RB4

Bild: RB4 3581 i Göteborg 2002RB4 3581 i Göteborg 2002. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Bistro- och sittvagn andra klass
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 160 km/h
  • Antal sittplatser: 34 (2 kl), 13 (bistro)
  • Ombyggnadsår: 1984-1987
  • Ombyggt antal: 20
  • Nummer: 3388, 3469, 3472, 3485, 3510, 3523, 3525, 3533, 3538, 3539, 3542, 3547, 3560, 3562, 3570, 3579, 3581, 3589, 3601, 4528
  • Tillhörde: SJ

Ombyggd bistro- och sittvagn

För att få fler vagnar med kiosk/enklare servering byggde SJ om 20 B3-vagnar till RB4 i mitten av 1980-talet. B3-vagnarna var ursprungligen 1940-talsvagnar som på 1970-talet byggdes om och moderniserades.

Från café till bistro

Vid ombyggnaden till RB4 fick halva vagnen ett pentry med ett mindre antal barplatser medan sittplatserna i den andra halvan i princip lämnades orörda. Vagnarna märktes med "Café".

I mitten av 1990-talet moderniserades fem av vagnarna ytterligare en gång. De gamla stolarna i sittplatsavdelningen togs bort och ersattes med B7-stolar placerade i fyrgrupper. Samtidigt målades vagnarna om från brunt till rött/svart och märktes istället med "Bistro".

De vagnar som inte blev ombyggda slopades.

Användes på Västkustbanan 

Vagnarna användes främst i tågen på Västkustbanan men gick även på bl a sträckan Göteborg-Karlstad. De sista vagnarna slopades några år in på 2000-talet.

 

Bild: Interiörskiss RB4Interiörskiss RB4.

 

Bild: RB4 3581 i Stockholm 2005RB4 3581 i Stockholm 2005. Foto Christian Tellerup.
Bild: RB4 3570 i Gävle 1989RB4 3570 i Gävle 1989. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör sittplatsavdelningen RB4 3581 i Göteborg 2002Interiör sittplatsavdelningen RB4 3581 i Göteborg 2002. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1989, SJK Förlag 1990
- Lennart Nilsson: Svenska person- och motorvagnar 1999, SJK Förlag 1999

Annons