AB8K

Bild: AB8K 4589 i Gävle 1986AB8K 4589 i Gävle 1986. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn första och andra klass
  • Antal sittplatser (efter ombyggnad): 18 (1 kl), 36 (2 kl)
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 140 km/h
  • Tillverkare: Vereinigte Westdeutsche Waggonfabrik AG
  • Byggår: 1954, 1957
  • Byggt antal: 6
  • Ursprunglig nummerserie: 4584-4589
  • Tillhörde: SJ

1950-talsvagn för internationell trafik

På 1950-talet köpte SJ in sex tysktillverkade sittvagnar för internationell trafik. Vagnarna hade en smalare lastprofil för att kunna användes i den kontinentala trafiken och var anpassade för dansk tågvärme (ångvärme). De fick också internationella UIC-nummer.

Vagnssidorna var till skillnad från andra svenska vagnar från samma tid inte korrugerade. Inredningen bestod av enbart kupéer, totalt nio stycken varav fyra i första klass.

Tåg till Hamburg

Vagnarna användes bland annat i tågen Stockholm-Hamburg men gick även i SJ:s vanliga inrikestrafik.

Ursprungligen var litterat ABo24 (de två första vagnarna som levererades 1954 hade dock litterat BCo2 fram till 1956), vilket ändrades till AB8K 1970 (underlitterat K betydde att vagnarna var godkända för trafik i Danmark).

Ombyggnad

Under 1970-talet ändrades inredningen så att antalet sittplatser i andraklasskupéerna minskades från åtta till sex. Dessutom gjordes en förstaklasskupé om till andra klass.

De sista vagnarna togs ur trafik 1987. En vagn, AB8K 4585, finns bevarad hos Järnvägsmuseet.

Bild: Ritning AB8K (innan ombyggnad)Ritning AB8K (före ombyggnad).
Bild: Interiörskiss AB8K (innan ombyggnad)Interiörskiss AB8K (före ombyggnad).
 
Bild: AB8K 4586 i Falun 1987AB8K 4586 i Falun 1987. Symbolerna på dörrarna är varningsmarkeringar för växlingspersonalen. Foto Markus Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983

Annons