Status
Om vagntypen används i trafik eller är utgången (slopad, ombyggd till annan typ eller annat).

Typ
Visar vilken typ av vagn eller motorvagn det är, t ex sittvagn första klass eller elmotorvagn.

Axelföljd
Anges endast för motorvagnar. Visar hur hjulen är arrangerade och vilka som är drivande. Läs mer om axelföljd i lokguiden.

Längd
Längden mäts från buffert till buffert. Om buffertar inte finns anger talet längd över koppel eller stötplan.

Tjänstevikt
Anges endast för motorvagnar. Vikt i tjänst inklusive eventuellt bränsle. 

Effekt
Anges endast för motorvagnar. Visar motoreffekten, mäts i kilowatt (kW). Principiellt kan man säga att ju högre talet är, desto starkare är motorvagnen. Om man vill veta effekten mätt i hästkrafter (hk) istället multipliceras kW-talet med 1,36. Har motorvagnen flera motorer, vilket är vanligt, är värdet den sammanlagda effekten. För elmotorvagnar anges effekten i så kallad timeffekt, det vill säga den effekt motorvagnen kan prestera vid en viss hastighet under en timme. Hastigheten brukar vara ungeför två tredjedelar av motorvagnens största tillåtna hastighet.

Hastighet
Hastigheten är största tillåtna hastighet, det vill säga den hastighet fordonet är godkänt för i normal trafik. Gränsen för hur fort fordonet kan gå rent tekniskt kan vara högre. Största tillåtna hastighet förkortas ofta "sth".

Antal sittplatser/liggplatser/sovplatser
Antalet platser för sittande/sovande resenärer.

Tillverkare
Företaget som tillverkat vagnen. I många fall är tillverkningen ett samarbete. Då anges den som haft huvudansvaret som tillverkare.

Stora svenska tillverkare av motorvagnar och personvagnar genom tiderna:
- Asea. Verkstäder i bl a Västerås. Har byggt många ellok och elmotorvagnar. Blev en del av ABB och ingår numera i Bombardier.
- AB Svenska Järnvägsverkstäderna med fabriker i Linköping och Arlöv. Tillverkade bl a personvagnar och motorvagnar.
- Kalmar Verkstads AB. Byggde bl a personvagnar och lokomotorer.
- Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Tillverkade bl a personvagnar och lokomotorer. Verksamheten levde vidare under en period genom företaget Kockums Industrier som tillverkade godsvagnar.
- Hilding Carlsson i Umeå. Tillverkade ett stort antal rälsbussar och motorvagnståg under 1930-, 40- och 50-talen.

Byggår
Det/de år vagnarna levererats.

Byggt/inköpt antal
Antalet vagnar som tillverkats av aktuell typ till de ägare som anges, eller hur många som köpts in om det är t ex begagnade vagnar.

Ursprunglig nummerserie/nummer
Anges om uppgifter finns tillgängliga. De nummer som fordonen fått vid leveransen eller som de fått i Sverige om det gäller importerade fordon. När det är importerade eller ombyggda fordon anges bara "Nummer" som rubrik.

Tillhör/tillhörde
Vem som äger/ägde vagnarna. Numera kan fordon ägas av uthyrningsföretag som leasar ut dem, som ägare anges då oftast både uthyrare och användande bolag.

Vad betyder litterat?

Alla personvagnar och motorvagnar har en beteckning, ett littera. Här hittar du förklaringar till de vanligaste. Observera att det finns typer som inte följer litterareglerna, som t ex ER1. Läs mer om littera.

A = sittvagn, första klass
B = sittvagn, andra klass
BC = liggvagn
D = postvagn
F = resgodsvagn
M = manövervagn till loktåg
R = serveringsvagn (bistro/restaurang)
S = specialvagn (S som andra bokstav = kiosk)
U = manöver-, mellan- eller släpvagn till motorvagn
V = tvåaxlig vagn
WL = sovvagn
X = elmotorvagn
Y = dieselmotorvagn

 

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.