Bild: SL Z6p 9700 i Mörby 2008SL Z6p 9700 i Mörby 2008. Foto Kristian Karlsson.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Enstaka i trafik
 • Typ: Dieselhydraulisk lokomotor
 • Axelföljd: B
 • Längd: 8200 mm
 • Tjänstevikt: 22 ton
 • Effekt: 150 kW (Z6p 9700 188 kW efter ombyggnad)
 • Hastighet: 55 km/h
 • Tillverkare: AB Svenska Järnvägsverkstäderna
 • Byggår: 1954
 • Byggt antal: 2
 • Tillhörde: SRJ/SJ
 • Tillhör: SL (Roslagsbanan)

En kraftigare smalspårslokomotor

Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) köpte 1954 två lokomotorer från AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun. Loken var både större och hade en starkare motor än {ln:Z4p 'Z4p} (Scania D815 istället för D812).

De fick numren 2 och 3 hos SRJ och användes i växling och godstrafik. Loken hade en grön färgsättning med gula dekorlinjer.

Nya ägare

Efter förstatligandet av SRJ på 1950-talet blev SJ ny ägare och loken fick litterat Z6p och numren 540 och 541 (senare ändrat till 1540 och 1541). Loken fortsatte att tjänstgöra på {ln:stockholm-karsta 'Roslagsbanan}.

Z6p 1540 (f d SRJ 2) övertogs av Storstockholms Lokaltrafik (SL) i samband med att SJ överlämnade Roslagsbanan till SL 1972. Eftersom godstrafiken på Roslagsbanan redan då var nedlagd fick loket tjänstgöra vid banarbeten och dra t ex makadamtåg. Loket återfick numret 2 när det togs över av SL.

Blev museilok

Z6p 1541 (f d SRJ 3) flyttades och stationerades i Växjö under en kortare period på 1970-talet. 1977 sålde SJ loket till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf) där det nu är museilok. Loket har den ursprungliga gröna färgsättningen (vilket det alltid haft).

Ett lok kvar i trafik

Z6p 2 används än idag på Roslagsbanan. Den gröna färgsättningen förenklades under 1970-talet och de gula dekorlinjerna ersattes med tre korta gula streck i hörnen på fronterna. Vid en revision 1989 återfick dock loket den ursprungliga dekoren. 1993 reviderades loket på nytt och motorn byttes ut. I samband med ombyggnaden klassades loket om till tjänstefordon och fick den röda färgsättning som SL:s tjänstefordon har. Numret ändrades också senare till 9700.

2011 genomgick loket ännu en modernisering då ny motor (Scania DC09) och växellåda sattes in.


Bild: SRJ 3, f d Z6p 1541, som museilok i Bärby 2004SRJ 3, f d Z6p 1541, som museilok i Bärby 2004. Foto Markus Tellerup.

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Stig Svallhammar: Skendöd i Roslagen, Stenvalls förlag 2002

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer