FlixTrain

Logo Tågab

Ingen trafik f n.

FlixTrain planerar att starta persontrafik på sträckan Göteborg-Stockholm under 2021.

FlixTrain är en del av FlixMobility som också har busstrafik under namnet FlixBus i Sverige och stora delar av Europa. FlixTrain startade tågtrafik i Tyskland 2017.

flixtrain.com

Annons

Beställ t-shirts och andra varor med järnvägsmotiv