010Stena TMZ 1404 i Örnsköldsvik 2010. Foto Markus Tellerup.
Bild: Motala Verkstad TMZ 1404 i Nässjö 2005Motala Verkstad TMZ 1404 i Nässjö 2005. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: Svensk Tågteknik TMZ 1413 i Sundbyberg 2004Svensk Tågteknik TMZ 1413 i Sundbyberg 2004. Foto Daniel Nordling.
Bild: Förarplats TMZ 1406 2005Interiör förarhytt TMZ 1406 2005. Förarplatsen i TMZ-loken är placerad till höger till skillnad från de flesta andra svenska lok, eftersom detta är det vanliga i Danmark dit loken ursprungligen levererades. Foto Olaf Lindström.
Bild: Inlandsgods TMZ 1409 i Göteborg 2007Inlandsgods TMZ 1409 i Göteborg 2007. Godsbolaget Inlandsgods gick i konkurs 2007. Reaxcer var namnet på Inlandsgods moderbolag. Efter konkursen såldes loket till Three T. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: Svensk Tågteknik TMZ 1421 i Nässjö 2006Svensk Tågteknik (STT)/TX Logistik TMZ 1421 i Nässjö 2006. Loket såldes efter STT:s konkurs 2009. Foto Tobias Jäderup.
Utgångna varianter/färgsättningar (i Danmark)
Bild: DSB MZ 1449, ett lok i den fjärde serien, i Helsingör 1988DSB MZ 1449, ett lok i den fjärde serien, i Helsingör 1988. Foto Christian Tellerup.
Bild: DSB MZ 1433, ett lok från den andra serien av MZ-lok, i Bramming 1986DSB MZ 1433, ett lok från den tredje serien av MZ-lok, i Bramming 1986. Foto Markus Tellerup.

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, SJK förlag
- Danske lokomotiver og motorvogne, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Jernbanen.dk

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer