Bild: TMZ 1404 med godståg lastat med vägsalt i Åhus 19 december 2005TMZ 1404 med godståg lastat med vägsalt i Åhus 19 december 2005. Till höger skymtar stationshuset. Foto Robert Grändefors.
Innehåll
Historia & Fakta
Trafik
Beskrivning
Mer om banan
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Ingen reguljär trafik f n
  • Öppnad: 1886
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: 17 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

Kristianstad kunde med sitt läge vid Helge å bara ta emot mindre fartyg och planer på en järnväg till hamnen i Åhus fanns redan på 1860-talet. Företrädarna för sjöfarten var dock måttligt förtjusta och Kristianstad-Åhus Järnväg (CÅJ) öppnades inte förrän 1886.

Då hade Åhus redan haft järnvägsförbindelse i tre år eftersom konkurrenten Gärds Härads Järnväg invigt linjen Everöd-Åhus 1883. Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ) åtog sig att sköta trafiken på CÅJ och 1906 gick Åhusbanan helt upp i CHJ.

Badtåg

På 1920-talet funderade CHJ på att elektrifiera banan, liksom bolagets huvudlinje Hässleholm-Kristianstad. Planerna förverkligades dock aldrig och CHJ förstatligades 1944. Persontrafiken var både före och efter privatbaneepoken tidvis omfattande - sommartid kördes speciella badtåg som i Åhus fortsatte från stationen till en hållplats närmare kusten. De tunga sommartågen drogs av tenderånglok medan tanklok användes i de vanliga persontågen till 1950-talet då Y6-motorvagnar tog över. 1962 lades persontrafiken ner och banan blev en ren godsbana.

Översvämning

2002 byggdes sträckningen utmed Hammarsjön i södra Kristianstad om efter en svår översvämning. Järnvägen som tidigare gick alldeles vid strandkanten flyttades då ett tiotal meter inåt land. Under översvämningen och ombyggnaden, en period på flera månader, var banan avstängd för trafik.

Bild: BK Tåg T43 254 med det s k sprittåget Åhus-Göteborg vid Kristianstad Södra i juli 2005BK Tåg T43 254 med det s k sprittåget Åhus-Göteborg vid Kristianstad Södra i juli 2005. Till vänster en del av järnvägsmuseets lokaler. Foto Frederik Tellerup.

Sprittåg

I Åhus har Vin & Sprit AB en av sina anläggningar och exportvaror transporterades under många år med containertåg Åhus-Göteborg. Läs mer under Tema: Med vodka i lasten.

Trafik

Bild: Museiföreningen Östra Skånes Järnvägars utfärdståg i Åhus hamn 2002Museitåg med Y7-rälsbussar i Åhus hamn 2002. Foto Frederik Tellerup.

Efter att Green Cargos godstrafik till Åhus upphörde i december 2015 trafikerades banan endast av CFL Cargo:s tåg för Vin & Sprits räkning. Denna trafik upphörde dock i januari 2018 och banan saknar nu reguljär trafik.

Museitåg har körts ibland på banan av Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar som har sitt säte i Kristianstad.

Beskrivning

Bild: En vagnuttagning från Åhus ankommer Kristianstad CGreen Cargos vagnuttagning från Åhus ankommer Kristianstad C 2004. Foto Frederik Tellerup.

Linjen utgår från den östra änden av Kristianstad C (Cr, 0 km/km 29,8 - startpunkt Hässleholm) där banan från Hässleholm och Blekinge kustbana ansluter. Fram till 1960-talet då persontrafiken lades ner hade banan två egna plattformsspår som gick fram stationshusets gavel. Från centralstationen fortsätter banan förbi en av stadens parker. Här vek tidigare järnvägen mot Brösarp av.

Kristianstad Södra (Crs, 1 km/km 31) betjänade flera industrier. Här finns det idag ett järnvägsmuseum med bland annat lok och vagnar från de gamla privatbanorna i området. Banan fortsätter genom Kristianstads utkanter, passerar Hammarsjön och viker av mot öster. De f d stationerna i Hammarslund (4 km/km 34) och Viby (6 km/km 36) passeras innan Rinkaby (Rka, 11 km/km 40). Mellan Viby och Rinkaby låg tidigare Herkules lastplats där det till 1970-talet fanns ett stort tegelbruk.

Landskapet kring banan är öppet och flackt. Standarden på banan är låg och den största tillåtna hastigheten är på flera partier bara 10 km/h. Den tidigare hållplatsen i Horna (13 km/km 43) passeras och vi närmar oss Åhus (Åhus, 17 km/km 47) där det ståtliga stationshuset finns kvar, liksom många skånska stationer byggt i tegel. Åhus är förutom sitt havsbad också känt för ålfiske och sprittillverkning. Från stationen fortsätter järnvägen ner till Åhus hamn (Åsha).

Bild: Stationshuset i Åhus 2002Stationshuset i Åhus 2002. Foto Frederik Tellerup.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin, Järnvägsdata 1999, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 68.
- Skånsk järnväg, Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1989/90.
- CÅJ 100 år, museiföreningen Östra Skånes Järnvägar 1986

Annons

Banor i Götaland

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny