Littera och nummer på en svensk Hbins-godsvagn som tillhör Green Cargo

Littera och nummer på en svensk Hbins-godsvagn som tillhör Green Cargo.

Annons

Många järnvägsfordon används i flera länder, framför allt godsvagnar. Det har därför vuxit fram internationella regler för hur fordon ska littereras och numreras och på den här sidan förklarar vi reglerna för littera och nummer. Läs också om EVN-reglerna.


Littera godsvagnar

Bild: Vagnslittera
Ett exempel. Litterat Eaos betyder att det är en lådvagn (E) med fyra axlar (a) och att vagnen inte kan tippas (o) samt att den passar i trafik med en största hastighet på 100 km/h (s).

För godsvagnar har man genom UIC (Internationella Järnvägsunionen, ett europeiskt samarbetsorgan) skapat ett enhetligt litterasystem. All form av littera har samma betydelse i alla länder som har skrivit under avtal om internationell trafik med varandra. Enhetligheten gäller även godsvagnar avsedda för inrikestrafik. Detta avtal gäller först och främst europeiska länder som har normalspåriga järnvägar. Länder med andra spårvidder kan ha egna system på godsvagnar avsedda för inrikestrafik. Däremot använder dessa länder det enhetliga litterasystemet på godsvagnar avsedda för internationell trafik till länder där normalspår gäller.

Vagnarna har en huvudlittera som skrivs ut med stor bokstav och underlittera som skrivs ut med små bokstäver. De små bokstäverna i underlitteran kan i vissa fall ha lite olika betydelse beroende på olika huvudlittera.

E - Lådvagnar - normal typ

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
c - tömningsluckor i golvet
k - med 2 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
i - ej tippbar över sida
m - med 2 axlar lastytelängd < 7,70 m
m - med 4 axlar eller fler lastytelängd < 12 m
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler lastgräns > 75t
o - ej tippbar över gavel
s - lämplig för trafik i 100 km/h

F - Lådvagnar - specialtyp

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
b - vagn med stor rymd och enkelaxlar
c - med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfri sida och högt placerad öppning
cc - med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfri sida och lågt placerad öppning
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
k - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
l - med tyngdkraftslossning, störtlossning samtidigt på båda sidor och högt placerad öppning
ll - med tyngdkraftslossning, störtlossning samtidigt på båda sidor och lågt placerad öppning
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 3 axlar högsta lastgräns > 40t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t
o - med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnens mitt och högt placerad öppning
oo - med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnens mitt och lågt placerad öppning
p - med tyngdkraftslossning, reglerbar i vagnens mitt och högt placerad öppning
pp - med tyngdkraftslossning, reglerbar i vagnens mitt och lågt placerad öppning
s - lämplig för trafik i 100 km/h

G - Slutna vagnar - med en dörröppning

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
b - med 2 axlar stor lastvolym lastytelängd > = 12 m
b - med 4 axlar eller fler stor lastvolym lastytelängd > = 18 m
g - avsedd för spannmål
h - avsedd för färska grönsaker
k - med 2 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
l - vagnen har mindre än 8 ventilationsöppningar
m - med 2 axlar lastytelängd < 9 m
m - med 4 axlar eller fler lastytelängd < 15 m
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t
o - med 2 axlar lastytelängd < 12 m
s - lämplig för trafik i 100 km/h

H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
b - med 2 axlar lastytelängd < 14 m
b - med 4 axlar eller fler lastytelängd < 22 m
bb - med 2 axlar lastytelängd >= 14 m
bb - med 4 axlar eller fler lastytelängd >= 22 m
c - vagnen har gaveldörrar
cc - vagnen har gaveldörrar och inredning för biltransport
d - vagnen har bottenluckor
e - vagnen har 2 lastplan
ee - vagnen har 3 lastplan eller fler
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - avsedd för spannmål
h - avsedd för färska grönsaker
i - vagnen har öppningsbara sidoväggar
k - med 2 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
l - vagnen har skjutbara lastavskiljande mellanväggar
ll - vagnen har förreglingsbara skjutbara lastavskiljande mellanväggar
m - med 2 axlar lastytelängd < 9 m
m - med 2 axlar eller fler lastytelängd < 15 m
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 28t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t
o - med 2 axlar lastytelängd < 12 m
s - lämplig för trafik i 100 km/h

I - Kylvagnar

a - med 4 axlar
b - stor lastyta - med 2 axlar från < = 22 m2 upp till < = 27 m2
bb - extra stor lastyta - med 2 axlar upp till < = 27 m2
c - vagnen har köttkrokar
d - vagnen är avsedd för fisk
e - vagnen är med elektrisk ventilation
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - vagnen är maskinkyld
gg - vagnen är försedd med kylning med kondenserad gas
h - vagnen är försedd med termisk isolering klass IR
i - vagnen har kylmaskiner i teknisk följevagn
ii - teknisk följevagn
k - med 2 axlar högsta lastgräns < 15t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 30t
l - vagn utan isbehållare
m - med 2 axlar lastyta < 19 m2
m - med 4 axlar lastyta < 39 m2
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 25t
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 40t
o - vagnen har isbehållare som har en rymd som är mindre än 3,5 m3
p - vagn utan golvtrallar

K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ

b - vagnen har långa stolpar
g - vagnen är anordnad för transport av containrar
i - vagnen är försedd med förskjutbart kapell och fasta gavelväggar
j - vagnen är försedd med stötskydd
k - högsta lastgräns > 20t
kk - högsta lastgräns > 25t
l - gnen saknar stolpar
m - lastytelängd < 12 m
mm - lastytelängd < 9 m
n - högsta lastgräns > 30t
o - vagnen har fasta sidor (väggar)
p - vagnen saknar sidolämmar
pp - vagnen är försedd med borttagbara sidolämmar
s - lämplig för s-trafik (sth 100 km/tim)

L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp

a - med 3 axlar
aa - med 4 axlar eller fler
b - för pa-behållare
c - vagnen är försedd med svängel
d - vagnen är försedd med lastplan för transport av bilar
e - vagnen är försedd med flera lastplan för transport av bilar
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - vagnen är anordnad för transport av containrar
h - vagnen är byggd för transport av liggande plåtrullar
hh - vagnen är byggd för transport av stående plåtrullar
i - vagnen är försedd med förskjutbart huv eller kapell och har fasta gavelväggar
j - vagnen är försedd med stötskydd
k - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar eller fler högsta lastgräns < 40t
kk - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
l - vagnen saknar stolpar
m - med 2 axlar lastytelängd < 12 m
m - med 3 axlar eller fler lastytelängd < 22 m
mm - med 2 axlar lastytelängd < 9 m
mm - med 3 axlar eller fler lastytelängd < 18 m
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 3 axlar högsta lastgräns > 40t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
p - vagnen saknar sidolämmar
r - lastytelängd med två vagnelement > 27 m
s = lämplig för trafik i 100 km/h
ss = lämplig för trafik i 120 km/h

O - Kombinerade flat - och lådvagnar

a - med 3 axlar
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
k - högsta lastgräns < 20t
kk högsta lastgräns < 25t
l - vagnen saknar stolpar
m - lastytelängd < 12 m
mm - lastytelängd < 9 m
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 3 axlar högsta lastgräns > 40t
s - lämplig för trafik i 100 km/h

R - Flatvagnar med boggier

b - lastytelängd > 22 m
e - vagnen är försedd med fällbara sidolämmar
g - vagnen är anordnad för transport av containrar
h - vagnen är byggd för transport av liggande plåtrullar
hh - vagnen är byggd för transport av stående plåtrullar
i - vagnen är försedd med förskjutbar huv eller kapell och har fasta gavelväggar
j - vagnen är försedd med stötskydd
k - högsta lastgräns < 40t
kk - högsta lastgräns < 50t
l - vagnen saknar stolpar
m - lastytelängd < 18 m
mm - lastytelängd < 15 m
n - högsta lastgräns > 60t
o - vagnen är försedd med fasta gavelväggar med höjd upp till 2 m
oo - vagnen är försedd med fasta gavelväggar med höjd mellan 2 och 4 m
p - vagnen saknar gavlar
pp - vagnen är försedd med borttagbara sidolämmar
s - lämplig för trafik i 100 km/h

S - Flatvagnar med boggier

a - med 6 axlar
aa - med 8 axlar eller fler
b - vagn för pa-behållare
c - med svängel
d - vagnen är anordnad för transport av landsvägsfordon utan övre lastplan
e - vagnen är försedd med lastplan för transport av personbilar
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - vagnen är anordnad för transport av containrar med en total längd av < 18 m
gg - vagnen är anordnad för transport av containrar med en total längd av > 18 m
h - vagnen är byggd för transport av liggande plåtrullar
hh - vagnen är byggd för transport av stående plåtrullar
i - vagnen är försedd med förskjutbar huv eller kapell och har fasta gavelväggar
j - vagnen är försedd med stötskydd
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 60t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
l - vagnen saknar stolpar
m - med 4 axlar lastytelängd < 18 m
m - med 6 axlar eller fler lastytelängd < 22 m
mm - med 4 axlar lastytelängd < 15 m
mm - med 6 axlar eller fler lastytelängd < 18 m
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t
o - vagnen är ledad och har tre 2-axliga boggier
p - vagnen saknar sidolämmar
s - lämplig för trafik i 100 km/h
ss - lämplig för trafik i 120 km/h

T - Vagnar med öppningsbart tak

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
b - stor lastvolym med 2 axlar > 12 m
b - stor lastvolym med 4 axlar eller fler > 18 m
c - vagnen har gaveldörrar
d - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning reglerbar högt placerad tömningsöppning
dd - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning reglerbar lågt placerad tömningsöppning
e - vagnen är försedd med dörröppningshöjd över 1,9 m
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - avsedd för spannmål
h - vagnen är byggd för transport av liggande plåtrullar
hh - vagnen är byggd för transport av stående plåtrullar
i - vagnen har öppningsbara sidoväggar
j - vagnen är försedd med stötskydd
k - med 2 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
l - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning på sidorna och har högt placerad tömningsöppning
ll - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning på sidorna och har lågt placerad tömningsöppning
m - med 2 axlar lastytelängd < 9 m
m - med 4 axlar eller fler lastytelängd < 15 m
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t
o - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning i vagnens mitt och har högt placerad tömningsöppning
oo - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning i vagnens mitt och har lågt placerad tömningsöppning
p - vagnen är försedd med reglerbar tyngdkraftslossning eller störtlossning i vagnens mitt och har högt placerad tömningsöppning
pp - vagnen är försedd med reglerbar tyngdkraftslossning eller störtlossning i vagnens mitt och har lågt placerad tömningsöppning
s - lämplig för trafik i 100 km/h

U - Specialvagnar

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
c - vagnen är försedd med tömning under tryck
d - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning på valfri sida och har högt placerad tömningsöppning
dd - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning på valfri sida och har lågt placerad tömningsöppning
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - avsedd för spannmål
i - vagnen har nedsänkt lastyta för transport av stora föremål
k - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - ed 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
l - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning på båda sidor samtidigt och har högt placerad tömningsöppning
ll - vagnen är försedd med tyngdkraftslossning eller störtlossning på båda sidor samtidigt och har lågt placerad tömningsöppning
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 3 axlar högsta lastgräns > 40t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t
p - vagnen är försedd med reglerbar tyngdkraftslossning eller störtlossning i vagnens mitt och har högt placerad tömningsöppning
pp - vagnen är försedd med reglerbar tyngdkraftslossning eller störtlossning i vagnens mitt och har lågt placerad tömningsöppning
s - lämplig för trafik i 100 km/h

Z - Cisternvagnar

a - med 4 axlar
aa - med 6 axlar eller fler
c - vagnen är försedd med tömning under tryck
e - vagnen är försedd med uppvärmningsanordning
f - vagnen är lämplig för trafik i Storbritannien
g - vagnen är avsedd för transport av kondenserade eller komprimerade gaser
i - vagnen är försedd med en helt ometallisk cistern
j - vagnen är försedd med stötskydd
k - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 20t
k - med 4 axlar högsta lastgräns < 40t
k - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 50t
kk - med 2 eller 3 axlar högsta lastgräns < 25t
kk - med 4 axlar högsta lastgräns < 50t
kk - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns < 60t
n - med 2 axlar högsta lastgräns > 30t
n - med 3 axlar högsta lastgräns > 40t
n - med 4 axlar högsta lastgräns > 60t
n - med 6 axlar eller fler högsta lastgräns > 75t

Ytterligare underlittera finns i vissa fall på godsvagnarna och det finns också underlittera som används bara i Sverige. Ofta sätts sådan underlittera efter ett bindestreck. En vagn kan t ex heta Hbis-u. Litt u kan i ett land stå för att vagnen har en genomgående tågvärmeledning medan det i andra länder kan betyda att vagnen t ex har större mått eller lastar mer. Denna typ av underlittera kan alltså ha olika betydelse i olika länder men när vagnarna går i internationell trafik har denna underlittera ofta mindre betydelse. Att sammanställa en lista som visar betydelsen för denna typ av underlittera är mer eller mindre omöjligt eftersom det finns så många varianter.

 

Littera personvagnar

På personvagnar saknas enhetlighet om hur littera ska sättas ut men det finns ändå riktlinjer som många följer. Oftast har litteran på personvagnar sitt ursprung i gamla traditioner i de olika länderna och enhetlighet saknas över gränserna. En personvagnstyp som finns i flera länder kan ha olika littera trots att vagnarna är identiska. Orsaken till att de har olika littera beror enbart på att de är registrerade i olika länder, och att vagnarnas littera då ska sammanfalla med landets nationella litterasystem. I Tyskland finns därför en vagnstyp som heter Avmz207 och denna typ finns även i Frankrike, men där heter den A9U. Trots detta finns det alltså vissa riktlinjer om vilka bokstäver vagnarnas huvudlittera ska ha och denna styrs av vilken funktion vagnen har.

Obs! Dessa riktlinjer gäller enbart järnvägar i Europa med normalspår. De länder som kör med avvikande spårvidder kan ha helt egna versioner som inte alls stämmer med dessa riktlinjer. Även smalspårsbanor i de länder som normalt kör med normalspår kan ha egna versioner. Länder utanför Europa håller sig inte heller till dessa riktlinjer.

