Trafikverket

Logo Trafikverket

Förvaltar lok och vagnar till den upphandlade persontrafiken till övre Norrland. Fordonen har en färgsättning i grått och rött och används av det bolag som kör den upphandlade trafiken. Trafikverket har också egna fordon till interna transporter (Rc1, Y1 och specialvagnar) och dessa har en röd färgsättning.

Fordonen som Trafikverket förvaltar är märkta med ägarbeteckningen SSRT eller TRVF.

trafikverket.se

Annons