Annons

Bild: X12 3222 på väg från Sala till Linköping närmar sig Ransta den 21 september 2016. Foto Markus Tellerup.X12 3222 på väg från Sala till Linköping närmar sig Ransta den 21 september 2016. Foto Markus Tellerup.

33

km

H

system

130

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Trafik: Person- och godstrafik
 • Öppnad: 1875
 • Spårvidd: 1435 mm
 • Längd: Västerås Norra-Sala 33 km
 • Dubbelspår: Nej
 • STAX: D2 - 22,5 ton
 • Elektrifierad: Ja
 • Fjärrblockering: Ja
 • ATC: Ja
 • Trafikeringssystem: H
 • Hastighet: Upp till 130 km/h

Historia

Rötterna till denna bana finns i Sala-Tillberga Järnväg som dock i stort sett från början arrenderades och trafikerades av den mycket större privatbanan Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SWB).

Trafik på sträckan startade 1875 och SWB köpte banan 1906. Sträckan Västerås Norra-Tillberga var länge en del av huvudlinjen Västerås-Stockholm (se nedan) som elektrifierades 1947. Sträckan Tillberga-Sala elektrifierades 1955. Mer om SWB - se Mälarbanan.

Skiftande motorvagnstyper

SJ tog över SWB:s trafik 1945. Länge var TGOJ:s motorvagnar typ X20/X21 ett framträdande inslag på banan. 1989 blev Västmanlands Lokaltrafik ansvarig för trafiken. Banan blev en länk i tvärförbindelsen med direkta tåg Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping, den så kallade UVEN-trafiken (numera har trafiken sin ändpunkt i Sala). En period i mitten av 90-talet färdades man som bekvämast på Salabanan när X2-tåg (varianten "X2-2") användes i dessa tåg. Därefter användes under lång tid framför allt X12-motorvagnar men efter att trafiken blivit en del av Mälartågs linjenät 2020 så har nya ER1-tåg gjort sitt intåg på banan.

Spårproblem

Hösten 2014 visade det sig att spåret mellan Västerås och Sala var i dåligt skick på en ganska lång sträcka och hastigheten för resandetågen fick plötsligt nästan halveras. För att någorlunda kunna hålla tidtabellen valde man att slopa uppehållen i Ransta. Efter ett spårbyte två år senare kunde persontågen åter köra i normal hastighet.

Bild: Tåg mot Stockholm, Västerås och Falun i Sala 2016Tåg mot Stockholm, Västerås och Falun i Sala 2016. Foto Frederik Tellerup.

Trafik

Persontrafik: På banan går motorvagnstågen Linköping-Katrineholm-Västerås-Sala som nu är en del av Mälartågs trafik (vissa tåg går dock bara en del av denna sträcka). Motorvagnar av typerna ER1 och X50 används.

Bandelen används av en del godstrafik från bl a Eskilstuna/Västerås på väg norröver i landet. Därtill kommer trafik till och från tågverkstaden i Tillberga.

Bra länkar för resenären

Du kan köpa biljett hos det/de bolag som är angivna ovan. För trafikinfo för en station - klicka på önskad station på kartan ovan. Här är andra bra länkar:

För den specialintresserade:

Bild: En X12-motorvagn på väg mot Sala mellan Tillberga och Ransta 2016. Foto Markus Tellerup.En X12-motorvagn på väg mot Sala mellan Tillberga och Ransta 2016. Foto Markus Tellerup.

Beskrivning

Denna korta järnväg förbinder - med dagens terminologi - Mälarbanan med Dalabanan. Tågen mot Sala börjar sin resa på Västerås C (Vå, 0 km/km 111) i samma riktning som tågen mot Stockholm. Linjen avviker numera från Mälarbanan vid Västerås Norra (Vån, 5 km/km 106), just vid den gamla Asea-anläggning där så många svenska järnvägsfordon tillverkats (numera Bombardier Transportation).

Tidigare var sträckan upp till Tillberga (Tb, 10 km/km 0) gemensam med Mälarbanan men denna fick 1996 en "genväg" från Västerås Norra till Tortuna och passerar därför inte längre Tillberga. Den gamla banan Tillberga-Tortuna ligger f.ö. kvar men ansluter inte till Mälarbanan. Från Tillberga gick fram till 1991 även persontåg mot Ramnäs-Fagersta-Ludvika, men förbindelsen mellan Tillberga och Ramnäs är sedan dess nedlagd (och även uppriven) till förmån för linjen mellan Kolbäck och Ramnäs (se Kolbäck-Ludvika). De sista tåguppehållen i Tillberga försvann 2009 då även tågen mellan Västerås och Sala slutade stanna här. Trots allt detta har orten även fortsättningsvis en viss vikt i järnvägssammanhang - här finns nämligen en verkstad för tyngre underhåll av järnvägsfordon ända sedan SWB-tiden. Numera drivs verkstaden av tågtillverkaren Stadler.

Efter Tillberga går tåget rakt norrut över slätten. En station, senare hållplats, har funnits i Hedensberg (15 km/km 5). Idag är Ransta (Rt, 25 km/km 15) enda uppehållet på resan mellan Västerås och Sala. Tärna (29 km/km 19) var ännu en av banans ursprungliga stationer men är sedan länge avvecklad. Strax före stationen Sala (Sl, 38 km/km 28) ansluter banan till Dalabanan.

Bild: Tåg mot Falun, Västerås och Stockholm i Sala 2016Tretågsmöte i Sala 18 juli 2016: tåg mot Falun (X55), Västerås/Linköping (X12) och Stockholm (loktåg). Foto Frederik Tellerup.
Bild: Tåg mot Sala i form av en Regina-motorvagn på Västerås C i april 2015Tåg mot Sala i form av en Regina-motorvagn på Västerås C i april 2015. Foto Frederik Tellerup.
Rostiga spår och grönskande perrong i den gamla järnvägsknuten Tillberga 2003. Sex år senare drogs de sista tåguppehållen in. Foto Markus Tellerup.Rostiga spår och grönskande perrong i den gamla järnvägsknuten Tillberga 2003. Sex år senare drogs de sista tåguppehållen in. Foto Markus Tellerup.
Bild: Stationshuset i Ransta 2016. Foto Markus Tellerup.Stationshuset i Ransta 2016. Foto Markus Tellerup.
Ett tåg med stålämnen från Oxelösund till Borlänge draget av två Ma-lok dundrar igenom Sala i maj 2003. Dessa tåg körs numera av Green Cargo med moderna lok och går normalt via Frövi istället för Västerås-Sala. Foto Markus Tellerup.Ett tåg med stålämnen från Oxelösund till Borlänge draget av TGOJ:s Ma-lok dundrar igenom Sala i maj 2003. Dessa tåg körs numera av Green Cargo med moderna lok och går normalt via Frövi istället för Västerås-Sala. Foto Markus Tellerup.

Mer om banan

- Lars-Olof Lind mfl: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 83, 2009

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

X12 3191 söder om Sala 2018

X12 3191 söder om Sala 2018. Foto Frederik Tellerup.

Banor i Svealand

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar