MTRX

Logo MTRX

Snabbtågstrafik Göteborg-Stockholm (-Solna) med motorvagnståg av typen X74, vissa tåg går även Halmstad-Göteborg. Trafiken startade 2015 och marknadsförtes tidigare under namnet MTR Express.

MTRX är en del av den Hongkong-baserade MTR-koncernen som är en av världens största aktörer inom tågtrafik.

mtrx.travel

Annons