Man hanterar resgods

Foto Unvér/Järnvägsmuseet

Svenska resgodsvagnstyper.

De flesta persontåg hade tidigare resgodsvagnar för polleterat resgods (och även annat gods som skickades med tåg), d v s resgods som järnvägsföretaget hanterade. Polleteringen innebar att resenärer kunde lämna in väskor, cyklar etc på stationen och sedan hämta ut det på ankomststationen. Resgodshanteringen upphörde 2000 i samband med att SJ bolagiserades.

SJ hanterade även expressgods, d v s gods som skickades med tåg utan att avsändaren reste med tåget.

Resgodsvagnar har littera F. Det finns även kombinerade sitt- och resgodsvagnar, BF, och tidigare fanns även post- och resgodsvagnar, DF. Det finns fortfarande en del BF-vagnar i trafik men de används vanligtvis som rena sittvagnar.

I trafik

Utgångna

Annons

Fler ämnen

Typer
Egenskaper
Klass & status
Område
Spårvidd
Elektrifierad
Trafik
Tidsperiod

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer