Gävle-Söderhamn-Hudiksvall-Sundsvall

Ostkustbanan*
* Begreppets ursprungliga innebörd är sträckan Gävle-Härnösand. Trafikverket använder det dock numera för sträckan Stockholm-Sundsvall. För övriga delar, se Stockholm-Uppsala och Uppsala-Gävle.

Annons

Läs mer om Sveriges järnvägsstationer
Vill du se mer? Hjälp oss ge dig mer innehåll!