A - 1 klass sittvagn
AB - 1 och 2 klass sittvagn
ABD - 1 och 2 klass sittvagn med resgodsutrymme
ABF - 1 och 2 klass sittvagn med resgodsutrymme
ABR - 1 och 2 klass sittvagn med serveringsutrymme
AC - 1 klass liggvagn
ACBC - 1 och 2 klass liggvagn
AD - 1 klass sittvagn med resgodsutrymme
AF - 1 klass sittvagn med resgodsutrymme
AR - 1 klass sittvagn med serveringsutrymme
B - 2 klass sittvagn
BC - 2 klass liggvagn
BD - 2 klass sittvagn med resgodsutrymme
BF - 2 klass sittvagn med resgodsutrymme
BR - 2 klass sittvagn med serveringsutrymme
C - Specialvagn (endast i vissa länder)
D - Resgodsvagn (i vissa länder postvagn)
F - Resgodsvagn
P - Postvagn
Post - Postvagn
R - Restaurangvagn
RA - 1 klass vagn med serveringsutrymme
RAB - 1 och 2 klass vagn med serveringsutrymme
RB - 2 klass vagn med serveringsutrymme
S - Specialvagn
Salon - Specialvagn (oftast kungavagn eller presidentvagn)
WL - Sovvagn
WG - Specialvagn (oftast konferensvagnar eller sällskapsvagnar)
WR - Restaurangvagn

Fler kombinationer av huvudlittera existerar i en del länder men dessa är ovanliga. Dessa ovanligare kombinationer utgår ändå från den ovan angivna listan med riktlinjer. Riktlinjerna följs i de allra flesta fall av de normalspåriga järnvägarna i Europa (jämför t ex med svensk littera).

I vissa länder finns det manövervagnar för lokdragna tåg. Riktlinjer för littera på dessa saknas. De järnvägar som använder denna typ av vagnar sätter därför ut egna varianter på littera för att kunna särskilja på denna funktion.

Littera på motorvagnar

För motorvagnar saknas helt och hållet enhetlig littera. Motorvagnarnas littera bygger ofta på gamla traditioner från det land som de är registrerade i. I vissa fall förekommer enhetliga motorvagnstyper som är registrerade i mer än ett land men dessa har då helt olika littera som är anpassade efter det land de är registrerade i. I Sverige och i Danmark har man t ex tagit fram en enhetlig motorvagnstyp - Öresundståg - som trafikerar båda länderna men dessa har helt olika littera. I Sverige heter denna motorvagnstyp X31K medan den heter ET i Danmark. Trots olika littera är motorvagnarna helt identiska.

Littera på lok

Även lok saknar helt och hållet enhetlighet när det gäller littera och även här har man oftast utgått ifrån gamla traditioner från de länder loken är registrerade i. Vissa länder har littera på loken som helt och hållet bygger på siffror medan andra istället har bokstavslittera (gäller t ex de flesta lok i Sverige). I stort sett allt verkar tillåtet och det gäller även lok som går i internationell trafik. För internationell trafik mellan Tyskland och Tjeckien har man t ex tagit fram en loktyp. I Tyskland heter denna loktyp 180 medan den heter 371 i Tjeckien.

Nummer

För att det ska vara enkelt att hålla reda på järnvägsfordon som används i flera länder har internationella regler skapats för littera och nummer. På den här sidan förklarar vi reglerna för den internationella numreringen. Läs också om EVN-reglerna som nu är standard för märkning av alla europeiska järnvägsfordon.

Lok och motorvagnar, men ibland även personvagnar har ofta ett nummer som oftast består av mellan tre och fem siffror och som enbart fungerar som individnummer. I det internationella systemet har detta utvidgats så att man med hjälp av numret också bland annat kan utläsa varifrån fordonet kommer och av vilken typ den är. Nummersystemet har tagits fram av UIC (Internationella Järnvägsunionen, ett europeiskt samarbetsorgan) och bygger på 12-siffriga nummer. Systemet används i ett stort antal länder och anger fordonsslag, land, tekniska uppgifter och individnummer. Avslutningsvis finns en kontrollsiffra.

UIC-nummer på godsvagnar

På godsvagnar ser numret ofta ut så här:

31 72 595 4 229-8

I många fall är de annars skrivna på ett uppdelat sätt så att de ser ut så här:

21 RIV
78 HR-HŽ CAR
354 1 001-8

UIC-nummer på personvagnar

I flera länder används ett liknande system också på personvagnar. På personvagnar ser numret exempelvis ut så här:

50 74-20-93 107-7

UIC-nummer - numera även på lok och motorvagnar
Bild: Nummer och littera på ett Rc6-lokNummer och littera på ett svenskt Rc6-lok. Lägg märke till att individnumret 1352 har större siffror, det är dock inte alltid det är så. Foto Frederik Tellerup.

På lok och motorvagnar har det många gånger varit tradition att hålla sig med enbart nationella nummer. Dessa har varierat mellan olika länder, men ofta bestått av allt från 3 till 6 siffror. Sedan 2008 har det blivit standard att UIC-nummer ska finnas även på lok och motorvagnar. Detta beror på att det blivit allt vanligare att även lok och motorvagnar går i internationell trafik.

I vissa länder, som Sverige och Tyskland är det vanligt att ett kortare nationellt nummer finns "instoppat" i det längre internationella numret. Därför brukar det på svenska och tyska lok vara vanligt att de siffror som utgör det kortare nationella numret har siffror som är större än de övriga. Ett UIC-nummer på ett lok kan därför ofta se ut så här (se bild ovan):

91 74 106 1377-7

Men det är långt ifrån alltid som siffrorna har olika storlekar på detta sätt. I många länder är hela UIC-numret på ett lok i väldigt litet diskret format och alla siffror har samma storlek. Men nummersystemet är ändå detsamma.

I Sverige och Tyskland förekommer detta med olika format på siffror även på motorvagnar, men långt ifrån alla motorvagnar har detta. Ett UIC-nummer på en motorvagn kan se ut så här:

94 74 4314 304-7

Man kan se nummer med bindestreck mellan alla eller några av siffergrupperna. Det har ingen betydelse ifall bindestrecken skrivs ut eller inte. Normalt brukar man dock sätta ut bindestreck innan kontrollsiffran. Numren finns nästan alltid på vagnarnas båda sidor men i vissa speciella fall kan de finnas på vagnarnas gavlar istället om plats saknas på sidorna.

 

Vad betyder siffrorna?

Numren har 12 siffror. Sifforna 1-4 är uppbyggda på samma sätt oavsett om det är lok, motorvagnar, personvagnar eller godsvagnar. De används för att visa fordonstyp och land. Alla fordon har även en kontrollsiffra sist i numret. Siffrorna 5-11 kan däremot skilja sig beroende på fordonstyp (se nedan) men innehåller information om fordonet och individnummer.

A. Första och andra siffran

Visar huvudtyp av fordon. En del nummer som t ex 62 och 64 existerar inte i verkligheten och har aldrig gjort det heller. Dessa nummer finns ändå reserverade för sin funktion om fordon av de typer som de är tänkta till skulle uppstå någon gång i framtiden. Numren 90-99 är avsedda för lok.

01-02 Godsvagn: RIV-EUROP, 2-3 axlar, järnvägsägd
03-04 Godsvagn: RIV-EUROP, 2-3 axlar, privatägd
05-06 Godsvagn: RIV-EUROP, 2-3 axlar, hyrvagn
11-12 Godsvagn: RIV-EUROP, 4 eller fler axlar, järnvägsägd
13-14 Godsvagn: RIV-EUROP, 4 eller fler axlar, privatägd
15-16 Godsvagn: RIV-EUROP, 4 eller fler axlar, hyrvagn
21-22 Godsvagn: RIV, 2-3 axlar, järnvägsägd
23-24 Godsvagn: RIV, 2-3 axlar, privatägd
25-26 Godsvagn: RIV, 2-3 axlar, hyrvagn
31-32 Godsvagn: RIV, 4 eller fler axlar, järnvägsägd
33-34 Godsvagn: RIV, 4 eller fler axlar, privatägd
35-36 Godsvagn: RIV, 4 eller fler axlar, hyrvagn
40 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, servicevagn
41-42 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, järnvägsägd
43-44 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, privatägd
45-46 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 2-3 axlar, hyrvagn
50 Personvagn: endast inrikes (ej RIC),
51 Personvagn: för internationell trafik (RIC), fast spårvidd
52 Personvagn: för internationell trafik (RIC), omställbar spårvidd 1435/1524 mm
54 Personvagn: för internationell trafik (RIC), omställbar spårvidd 1435/1668 mm
55 Personvagn: särskilda tekniska egenskaper, internationell trafik enligt särskild överenskommelse
60 Personvagn: med luftkonditionering endast inrikes (ej RIC)
61 Personvagn: för internationell trafik med luftkonditionering (RIC), fast spårvidd
62 Personvagn: för internationell trafik med luftkonditionering (RIC), omställbar spårvidd 1435/1524 mm
64 Personvagn: för internationell trafik med luftkonditionering (RIC), omställbar spårvidd 1435/1668 mm
65 Personvagn: biltransportvagn för persontåg
70 Personvagn: sovvagn med luftkonditionering endast inrikes (ej RIC)
71 Personvagn: sovvagn internationell trafik med luftkonditionering (RIC), fast spårvidd
72 Personvagn: sovvagn för internationell trafik med luftkonditionering (RIC), omställbar spårvidd 1435/1524 mm
73 Personvagn: för internationell trafik med högre hastighet (RIC), trycktätt utförande
74 Personvagn: sovvagn för internationell trafik med luftkonditionering (RIC), omställbar spårvidd 1435/1668 mm
75 Personvagn: specialvagn, internationell trafik enligt särskild överenskommelse
80 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, servicevagn
81-82 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, järnvägsägd
83-84 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, privatägd
85-86 Godsvagn: endast inrikes (ej RIV), 4 eller fler axlar, hyrvagn
90-99 Lok och övriga dragfordon

RIV står för Rigolamento Internationale Veicoli och är en internationell sammanslutning för godsvagnar och godstrafik. RIC står för Rigolamento Internationale Carozza och är ett motsvarande samarbete för persontrafik.

B. Tredje och fjärde siffran

Visar vilket land fordonet hör hemma i. Dessa siffror används inte alltid helt konsekvent. Nummersystemet för detta är från början framtaget av UIC men ett stort antal länder som inte har kopplingar med UIC använder också dessa nummer. Orsaken är att de kan ha något avtal med ett land som är med i UIC eller så kan de ha avtal med ett annat land som i sin tur har avtal med UIC.

Från början var detta en nummerserie för olika järnvägsbolag. Därför kunde det i vissa länder som t ex Schweiz finnas ett nummer för det statliga järnvägsbolaget SBB CFF FFS medan de privata bolagen hade varsitt eget nummer. Idag är detta ändrat så Schweiz har nummer 85 och detta gäller även de schweiziska privatbanorna. En del nummerserier som till exempel 61-69 var från början reserverade för privatbanor men detta har ändrats med åren och numera är till exempel 65 numret för järnvägarna i Nordmakedonien.

Det finns flera saker i detta nummersystem som idag är ologiskt. Systemet är framtaget under den tid då Europa var delat i öst och väst och stämmer därför inte överens med det nuvarande politiska läget. Nummersystemet har dessutom fyllts på med nybildade stater efter systemets tillkomst. Detta är några av orsakerna till att systemet kan verka rörigt idag.

Järnvägar i Europa med normalspår delades från början in i nummerserierna 50-59, 70-79 och 80-89. 50-59 var från början avsedda för länder med normalspår som politiskt var kopplade till östblocket, 80-89 var från början avsedda för länder med normalspår som politiskt var kopplade till västblocket. Det var samarbeten inom godstrafiken som styrde detta då. I denna serie ingår Österrike och Schweiz trots att de var politiskt neutrala. 70-79 är däremot en intressant grupp. Hit räknades de länder som har normalspår men som ligger vid sidan om Centraleuropa. Vissa av dessa länder hade mycket väl kunnat tillhöra 80-89 som t ex Sverige (nummer 74) eller det dåvarande Jugoslavien (nummer 72). Ett intressant undantag i serien 70-79 är också Spanien som har 71 men som egentligen borde ha ett nummer i en annan serie eftersom de har avvikande spårvidd.

Jugoslavien finns inte längre utan har upplösts. Jugoslaviens nummer 72 är idag övertaget av Serbien. De övriga länderna är idag Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien och Slovenien. Kosovo är speciellt. De säger sig själva vara ett självständigt land. Flera länder i världen, bland annat Sverige erkänner Kosovos självständighet. Men det är långt ifrån alla länder som gör det. Internationella organ som FN och EU erkänner fortfarande inte Kosovo som självständig stat. Av den orsaken bör de enligt de internationella avtalen använda nummer 72 som är Serbiens nummer. Detta ses dock som kontroversiellt rent politiskt i Kosovo och därmed undviks detta så långt det är möjligt. I början märktes fordonen upp utan landsnummer. Men med tiden har de passat på att improvisera och på eget initiativ tagit fram ett eget landsnummer, nämligen nummer 00 som är ledigt. Detta anses inte som ett "riktigt" landsnummer, men fyller ändå den funktionen, samt fyller upp i nummerlistor och datorsystem. Viss internationell trafik till Nordmakedonien tillåts och då används detta nummer. Detta genom lokala avtal mellan Kosovo och Nordmakedonien. Om Kosovo en dag helt erkänns som självständigt land så lär det finnas ett riktigt landsnummer reserverat inom UIC, men det är okänt vilket detta nummer är. Det är numera också okänt om detta nya reserverade landsnummer då verkligen skulle användas, eller om dagens nummer 00 istället omvärderas och blir permanent inom UIC, då det ändå redan används.

Obs! De flesta länder som inte ligger i Europa använder aldrig detta nummersystem på sina fordon. Undantagen är Syrien, Iran och Irak där dessa nummer används delvis på ett liknande sätt som i europeiska länder.

00 KS - Kosovo
10 FIN - Finland
20 RUS - Ryssland
21 BY - Vitryssland
22 UA - Ukraina
23 MD - Moldavien
24 LT - Litauen
25 LV - Lettland
26 EST - Estland
27 KZ - Kazakstan
28 GE - Georgien
29 UZ - Uzbekistan
30 PRK - Nordkorea
31 MGL - Mongoliet
32 VN - Vietnam
33 CN - Kina
41 AL - Albanien
42 J - Japan
49 BIH - Bosnien och Hercegovina
51 PL - Polen
52 BG - Bulgarien
53 RO - Rumänien
54 CZ - Tjeckien
55 H - Ungern
56 SK - Slovakien
57 AZ - Azerbadijan
58 AM - Armenien
59 KS - Kirgizistan
60 IRL - Irland
61 ROK - Sydkorea
62 MNE - Montenegro
65 NMK - Nordmakedonien
66 TJ - Tadzjikistan
67 TM - Turkmenistan
68 AF - Afghanistan
70 GB - Storbritannien
71 E - Spanien
72 SRB - Serbien
73 GR - Grekland
74 S - Sverige
75 TR - Turkiet
76 N - Norge
78 HR - Kroatien
79 SLO - Slovenien
80 D - Tyskland
81 A - Österrike
82 L - Luxemburg
83 I - Italien
84 NL - Nederländerna
85 CH - Schweiz
86 DK - Danmark
87 F - Frankrike
88 B - Belgien
90 ET - Egypten
91 TN - Tunisien
92 DZ - Algeriet
93 MA - Marocko
94 P - Portugal
95 IL - Israel
96 IR - Iran
97 SYR - Syrien
98 RL - Libanon
99 IRQ - Irak

(För personvagnar fortsätter nummerlistan på grupp F)

C. Femte och sjätte siffran (godsvagnar)

Anger typ av vagn.

0 vagn med öppningsbart tak litt T
1 sluten vagn litt G
2 sluten vagn med öppningsbara sidor litt H
30-34 2-axlig öppen vagn litt K
35-39 4-axlig öppen vagn litt R
40-44 2-axlig öppen specialvagn litt L
45-49 4 eller fler-axlig öppen specialvagn litt S
50-55 normal öppen vagn litt E
56-58 vagn med öppningsbart tak litt T
59 öppen vagn litt E
6 öppen specialvagn litt F
7 tankvagn litt Z
8 isolerad vagn/frysvagn litt I
9 specialvagn litt U

D. Sjunde siffran (godvagnar)

Anger speciella funktioner på vagnen. Detaljerad information om detta saknas.

E. Åttonde till och med elfte siffran (godsvagnar)

Anger vagnens individuella nummer. Numrena räknas från 0 000 eller 0 001 och upp till 9 999. I vissa speciella fall används även den åttonde siffran för att känneteckna några tekniska olikheter.

F. Femte och sjätte siffran (personvagnar)

Anger typ av vagn.

00 Privat postvagn
06 Privat sovvagn
07 Privat sovvagn
08 Privat restaurangvagn
09 Privat pullman/salong/specialvagn
10 1 klass sittvagn med 10 kupéer eller 20-21 rader
11 1 klass sittvagn med 11 kupéer eller 22-23 rader
12 1 klass sittvagn med 12 kupéer eller 24-25 rader
13 1 klass sittvagn, 3 axlar
14 1 klass sittvagn, 2 axlar
17 1 klass sittvagn med 7 kupéer eller 14-15 rader
18 1 klass sittvagn med 8 kupéer eller 16-17 rader
19 1 klass sittvagn med 9 kupéer eller 18-19 rader
20 2 klass sittvagn med 10 kupéer eller 20-21 rader
21 2 klass sittvagn med 11 kupéer eller 22-23 rader
22 2 klass sittvagn med 12 kupéer eller 24-25 rader
23 2 klass sittvagn, 3 axlar
24 2 klass sittvagn, 2 axlar
26 2 klass tvåvåningsvagn
27 2 klass sittvagn med 7 kupéer eller 14-15 rader
28 2 klass sittvagn med 8 kupéer eller 16-17 rader
29 2 klass sittvagn med 9 kupéer eller 18-19 rader
30 1 och 2 klass sittvagn med 10 kupéer eller 20-21 rader
31 1 och 2 klass sittvagn med 11 kupéer eller 22-23 rader
32 1 och 2 klass sittvagn med 12 kupéer eller 24-25 rader
33 1 och 2 klass sittvagn, 3 axlar
34 1 och 2 klass sittvagn, 2 axlar
36 1 och 2 klass tvåvåningsvagn
37 1 och 2 klass sittvagn med 7 kupéer eller 14-15 rader
38 1 och 2 klass sittvagn med 8 kupéer eller 16-17 rader
39 1 och 2 klass sittvagn med 9 kupéer eller 18-19 rader
40 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 10 kupéer
41 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 11 kupéer
41 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 12 kupéer
43 1 eller 1 och 2 klass liggvagn, 3 1 och 5 2 klass kupéer
44 1 eller 1 och 2 klass liggvagn, 4 1 och 5 2 klass kupéer
45 1 eller 1 och 2 klass liggvagn, 5 1 och 3 2 klass kupéer
47 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 7 kupéer
48 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 8 kupéer
49 1 eller 1 och 2 klass liggvagn med 9 kupéer
50 2 klass liggvagn med 10 kupéer
51 2 klass liggvagn med 11 kupéer
52 2 klass liggvagn med 12 kupéer
53 2 klass liggvagn med 10 1/2 kupéer
54 2 klass liggvagn med 11 1/2 kupéer
57 2 klass liggvagn med 7 kupéer
58 2 klass liggvagn med 8 kupéer
59 2 klass liggvagn med 9 kupéer
60 Sovvagn med 10 kupéer
61 Sovvagn med 11 kupéer
62 Sovvagn med 12 kupéer
63 Sovvagn med 9 kupéer
64 Sovvagn med 10 kupéer
67 Sovvagn med 7 kupéer
68 Sovvagn med 8 kupéer
69 Sovvagn med 9 kupéer
70 Sovvagn fd-TEN med 10 kupéer
71 Sovvagn fd-TEN med 11 kupéer
72 Sovvagn fd-TEN med 12 kupéer
73 Sovvagn fd-TEN med 10 kupéer
74 Sovvagn fd-TEN med 11 kupéer
77 Sovvagn fd-TEN med 7 kupéer
78 Sovvagn fd-TEN med 8 kupéer
79 Sovvagn fd-TEN med 9 kupéer
80 Sjukvagn/Instruktionsvagn
81 1 eller 1/2 klass sittvagn med resgodsutrymme
82 2 klass sittvagn med resgodsutrymme
83 2 klass sittvagn med resgodsutrymme, 2 eller 3 axlar
84 1 klass sittvagn med serveringsutrymme
85 2 klass sittvagn med serveringsutrymme
87 Restaurangvagn med resgodsutrymme, 2 klass sittvagn med serveringsutrymme och resgodsutrymme
88 Restaurangvagn
89 Specialvagn/salong eller dans
90 Postvagn
91 Post och resgodsvagn
92 Resgodsvagn utan sidogång
93 Resgodsvagn, 2 eller 3 axlar
94 Post och resgodsvagn, 2 eller 3 axlar
95 Resgodsvagn med sidogång och tjänstekupé
96 Biltransportvagn, 2 axlar
97 Biltransportvagn, 3 axlar
98 Biltransportvagn, 4 axlar
99 Specialvagnar

G. Sjunde och åttonde siffran (personvagnar)

Anger hastighet och värmesystem. Växelström anges med ~ och likström med =

00 120 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
03-04 120 km/h, 1000V~17Hz
05 120 km/h, 1500V~50Hz
06 120 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
07 120 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
08-09 120 km/h, 3000V=
10 120 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
11-15 120 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
16 120 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
17 120 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
18-19 120 km/h, ångvärme & 3000V=
20-25 120 km/h, endast ångvärme
26-28 120 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz
29 120 km/h, egen värmepanna
30 140 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
33-35 140 km/h, 1000V~17Hz
36 140 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
37 140 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
38 140 km/h, 3000V=
39 140 km/h, 1000V~17Hz & 3000V=
40-42 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
43 45 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
46 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
47 140 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
48 140 km/h, ångvärme & 3000V=
50-52 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
53-54 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
56 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
57 140 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
58 140 km/h, ångvärme & 3000V=
59 140 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 3000V=
60-68 140 km/h, endast ångvärme
69 140 km/h, egen värmepanna
70-71 160 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
73 160 km/h, 1000V~17Hz
74 160 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
75 160 km/h, 1000V~17Hz
76 160 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
77 160 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
78-79 160 km/h, 3000V=
80-81 160 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
84 160 km/h, endast ångvärme
85 160 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
86 160 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
87 160 km/h, ångvärme & 1500V~50Hz & 1500V=
88 160 km/h, ångvärme & 3000V=
89 160 km/h, egen värmepanna
90-91 200 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
92 200 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
93 200 km/h, ångvärme & 1000V~17Hz
94-95 200 km/h, 1000V~17Hz
96 200 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=
97 200 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=
98 200 km/h, 3000V=
99 200 km/h, egen värmepanna

H. Nionde till och med elfte siffran (personvagnar)

Vagnens individuella nummer. Numrena räknas från 000 eller 001 och upp till 999. Om det är fler än 1000 vagnar av samma typ används den åttonde siffran också. Vissa av de nummer som anger hastighet och värmesystem är anpassade för att ta upp större serier och kan därför förändras.

I. Tolfte siffran

Den sista siffran är en kontrollsiffran. Kontrollsiffran får man fram på följande sätt:
Utgå från vagnens hela nummer som t ex:

21-74-335 3 998

Vagnsnumret multipliceras från höger räknat med 2 - 1 - 2 - 1 o s v. Man räknar ut summan av produkterna, varvid ett 2-siffrigt tal ska betraktas som två ensiffriga tal. Man använder sista siffran i denna summa och skillnaden mellan 10 och denna siffra är den sökta självkontrollsiffran.

Om sista siffran i summan är 0 är kontrollsiffran också 0.

Exempel:

  2 1 7 4 3 3 5 3 9 9 8
x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
= 4 1 14 4 6 3 10 3 18 9 16

Multiplicera de under varandra stående siffrorna. Addera produkterna:

4+1+1+4+4+6+3+1+0+3+1+8+9+1+6=52

Siffran 2 ska användas, dvs 10-2 = 8, som är självkontrollsiffran. Det fullständiga numret på vagnen blir alltså 21 74 335 3 998-2.

En kontrollfunktion på nätet finns här: http://lindman.dk/UICn.html

 

Så här kan det se ut med nummer och littera tillsammans

Bild: Nummer och littera på en Eaos-vagn i Malmö 2004


Först kommer vagnens nummer. Första och andra siffran (31) anger att vagnen har minst fyra axlar och förkortningen RIV (som står för Rigolamento Internationale Veicoli) betyder att den får gå i internationell trafik. Tredje och fjärde siffran (74) är landskoden för Sverige och förkortningen GC står för ägaren Green Cargo. Femte och sjätte siffran (54) berättar att det är en öppen E-vagn och sjunde siffran (0) anger eventuella egenskaper. Åttonde till och med elfte siffran (0188) är vagnens individuella nummer och sista siffran (2) är slutligen en kontrollsiffra.

Litterat Eaos betyder att det är en lådvagn (E) med fyra axlar (a) och att vagnen inte kan tippas (o) samt att den passar i trafik med största tillåten hastighet på 100 km/h (s).

 

Tack till Niklas Bygdestam som har hjälpt till att sammanställa materialet på denna sida.

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer