Nässjö-Jönköping-Falköping

Jönköpingsbanan*
* Trafikverkets nutida benämning. Banan ingick ursprungligen i begreppet Södra stambanan som då omfattade sträckan Malmö-Nässjö-Falköping.

Annons

Läs mer om Krösatåget