Bt

Bild: Bt 301 i Eskilstuna 1989Bt 301 i Eskilstuna 1989. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Längd: 14900 mm
 • Tjänstevikt: 72,6 ton
 • Effekt: 2640 kW
 • Hastighet: 105 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1954-1955
 • Byggt antal: 11
 • Ursprunglig nummerserie: 301-311
 • Tillhörde: TGOJ

Ma-lokets kusin

Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar (TGOJ) började elektrifiera sina bandelar under 1950-talet och såg sig då om efter lämpliga ellok. 1951 lade man en beställning hos Asea på Hg-, Ma- och Ub-lok, typer som redan hade byggts eller skulle levereras till SJ. Dessutom beställde TGOJ elva Bt-lok av en ny konstruktion som Asea och Nohab tagit fram tillsammans.

Bt-loket var ett boggielok och det dittills modernaste svenska elloket. Vid samma tid utvecklades Ra-loken (populärt kallade Rapid) och de två loktyperna fick därför en del likheter i konstruktionen, bland annat när det gällde strömsystemen. Andra delar, som motorerna, hämtades från Ma-loken. Bt-loken var dock något svagare än Ma-loken eftersom de hade två drivande axlar per boggie i stället för tre. Två Bt-lok kunde multipelköras, något som utnyttjades när loken drog tunga malmtåg.

Grön färgsättning

Loken målades liksom TGOJ:s övriga fordon i två gröna nyanser. I slutet av 1960-talet ändrades detta till en orange färgsättning med vita ränder i fronterna. Under 1980-talet moderniserades sex av loken genom att dörren på förarsidan flyttades mot mitten (för att undvika drag och buller i förarhytten) och de stora frontlyktorna byttes mot mindre Marchal-strålkastare.

Ett lok bevarat

TGOJ använde loken både i persontrafik och godstrafik. De gick under hela sin livstid i Mälardalen och Bergslagen, även efter att gränsen mellan SJ och TGOJ började suddas ut mot slutet av 1980-talet. Det sista loket togs ur trafik 1991.

Ett lok, Bt 305, finns bevarat hos Grängesbergsbanornas järnvägsmuseum och har rustats upp till originalskick.

 

Bild: BtBt 306 i Flen 1956. Foto Stig Eldö/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDA00466).
Bild Bt 305 som museilok i Örebro 2000. Loket har återfått den ursprungliga äldsta färgsättningen.Bt 305 som museilok i Örebro 2000. Loket har renoverats till det ursprungliga utseendet. Foto Markus Blidh.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Bt 305 åter i originalskick, notis i tidningen Tåg 6/1992

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons