AB2

Bild: AB2 4860 i Norrköping 1989AB2 4860 i Norrköping 1989. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn första och andra klass
  • Längd: 24100 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sittplatser: 12 (1 kl), 48 (2 kl)
  • Tillverkare: AB Svenska Järnvägsverkstäderna
  • Byggår: 1960-1962
  • Byggt antal: 35
  • Ursprunglig nummerserie: 4711-4730, 4848-4862
  • Tillhörde: SJ

Första- och andraklassvagn av 1960-talstyp

I den stora beställningen av 1960-talsvagnar ingick 35 AB2-vagnar som hade mindre förstaklassutrymme än AB3. Inredningen bestod i första klass av två kupéer och i andra klass av två kupéer och två salonger. Vagnarnas littera var ursprungligen ABo2, viket ändrades till AB2 1970.

Ombyggnad blev inte av 

Planer fanns i slutet av 1980-talet på att bygga om samtliga AB2-vagnar till rena andraklassvagnar, genom att göra om de två förstaklasskupéerna till tjänstekupé för tågpersonal samt resgodsutrymme. I samband med att sextiotalsvagnarna renoverades och asbestsanerades i början av 1990-talet valde dock SJ att slopa AB2-vagnarna. De blev därmed de första vagnarna av 1960-talstyp som slopades.

De flesta vagnarna skrotades men några såldes till de kroatiska järnvägarna.

 

Bild: Ritning AB2Ritning AB2.
Bild: Interiörskiss AB2Interiörskiss AB2.

 

Bild: Interiör salong andra klass AB2 4722 i Malmö 1992Interiör salong andra klass AB2 4722 i Malmö 1992. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Hans Helmstein och Svante Runberger: SJ personvagnar av 1960-talsmodell, Stockholms Modelljärnvägssällskap
- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1989, SJK Förlag 1990
- Arne Hällqvist: SJ personvagnar av 60-talstyp, tidningen Tåg 3/1985

Annons