Ellok

Svenska ellokstyper.

Nästan alla svenska ellok tillverkades i Sverige fram t o m 1980-talet. De allra flesta tillverkades av ASEA (numera en del av Bombardier) i Västerås, med hjälp av bl a AB Svenska Järnvägsverkstäderna. De mest kända typerna är förmodligen D-loken, som började tillverkas i mitten av 1920-talet, och Rc-loken som kom 1967. Rc-loken, med sin karakteristiska färgsättning i orange med vita ränder, tillverkades i 366 exemplar fram till 1988.

I dag rullar även nya ellokstyper som 193/243 och Re på de svenska spåren. De är tillverkade av internationella tillverkare som Bombardier och Siemens och en del lok har utrustning för att kunna användas även i andra länder.

Enligt SJ:s tidigare litteraregler (som har luckrats upp rejält på senare år eftersom nya bolag kan skapa egna regler) kan olika loktyper grovt delas in i följande:
D = ellok med tre eller fyra drivhjul (koppelstångslok)
M = ellok med treaxliga boggier
R = ellok med tvåaxliga boggier
U = ellok för växling

Läs mer om littera

I trafik

Utgångna

Annons