Status
Om loktypen används i trafik eller är utgången (slopad, ombyggd till annan typ eller annat).

Typ
Visar vilken typ av framdrivning loket har. De två största grupperna är förstås ellok och diesellok. Inom dessa, framför allt när det gäller dieselloken, skiljer man på olika typer. Det finns till exempel dieselhydrauliska och dieselelektriska lok. Läs mer på sidan Så funkar loken.

Axelföljd
Visar hur lokets hjul är arrangerade. Axelföljden berättar en hel del om lokets prestanda och gångegenskaper. Den anges med bokstäver och siffror enligt ett visst system. Läs mer på sidan om axelföljd.

Längd
Lokets längd över buffertar. Om loket inte har buffertar anger talet längd över koppel eller stötplan.

Tjänstevikt
Lokets vikt i tjänst inklusive eventuellt bränsle.

Effekt
Visar motoreffekten, mäts i kilowatt (kW). Principiellt kan man säga att ju högre talet är, desto starkare är loket. Om man vill veta effekten mätt i hästkrafter (hk) istället multipliceras kW-talet med 1,36. Har loket flera motorer, vilket är vanligt i framför allt boggieellok, är värdet den sammanlagda effekten. För ellok anges effekten i så kallad timeffekt, det vill säga den effekt loket kan prestera vid en viss hastighet under en timme. Hastigheten brukar vara ungeför två tredjedelar av lokets största tillåtna hastighet.

Hastighet
Lokets största tillåtna hastighet, det vill säga den hastighet loket är godkänt för i normal trafik. Gränsen för hur fort loket kan gå rent tekniskt är alltså högre. Största tillåtna hastighet förkortas ofta "sth".

Tillverkare
Företaget som tillverkat loken. I många fall är tillverkningen ett samarbete där ett företag till exempel står för elutrustningen medan ett annat gör lokkorgarna. Då anges den som haft huvudansvaret som tillverkare.

Stora (historiska) svenska tillverkare:
- Asea. Verkstäder i bl a Västerås. Tillverkade många ellok och elmotorvagnar (de elektriska delarna) . Numera uppköpt av Bombardier, men företaget har ingen tågtillverkning i Sverige längre.
- AB Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ). Verkstäder i Arlöv utanför Malmö, Linköping och Falun. Tillverkade bl a diesellok, personvagnar, motorvagnar och även ellok i samarbete med Asea. Verksamheten upphörde i början av 1970-talet.
- Nohab i Trollhättan. Tillverkade många diesellok under 1950- , 60- och 70-talen. Exporterade även lok till bl a Danmark och Norge.
- Kalmar Verkstads AB. Byggde bl a lokomotorer.

Byggår
Det/de år loken levererats.

Byggt/inköpt antal
Antalet lok som tillverkats av aktuell typ till de ägare som anges, eller hur många som köpts in om det är t ex begagnade lok. Observera att i en del fall kan fler lok av samma typ tillverkats till exempelvis industribanor och detta anges inte.

Ursprunglig nummerserie/nummer
Anges om uppgifter finns tillgängliga. De nummer som fordonen fått vid leveransen eller som de fått i Sverige om det gäller importerade fordon. När det är importerade eller ombyggda fordon anges bara "Nummer" som rubrik.

Tillhör/tillhörde
Vem som äger/ägde loken. Lok som tillhör industrier redovisas inte. Numera kan fordon ägas av uthyrningsföretag som leasar ut dem, som ägare anges då oftast både uthyrare och användande bolag.

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer