Resgodsvagn

Svenska resgodsvagnstyper.

De flesta persontåg hade tidigare resgodsvagnar för polleterat resgods (och även annat gods som skickades med tåg), d v s resgods som järnvägsföretaget hanterade. Polleteringen innebar att resenärer kunde lämna in väskor, cyklar etc på stationen och sedan hämta ut det på ankomststationen. Resgodshanteringen upphörde 2000 i samband med att SJ bolagiserades.

SJ hanterade även expressgods, d v s gods som skickades med tåg utan att avsändaren reste med tåget.

Resgodsvagnar har littera F. Det finns även kombinerade sitt- och resgodsvagnar, BF, och tidigare fanns även post- och resgodsvagnar, DF. Det finns fortfarande en del BF-vagnar i trafik men de används vanligtvis som rena sittvagnar.

I trafik

Utgångna

Annons