FlixTrain

Logo Tågab

FlixTrain startade persontrafik på sträckan Stockholm-Göteborg 6 maj 2021.

FlixTrain är en del av FlixMobility som också har busstrafik under namnet FlixBus i Sverige och stora delar av Europa. FlixTrain startade tågtrafik i Tyskland 2017.

Tågen består av personvagnar dragna av 243-lok.

flixtrain.se

Annons