Pa

Bild: Pa 27 som museilok i Västerås 1983Pa 27 som museilok i Västerås 1983. Foto Bernt Schechinger.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: 2'B2'
 • Längd: 14050 mm
 • Tjänstevikt: 91,4 ton
 • Effekt: 665 kW
 • Hastighet: 100 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1914-1915
 • Byggt antal: 2
 • Ursprunglig nummerserie: 27, 28
 • Tillhörde: SJ

Persontågslok för Malmbanan

Trafiken på Malmbanan, som var SJ:s först elektrifierade bana, bestod mest av malmtåg men man körde också dagliga persontåg. Till dessa tåg beställde SJ två lok som levererades 1914 och 1915. Tillverkningen skedde i samarbete mellan Asea (elektrisk del) och Vagn- & Maskinfabriken i Falun (mekanisk del).

Två boggier 

Loken fick den lite originella axelföljden 2'B2', alltså två boggier med löpaxlar med två koppelstångsdrivna drivhjul i mitten. Boggierna valdes för att ge loken så bra gångegenskaper som möjligt eftersom de skulle kunna dra tåg i upp till 100 km/h. Lokkorgen byggdes i trä och kläddes med ett tunt plåtlager.

Littera P 

Från början hade loken bara littera P, men detta ändrades efter några år till Pa när andra loktyper levererats. Loken var i tjänst till slutet av 1950-talet. Ett av loken, nummer 27, finns bevarat hos Järnvägsmuseet.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons