Z6p

Bild: SL Z6p 9700 i Mörby 2008SL Z6p 9700 i Mörby 2008. Foto Kristian Karlsson.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Enstaka i trafik
 • Typ: Dieselhydraulisk lokomotor
 • Axelföljd: B
 • Längd: 8200 mm
 • Tjänstevikt: 22 ton
 • Effekt: 150 kW (Z6p 9700 188 kW efter ombyggnad)
 • Hastighet: 55 km/h
 • Tillverkare: AB Svenska Järnvägsverkstäderna
 • Byggår: 1954
 • Byggt antal: 2
 • Tillhörde: SRJ/SJ
 • Tillhör: SL (Roslagsbanan)

En kraftigare smalspårslokomotor

Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) köpte 1954 två lokomotorer från AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun. Loken var både större och hade en starkare motor än Z4p (Scania D815 istället för D812).

De fick numren 2 och 3 hos SRJ och användes i växling och godstrafik. Loken hade en grön färgsättning med gula dekorlinjer.

Nya ägare

Efter förstatligandet av SRJ på 1950-talet blev SJ ny ägare och loken fick litterat Z6p och numren 540 och 541 (senare ändrat till 1540 och 1541). Loken fortsatte att tjänstgöra på Roslagsbanan.

Z6p 1540 (f d SRJ 2) övertogs av Storstockholms Lokaltrafik (SL) i samband med att SJ överlämnade Roslagsbanan till SL 1972. Eftersom godstrafiken på Roslagsbanan redan då var nedlagd fick loket tjänstgöra vid banarbeten och dra t ex makadamtåg. Loket återfick numret 2 när det togs över av SL.

Blev museilok

Z6p 1541 (f d SRJ 3) flyttades och stationerades i Växjö under en kortare period på 1970-talet. 1977 sålde SJ loket till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf) där det nu är museilok. Loket har den ursprungliga gröna färgsättningen (vilket det alltid haft).

Ett lok kvar i trafik

Z6p 2 används än idag på Roslagsbanan. Den gröna färgsättningen förenklades under 1970-talet och de gula dekorlinjerna ersattes med tre korta gula streck i hörnen på fronterna. Vid en revision 1989 återfick dock loket den ursprungliga dekoren. 1993 reviderades loket på nytt och motorn byttes ut. I samband med ombyggnaden klassades loket om till tjänstefordon och fick den röda färgsättning som SL:s tjänstefordon har. Numret ändrades också senare till 9700.

2011 genomgick loket ännu en modernisering då ny motor (Scania DC09) och växellåda sattes in.


Bild: SRJ 3, f d Z6p 1541, som museilok i Bärby 2004SRJ 3, f d Z6p 1541, som museilok i Bärby 2004. Foto Markus Tellerup.

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Stig Svallhammar: Skendöd i Roslagen, Stenvalls förlag 2002

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons