Annons

Alla järnvägar i Sverige som vanligtvis har persontrafik. Några järnvägar har bara persontrafik på delar av sträckningen, eller endast säsongstrafik under t ex sommaren. Vissa godsbanor kan också fungera som omledningsbanor för persontåg vid trafikstörningar och banarbeten. Läs mer på bandelens sida under rubriken Trafik.

Karta över alla banor
Karta över olika bolags linjenät (persontrafik)
Karta över museijärnvägar

Annonser

Pågatåg ankommer Landskrona

Annons