Annons

Munkedals Järnväg
Bild: Museitåg i Munkedals hamn i juli 2015. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Museitrafik
  • Öppnad: 1895
  • Spårvidd: 600 mm
  • Breddad: 1952-1955 till 1435 mm, på 1980-talet och början av 2000-talet åter inlagt/ändrat till 600 mm Munkedals hamn-Munkedals nedre
  • Längd: 3,3 km (museibanans längd - hela sträckan Munkedals hamn-Munkedals bruk var 5,6 km)
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

I början av 1870-talet öppnades ett bruk för tillverkning av pappersmassa i Munkedal. För att lösa transportproblemen byggde man en hamn vid Saltkällefjorden och från den och upp till bruket anlades 1895 en 5,6 kilometer lång järnväg, Munkedals Jernväg (MJ).

Banan blev smalspårig med 600 mm spårvidd och användes inte bara för godstransporter utan även persontrafik. Från början hade man bara ett ånglok och en personvagn - förutom godsvagnar - men efter hand utökades lok- och vagnparken. Banan drevs som en avdelning inom Munkedals AB och man hade även en ångbåt som trafikerade Göteborg.

Bild: Ångtåg på Munkedals JärnvägMJ lok 1, tillverkat 1895, med en godsvagn och en personvagn norr om Munkedals hamn. Utsikten är dessvärre inte lika fin i dag - den döljs till största delen av träd. Foto okänd, bild Tekniska museet/Creative Commons 2.0.

Breddning

Efter att Bohusbanan nått Munkedal 1903 kunde transporter ske även den vägen. Eftersom MJ var smalspårig och Bohusbanan normalspårig fick omlastning ske vid Munkedals nedre som var smalspårets station ett stenkast öster om Bohusbanans station. Stationen vid bruket kallades följaktligen Munkedals övre.

Omlastningen var dock inte bara tidsödande utan krävde också mycket personal - ett dussin man var sysselsatta med bara detta. Man beslöt därför att bredda smalspåret till normalspår, ett arbete som påbörjades 1952 och avslutades 1955. Ett V3-diesellok tog över som dragkraft i godstågen istället för ångloken och den kvarvarande persontrafiken sköttes med en Hilding Carlsson-rälsbuss fram till nedläggningen 1965. Samma år tog SJ över godstrafiken på banan.

Nedläggning och återuppståndelse

Sträckan från Bohusbanans station till bruket trafikeras fortfarande som industrispår, medan delen till Munkedals hamn lades ned i mitten av 1970-talet. 1983 bildades en museiförening som startade arbetet med att lägga in en tredje räl i spåret till hamnen (och på så vis åter få 600 mm på sträckan) och 1985 kunde man börja köra museitåg. Under lång tid utgick tågen från Åtorp, en knapp kilometer från Munkedals nedre, men 2005 kunde man öppna även denna del för museitrafik. Numera är hela sträckan Munkedals nedre-Åtorp-Munkedals hamn smalspårig och cirkeln har på så vis slutits.

Bild: Munkedal nedre 2015Museitågets diesellok gör rundgång på Munkedals nedre i juli 2015. Loket är byggt i Tyskland 1971 och är inlånat från Lommedalsbanen i Norge. I det gamla godsmagasinet finns numera en utställning om banan. Foto Frederik Tellerup.

Trafik

Museiföreningen Munkedals Jernväg kör museitåg på banan sommartid. Tågen består av diesellok med så kallade sommarvagnar, öppna personvagnar med träbänkar. Föreningen har även ånglok som är under renovering.

Bild: X2000-tåg och museitåg i Åtorp 2015Stor & liten: I Åtorp strax söder om Munkedals station går museibanan intill Bohusbanan på en kort sträcka. Ett X2000-tåg mot Strömstad passerar medan museitåget till Munkedals hamn inväntar avgång. Foto i juli 2015, Frederik Tellerup.

Beskrivning

Banan utgår från Munkedals nedre (0 km) som ligger precis öster om Bohusbanans station. Huvudstationen på banan är dock Åtorp (0,8 km) lite längre söderut. Stationen har tillkommit under museibanans tid och här finns lokstall samt kafé och biljettkontor för besökarna. Härifrån startar museitågen sin resa ned till Munkedals hamn. Efter en kort stigning passeras Bohusbanan på en bro och järnvägen fortsätter genom skogen.

Efter ett par minuter rullar tåget under en hög bro - det är motorvägen E6 som skär genom landskapet. Därefter är det inte långt kvar till Munkedals hamn (3,5 km). Hamnen används inte längre och är numera ödslig, men besökaren har en vacker utsikt över Saltkällefjorden. Efter en paus då loket gör rundgång fortsätter tåget tillbaka. Denna gången passeras Åtorp utan uppehåll och tåget kör vidare till Munkedals nedre där det ges tid till att besöka en utställning om banans historia i det gamla godsmagasinet. Tåget kör sedan tillbaka till Åtorp och därmed är resan slut.

Glimtar från Munkedals Järnväg, filmat i juli 2015.
Bild: Munkedal nedre 2015Museijärnvägens smalspåriga station Munkedals nedre ligger bara ett stenkast från normalspårets station där tågen från Göteborg och Strömstad stannar. Spåret i förgrunden går till pappersbruket och är den del av f d Munkedals Järnväg som fortfarande trafikeras reguljärt. Foto i juli 2015, Frederik Tellerup.
Bild: Museibanans lokstall i ÅtorpMuseibanans lokstall i Åtorp 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Byggnader i ÅtorpI Åtorp finns hållplatsbyggnaden från Varp på Bohusbanan uppställd. De två röda husen som innehåller biljettkontor/kafé och personalutrymmen är nybyggen, i Åtorp fanns ingen hållplats på privatbanans tid. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Munkedals hamnByggnaderna som tidigare fanns i Munkedals hamn - bl a magasin och oljecisterner - är alla rivna men ett normalspårigt hamnspår dröjer sig kvar. Foto 2015, Frederik Tellerup.

Mer om banan

- Lennart Welander: Munkedals järnväg: en bohuslänsk järnvägs historia. Mariefred: Museiföreningen Östra Södermanlands järnväg 1984
- Museiföreningen Munkedals Jernväg

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser