En av lokens viktigaste delar är hjulen. Det är därför kanske inte så förvånande att det finns många olika varianter på hur hjulen är ordnade under loken - hur axelföljden ser ut. Det finns ett eget system för att beskriva axelföljden på lok med hjälp av bokstäver och siffror.

Så beskrivs axelföljden

Stor bokstav = antalet drivande axlar (A = en axel, B = två axlar o s v)
Siffra = antalet löpaxlar (1 = en axel, 2 = två axlar o s v)
' = anger boggie eller axel som inte är fast lagrad i ramverket (anges efter bokstaven/siffran)
o = varje axel har en egen motor
( )' = anger fördelning av axlar i boggien om löpaxel finns
+ = delat lok

Om loket har en tender, som många ånglok har, anges det med ett bindestreck, till exempel C-2 för ett treaxligt lok med tvåaxlig tender.


Några exempel


Bild: Loksymbol
Inte så svårt: bara två axlar ger beteckningen B om båda är drivande. Vanligt bland lokomotorer. Skulle bara den ena axeln driva blir det 1A. Lok med axelföljden B är exempelvis Z66.


Bild: Loksymbol
Ett lok med tre axlar. Är alla tre drivande blir axelföljden C. Skulle axeln i mitten bara ha löphjul blir det A1A. Exempel på ett lok med axelföljd C är V5.

Bild: Loksymbol
Ett boggielok. Här måste vi veta om axlarna är drivande, det vill säga har en motor. Har alla axlar var sin motor blir beteckningen Bo'Bo'. Om de två axlarna i varje boggie delar motor blir beteckningen istället B'B' och om den ena boggien bara har löphjul blir det 2'B' eller 2'Bo'. Boggierna gör naturligtvis också att hjulen inte är fast lagrade i ramverket och vi får lägga till '. Vanliga Bo'Bo'-lok är Rc och T44.

Bild: Loksymbol
Ett boggielok med tre axlar per boggie får följdaktligen axelföljden Co'Co'. Är den mittersta axeln en löpaxel blir det (A1A)'(A1A)'. Parenteserna används för att hålla isär boggierna. Exempel på ett Co'Co'-lok är Ma.


Bild: Loksymbol
Det här loket har löphjul i båda ändar. Axelföljden blir 1C1, eller 1'C1' om löpaxlarna inte är fasta. Exempel: Du.


Bild: Loksymbol
Samma princip används för ett tvådelat lok, men delarna skiljs med ett plustecken. I det här fallet blir axelföljden 1C+C1 eller 1'C+C1'.

Boggier eller fasta axlar?

Mindre lok som lokomotorer brukar ha fasta axlar. Så fort det handlar om längre och kraftigare lok är boggier vanligare - de ger bättre gångegenskaper och gör att loken kan gå genom snävare kurvor.

 

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer