Nässjö-Jönköping-Falköping

Jönköpingsbanan*
* Trafikverkets nutida benämning. Banan ingick ursprungligen i begreppet Södra stambanan som då omfattade sträckan Malmö-Nässjö-Falköping.
Vill du se mer? Hjälp oss ge dig mer innehåll!