Ohsabanan
Bild: Stationen i Ohs bruk 30 juli 2015Stationen i Ohs Bruk 30 juli 2015. Foto Frederik Tellerup.
Innehåll
Historia & Fakta
Trafik
Beskrivning
Mer om banan
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Museitrafik
  • Öppnad: 1910
  • Spårvidd: 600 mm
  • Längd: 14,5 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

I Ohs drygt två mil norr om Värnamo i Småland hade ett järnbruk uppförts redan på 1600-talet. Bruket var dock ingen lysande affär och verksamheten lades ned 1867. Istället öppnades en massafabrik 1894. För fabrikens transporter byggdes en Décauvillebana (spårvidd 600 mm) från Bor (vid {ln:goteborg-kalmar 'järnvägen Göteborg-Kalmar}) till Ohs Bruk 1907-1910.

Både fordon och spår inköptes från Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg som just hade breddat sin linje. Banan blev knappt 15 kilometer lång och fick lutningar på upp till 33 promille, så ångloken fick jobba hårt i stigningarna. Så gott som hela banan gick genom glesbebyggda skogsområden. 

Banan hade formellt endast godstrafik, men det förekom att lokalbefolkningen åkte med i tågen eftersom det inte fanns några andra kommunikationer i trakten.

Togs över av en museiförening

Ånglok användes i trafiken fram till 1948 då motorlok sattes in i tågen. Trafiken fortsatte till 1967 och banan blev därmed en av de sista svenska 600 mm-banorna i drift. 1970 grundades Ohs Bruks Järnvägs Museiförening för att bevara banan och sommaren 1971 kördes de första museitågen. Föreningen fick överta banan på villkor att man fortsatte att underhålla den så att bruket vid behov skulle kunna använda den. Några fler transporter blev det dock aldrig och 1978 gick bruket i graven. Ohsabanan lever däremot fortfarande och från banans tid med reguljär trafik finns bl a två motorlok och ett antal godsvagnar bevarade. Flera ånglok och personvagnar har tillkommit under museitiden så att man nu kan visa upp de olika typer av fordon som en gång trafikerade landets 600 mm-banor.

Film från Ohsabanan 2015.

Trafik

Bild: Ett museitåg med Tyska loket främst vid hållplatsen Sjövägen 2015Ett museitåg med "Tyska loket" främst vid hållplatsen Sjövägen 2015. Foto Christian Tellerup.

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening kör museitåg sommartid, oftast med ånglok som dragkraft. Man har flera ånglok, bl a "Emsfors" och "Tyska loket" (bägge av tysk Brigad-typ som tillverkades under första världskriget) och även ett antal motorlok.

Beskrivning

Bild: Tåg mot Ohs bruk på ingång till mellanstationen Gimarp 2015Tåg mot Ohs Bruk på ingång till mellanstationen Gimarp. Tågklareraren ger signal med sin signalstav. Foto Christian Tellerup.

Ohs Bruk (0 km/km 14,5) var banans huvudstation under epoken med reguljär trafik och även i dag utgår museijärnvägens tåg härifrån. Här finns verkstad, lokstall och ett kafé för banans besökare. Det mesta av det gamla bruket är borta men ett museum finns i en av de kvarvarande byggnaderna. Järnvägen fortsätter från Ohs via hållplatserna/lastplatserna Impregneringen, Ekebohult och Elgaryd till mötesstationen Gimarp (4,7 km/km 9,8). Här brukar alla museitåg göra uppehåll och för de tåg som har sin slutstaion här görs rundgång med loket.

Banan fortsätter i skogslandskapet förbi Gimarpsby, Hösjömo, Stensjön och Sjövägen till slutstationen Bor Norra (14,5 km/km 0). Här fanns under tiden med reguljär trafik omlastningsmöjligheter till järnvägen Göteborg-Kalmar (Kust till kust-banan). I Bor stannar även Krösatågen, de lokala persontågen. Museibanans station består av två spår och ett stickspår med vändskiva så att ångloken kan vändas inför återfärden.

Bild: Museibanans station i Bor 2015. I bakgrunden till höger skymtar normalspårets stationshus.Ohsabanans station i Bor 2015. I förgrunden den lilla vändskivan som används till att vända ångloken, i bakgrunden till höger skymtar normalspårets stationshus. Foto Frederik Tellerup.

Fler bilder

Bild: Stationen i Ohs bruk 30 juli 2015Stationen i Ohs Bruk 30 juli 2015, tåg mot Gimarp inväntar avgång. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Vy från linjen vid Ekebohult 2015Vy från linjen vid Ekebohult 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Tyska loket i Ohs bruk 2015"Tyska loket" i Ohs Bruk 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Uppehåll på hållplatsen Stensjön 2015Uppehåll på hållplatsen Stensjön 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Det prydliga lilla stationshuset i Ohs bruk 2015Det prydliga lilla stationshuset i Ohs Bruk 2015. Foto Frederik Tellerup.

Mer om banan

- Ohsabanan

Annons

Ångtåg i Stensjön på museibanan Ohs bruk-Bor 2015

Ångtåg i Stensjön på museibanan Ohs Bruk-Bor 2015. Foto Frederik Tellerup.

Banor i Götaland

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny