A5

Bild: A5F 4358 i Malmö 1989A5F 4358 (helsvetsad version) i Malmö 1989. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn första klass
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sittplatser: 48
  • Tillverkare: Kalmar Verkstads AB
  • Byggår: 1932-1951
  • Byggt antal: 7 (nitade), 17 (helsvetsade)
  • Ursprunglig nummerserie: 2859, 2860, 2961, 2962, 3294-3296, 3604-3607, 3957-3959, 3990-3992, 4356-4358, 4441-4444
  • Tillhörde: SJ

Förstaklassvagn av 1930- och 40-talstyp

Under 1930- och 40-talen byggde Kalmar Verkstad 24 andraklassvagnar till SJ som fick littera Bo5b (efter klassreformen 1956 blev vagnarna förstaklassvagnar med litterat Ao15b). Sju nitade vagnar hann byggas fram till 1945, därefter blev vagnarna helsvetsade.

Bekväma fåtöljer 

Inredningen var av salongstyp med fåtöljer placerade mot varandra gruppvis. De bekväma fåtöljerna gjorde A5-vagnarna populära bland resenärerna.

Vagnarna slopades under senare delen av 1980-talet. Ett par vagnar märktes om med litterat S5 och användes i charter- och konferenståg under en tid.

Flera vagnar finns bevarade som museivagnar, bland annat hos Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Bild: Ritning A5 (nyare version)Ritning A5 (nyare version).
Bild: Ritning A5 (äldre version)Ritning A5 (äldre version).
Bild: Interiörskiss A5Interiörskiss A5.

 

Bild: S5 2962, f d A5, som museivagn i Gävle 1988S5 2962, f d A5 (nitad version), som museivagn i Gävle 1988. Foto Markus Tellerup.
Bild: S5R 3992 i Karlskrona 1989S5R 3992 i Karlskrona 1989. Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör A5/Bo5b 3295 som museivagn 2004Interiör A5/Bo5b 3295 som museivagn 2004. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1989, SJK Förlag 1990
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell, Stockholms modelljärnvägsklubb 2004
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller, Stockholms modelljärnvägsklubb 2007

Annons