ABo24 4585 1963

ABo24 4585 1963. Foto Seved Walther/Järnvägsmuseet.

Bild: AB8K 4589 i Gävle 1986AB8K 4589 i Gävle 1986. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn första och andra klass
  • Antal sittplatser (efter ombyggnad): 18 (1 kl), 36 (2 kl)
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 140 km/h
  • Tillverkare: Vereinigte Westdeutsche Waggonfabrik AG
  • Byggår: 1954, 1957
  • Byggt antal: 6
  • Ursprunglig nummerserie: 4584-4589
  • Tillhörde: SJ

1950-talsvagn för internationell trafik

På 1950-talet köpte SJ in sex tysktillverkade sittvagnar för internationell trafik. Vagnarna hade en smalare lastprofil för att kunna användes i den kontinentala trafiken och var anpassade för dansk tågvärme (ångvärme). De fick också internationella UIC-nummer.

Vagnssidorna var till skillnad från andra svenska vagnar från samma tid inte korrugerade utan släta. Inredningen bestod av enbart kupéer, totalt nio stycken varav fyra i första klass. Kupéerna i första klass hade sex platser, i andra klass åtta platser.

MD-boggier

Vagnarna var de första i Sverige som fick MD-boggier. MD-boggierna (MD stod för Minden-Deutz) utvecklades i Tyskland i slutet av 1940-talet. Boggierna var på sin tid mycket moderna och gav goda och stabila gångegenskaper även i högre hastigheter. 

Tåg till Hamburg

Vagnarna användes bland annat i tågen Stockholm-Hamburg men gick även i SJ:s vanliga inrikestrafik.

Ursprungligen var litterat ABo24 (de två första vagnarna som levererades 1954 hade dock litterat BCo2 fram till 1956), vilket ändrades till AB8K 1970 (underlitterat K betydde att vagnarna var godkända för trafik i Danmark).

Ombyggnad

Under 1970-talet ändrades inredningen så att antalet sittplatser i andraklasskupéerna minskades från åtta till sex. Dessutom gjordes en förstaklasskupé om till andra klass.

De sista vagnarna togs ur trafik 1987. En vagn, AB8K 4585, finns bevarad hos Järnvägsmuseet.

Bild: Ritning AB8K (innan ombyggnad)Ritning AB8K (före ombyggnad).
Bild: Interiörskiss AB8K (innan ombyggnad)Interiörskiss AB8K (före ombyggnad).
Bild: AB8K 4586 i Falun 1987AB8K 4586 i Falun 1987. Symbolerna på dörrarna är varningsmarkeringar för växlingspersonalen. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör BCo2/ABo24 1954Interiör BCo2/ABo24 1954. Stolsdynorna i kupéerna kunde flyttas så att man fick en enkel bädd. Foto Seved Walther/Järnvägsmuseet.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer