Bild: Stationshuset i Abborrträsk 2003Stationshuset i Abborrträsk 2003. Foto Martin Oscarsson.
Innehåll
Historia & Fakta
Trafik
Beskrivning
Mer om banan
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Ingen trafik förutom viss godstrafik närmast Jörn
  • Öppnad: 1928
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: 75 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

Jörn-Arvidsjaur är den nordligaste av de statliga tvärbanor som byggdes mellan Stambanan genom övre Norrland och Inlandsbanan.

Den tillkom sent, 1928, men nådde trots det till Arvidsjaur före Inlandsbanan. När tvärbanan började diskuteras på 1910-talet planerade man först att dra den till Gubblijaure nära Arjeplog, vilket senare ändrades till Avaviken till Arjeplogsbornas förtret. Man trodde nämligen att Inlandsbanan skulle dras längre västerut än vad som blev fallet. När staten på 1920-talet bestämde att Inlandsbanan skulle byggas via Arvidsjaur blev det istället denna ort som fick bli den västra slutpunkten.

Arbetena med banan kom igång 1924 och man avancerade västerut från Jörn. I december 1928 invigdes hela järnvägen och Arvidsjaurborna kunde ta tåget ut i världen. Först när Inlandsbanan nådde Arvidsjaur 1933 började banan fungera som en tvärbana.

Stora förhoppningar

Järnvägen gick genom utpräglad glesbygd men man hade stora förhoppningar på den. Liksom med Inlandsbanan hoppades man på att inlandet skulle börja blomstra och att nya naturtillgångar skulle kunna utnyttjas - Malmbanan i norr hade ju visat vilken betydelse järnvägen kunde ha. Utvecklingen blev dock blygsammare för tvärbanan Jörn-Arvidsjaur, men den blev ändå en viktig länk för godset i regionen. Bland annat fraktades trä och jordbruksprodukter och dessutom kördes genomgående malmtåg. Som dragkraft användes ofta E-ånglok, på 1960-talet ersatta av {ln:T43 'T43}.

Nedläggning

Mycket få av de statligt byggda järnvägarna i Sverige har lagts ner, men Jörn-Arvidsjaur blev ett undantag. Godstrafiken lades ner 1990, förutom på den 5 kilometer långa sträckan Arvidsjaur-Nordlunda, och även persontrafiken försvann detta år eftersom länstrafiken valde att inte satsa på sträckan. Den sista godstrafiken närmast Arvidsjaur försvann även den i slutet av 90-talet och i banans andra ände revs anslutningsväxeln till stambanan. Linjen blev dock kvar och användes fram till 2010 för dressincykling. Samma år återuppbyggdes anslutningen till stambanan i Jörn för att möjliggöra lastning av timmer och torv en bit från stationen.

Bild: Utfarten i Arvidsjaur med uppställda banarbetsfordonUtfarten i Arvidsjaur används ibland av Inlandsbanan AB som uppställningsspår för banarbetsfordon. Foto maj 2005.

Testbana

Sträckan närmast Arvidsjaur har använts för vintertester av SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) fordon. Det finns planer på att omvandla hela linjen till testbana för järnvägsfordon, dvs en järnvägens motsvarighet till de anläggningar som finns för biltillverkare på flera håll i övre Norrland. Inlandsbanan AB har även uttryckt önskemål om att använda banan för reguljär godstrafik.

I februari 2020 beslöt Trafikverket att upplåta sträckan Jörn-Nordlunda (5 km utanför Arvidsjaur) till Skanska AB, som planerade att använda banan för tester av tåg och järnvägskomponenter. Ett år senare meddelade dock Skanska att man drar sig ur projektet.

Trafik

Ingen trafik förutom godstrafik på ca en kilometer närmast Jörn där det finns en lastplats. 

Beskrivning

Bild: Stationen i Arvidsjaur 2005Stationen i Arvidsjaur 2005. Foto Christian Tellerup.
Bild: Plåtstins i Abborrträsk 2003
Plåtstins i Abborrträsk 2003. Skivan riktades mot tåget för att signalera att det skulle stanna. Foto Martin Oscarsson.

I Jörn (Jrn, 0 km) längs Stambanan genom övre Norrland stannar fortfarande nattågen till och från Luleå. Stationshuset med två våningar byggdes om i samband med bygget av banan till Arvidsjaur. Banan tar av västerut och efter en lastplats passeras den f d hållplatsen i Granbäck (7 km). Den första stationen på linjen var Stensträsk (20 km). Stationshuset med sammanbyggd magasinsdel i vinkel mot boningshuset är inte bara typiskt för tvärbanan Jörn-Arvidsjaur utan hela Inlandsbanan.

I Missenträsk (25 km) har en av Sveriges mest kända författare, Sara Lidman, sina rötter (se faktaruta på sidan om {ln:bracke-boden 'stambanan genom övre Norrland}). Glommersträsk (32 km) var den sista bemannade mellanstationen på banan och var bevakad till slutet av 1970-talet.

Hållplatsen i Moräng (35 km) lades ner 1977 och det lilla huset flyttades in till byn. Efter Hålbergsliden (45 km) passeras hållplatsen Saltmyran (51 km). Abborrträsk (56 km) var en av de större mellanstationerna på banan. Efter hållplatsen Bränntjärn (63 km) och lastplatsen Nordlunda (Norl, 70 km) nås slutstationen Arvidsjaur (Ajr, 75 km) där Inlandsbanan ansluter. Här finns fortfarande lokstallet kvar och sommartid körs turisttrafik till Östersund och Gällivare.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubben 2009
- Göran och Hans Marklund: Tvärbanan Jörn-Arvidsjaur, SJK förlag 1978

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer