Järnvägsmuseet Rc1 1007 utanför Tillberga 2021

Järnvägsmuseet Rc1 1007 utanför Tillberga 2021. Foto Martin Oscarsson.

Annons

Bild: Järnvägsmuseet Rc1 1007 i Tillberga 2021Järnvägsmuseet Rc1 1007 i Tillberga 2021. Loket har återfått det utseende det hade i slutet av 1970-talet. Foto Martin Oscarsson.

15,5

m

80

ton

3600

kW

135

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Enstaka i trafik
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Längd: 15470 mm
 • Tjänstevikt: 80 ton
 • Max axellast: 20 ton
 • Effekt: 4 x 900 = 3600 kW
 • Startdragkraft: 275 kN
 • Bromsvikt G/P/R: 85/87/110 ton
 • Dynamisk vikt: 91 ton
 • Hastighet: 135 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1967-1968
 • Byggt antal: 20
 • Ursprunglig nummerserie: 1007-1026
 • Tillhörde: SJ/Green Cargo
 • Tillhör: Trafikverket, Järnvägsmuseet, Tågab

Det steglösa tyristorloket

Rc-loken är inte bara en av de mest kända svenska loktyperna utan också den typ som tillverkats i flest exemplar, totalt 366 lok i olika versioner.

Asea började leverera Rc-loken 1967 efter omfattande tester av Rb-loken. Tidigare hade ellokens hastighet reglerats stegvis med kontaktorer men nu styrdes strömmen till motorerna i loken med tyristorer, en nyhet som minskade risken för slirning och gjorde steglös acceleration möjlig. Andra fördelar var ökad dragförmåga, möjligheten att hålla hastigheten konstant och lägre underhållskostnader eftersom reläer och kontaktorer inte längre behövdes för strömregleringen. Konstruktionen blev en succé och olika versioner av Rc-lok byggdes till SJ ända fram till 1988. Lok exporterades också till bland andra Österrike, Iran och Norge.

Karakteristisk färgsättning

Konstruktionen blev en succé och olika versioner av Rc-lok byggdes till SJ ända fram till 1988

Rc1-loken var den första serien och bestod av 20 lok. De fick liksom Rb-loken en karakteristisk färgsättning med svart nederdel och orange lokkorg med vita dekorlinjer som slutade i ett V i fronten. Lokkorgarna tillverkades av Motala Verkstad och Nohab, så Rc-loken var som så ofta tidigare ett samarbete med flera underleverantörer.

De först levererade loken fick till en början bara litterat Rc och inte förrän SJ hade beställt Rc2-loken ändrades litterat till Rc1.

Nylevererade Rc 1013 i Stockholm 1967. Detta lok fick ett kort liv, vid en kollision 1973 skadades loket svårt och skrotades senare. Foto Lars Carlsson.

Expresståg

Loken sattes in i all slags tjänst, både person- och godståg, men till en början användes de framför allt i expresstågen där de ersatte Ra- och F-loken som fick mindre prestigefulla arbetsuppgifter. När Rc2, Rc3 och Rc4 kom kunde även de många D-loken ersättas och Rc blev det nya standardloket.

Tre lok kan multipelköras 

Upp till tre Rc/Rm-lok kan multipelköras, men hur många lok som får användas beror på standarden på den aktuella banan. På en del banor räcker inte strömförsörjningen till för multipelkopplade lok.

Ombyggnader

Under årens lopp gjordes många ändringar och ombyggnader av loken. Eftersom Rc1 var den första serien så kom loken att skilja sig en del från senare versioner.

I slutet av 1970-talet gjordes mindre ombyggnader av bland annat bromsar. Dessutom fick loken telefilter, det vill säga filter som ska hindra loken från att störa teleanläggningar.

Färgsättningen ändrades under 1970-talet så att det röda fältet på buffertbalkarna försvann och blev svart som resten av lokens nederdel. Det gula vinghjulet i fronten ersattes av det så kallade SJ-frimärket - en fyrkantig logotype med ränder på båda sidorna som symboliserar ett stiliserat vinghjul.

Under 1980-talet började man byta ut banröjarna (en enklare typ av plog - se bild på Rc 1013 ovan) med kraftigare, tvådelade Norrlands-plogar. På 1990-talet byttes de gumminfattade fönstren ut mot pansarglas med aluminiumramar av samma typ som på Rc5. Luftintagen byggdes också om med filter för att förhindra snö och damm från att sugas in.

Rc1 1016 med tåg 893 Storlien-Malmö ankommer Malmö C 21 december 1993Rc1 1016 med tåg 893 Storlien-Malmö ankommer Malmö C 21 december 1993. Foto Frederik Tellerup.

Radiostyrda växellok

I slutet av 1980-talet ställdes många av Rc1-loken av under en period. De snabbare Rc6-loken hade tagit över en del av trafikuppgifterna och brist på traktionsmotorer gjorde att motorer flyttades från Rc1-lok till andra Rc-lok. Men loken sattes åter i trafik och från 1993 då Rc-loken delades upp mellan SJ:s divisioner för persontrafik och godstrafik drog Rc1-loken enbart persontåg.

Under 1995 och 1996 överfördes dock Rc1 till godstrafikdivisionen och 1996-2000 byggdes loken om för växlingstjänst på främst rangerbangårdar. De försågs med radiostyrning och växlingsplattformar och målades om i SJ:s nya blå färg. Loken ersatte de åldrande Ue- och Uf-loken som dittills hade skött det mesta av växlingen på de större bangårdarna.

I samband med SJ:s uppdelning överfördes Rc1-loken till Green Cargo 2001. De fick behålla SJ:s blå färgsättning, med en röd snedställd rand som markerade A-änden (framänden på loket).

Rc1 1011 på rangervallen i Malmö 2005Den sista uppgiften för de flesta av Rc1-loken var rangering på bangårdar. Här är det Rc1 1011 som skjuter två godsvagnar över rangervallen i Malmö 2005. På toppen kommer loket att stanna och vagnarna rullar vidare in på ett spår på rangerbangården. Foto Frederik Tellerup.

Fortfarande enstaka lok i trafik

Under 2013 och 2014 togs de flesta av Rc1-loken ur trafik och skrotades. Rc1 1007, det först tillverkade Rc-loket, såldes i december 2014 till Sveriges Järnvägsmuseum (nu Järnvägsmuseet) där loket sedan renoverades till 1978 års skick med orange färgsättning och det typiska "SJ-frimärket" i fronten. Rc1 1021 köptes tillsammans med 1007 och var tänkt att fungera som reservdelsförråd. Våren 2016 bestämde man sig dock för att rusta upp även 1021. Loket tillhör nu Trafikverket och används till verkets interna transporter och testkörningar. Det har fått en färgsättning i rött. Järnvägsmuseets Rc1 1007 används även det i interna transporter och kan alltså åtminstone delvis betraktas som trafiklok även om det är museilok.

Rc1 1026 fortsatte att tjänstgöra som sista Rc1-lok hos Green Cargo men togs slutligen ur trafik i juni 2015. Rc1 1014 hade dock i maj 2015 sålts till Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) som avsåg att använda loket så länge det gick utan större reparationer. I december samma år köpte Tågab även nummer 1009 (som reservdelsförråd, loket skrotades senare) och 1026. De två loken 1014 och 1026 tjänstgjorde sedan hos Tågab flera år. I början av 2023 var dock bägge loken avställda som reservdelsförråd.

De första i en lång rad

De tjugo Rc1-loken blev alltså inledningen till en lång serie av Rc-lok i olika versioner - läs mer om Rc2, Rc3, Rc4, Rc5, Rc6 och Rm.

Några skillnader mellan Rc-lokstyperna

  Rc1 Rc2 Rc2 ÖBB ¹ Rc3 Rc4 Rc5 Rc6 Rc7 Rm
Byggt antal: 20 st 100 st 10 st 10 st 130 st 60 st 40 st 2 st ² 6 st
Byggår: 1967-
1968
1969-
1975
1971-
1973
1970-
1971
1975-
1982
1982-
1986
1985-
1988
2001 ³ 1977
Hastighet: 135 km/h 135 km/h 135 km/h 160 km/h 135 km/h 135 km/h 160 km/h 180 km/h 100 km/h
Startdragkraft: 275 kN 275 kN 260/275 kN 235 kN 290 kN 290 kN 250 kN ej känd 314 kN
Ursprungliga luftintag: Mindre Mindre Mindre Mindre Mindre Större Större Större Mindre
Ursprunglig infattning frontfönster: Gummi Gummi Gummi Gummi Gummi Metall Metall Metall Gummi
Fordonsdator: Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej
Status: Enstaka i trafik I trafik I trafik I trafik I trafik Utgången4 I trafik Utgången4 I trafik

Anmärkningar:
¹ Levererades till ÖBB (österrikiska statsbanorna), 9 lok inköpta begagnade av Tågab
² Ombyggt antal
³ Ombyggnadsår
4 Ombyggda till Rc6

 

Bild: Tågab Rc1 1014 i Kristinehamn 2018Tågab Rc1 1014 i Kristinehamn 2018. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Trafikverket Rc1 1021 i Örebro 2021Trafikverket Rc1 1021 i Örebro 2021. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Green Cargo Rc1 1009 i Malmö 2005Green Cargo Rc1 1009 i Malmö 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc1 1025 i äldre orange färgsättning i Malmö 1992SJ Rc1 1025 i Malmö 1992. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt Rc1 1025Interiör förarhytt Rc1 1025.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Hans Johan Polanik: Ombyggnad av lok litt Rc1, artikel i tidningen Tåg 10/1979
- Oskar Fröidh: Första Rc-loket 20 år, artikel i tidningen Tåg 1/1987
- Frank Edgar: SJ ellok littera Rc1 (med ritning), i Modelljärnvägsmagasinet nummer 37 (2019)
- Rc-loket, en elektroteknisk bedrift
- På järnväg.net: Tema Rc-lok

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer