F2

Bild: Qlr 80 74 986 1022-8 (f d F2) i Malmö 1988Qlr 80 74 986 1022-7 (f d F2) i Malmö 1988. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Resgodsvagn
  • Längd: 19700 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Tillverkare: Hässleholms Mekaniska Verkstad
  • Byggår: 1940
  • Byggt antal: 3
  • Nummer: 25817-25819
  • Tillhörde: SJ

Resgodsvagn av 1930-talstyp

Tre nitade boggieresgodsvagnar littera Fo2b (efter 1956 Fo20) byggdes 1940 till SJ av Hässleholms Mekaniska Verkstad. De fick en smalare kontinental profil för att kunna användas i internationell trafik till bl a Tyskland.

Vagnarna fick femsiffriga nummer liksom andra resgodsvagnar. Litterat blev F2 efter litterareformen 1970.

Slopning 

Vagnarna slopades 1985-1986, men åtminstone en vagn användes under ytterligare några år som tjänstevagn.

Två vagnar finns bevarade hos Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ).

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell, Stockholms modelljärnvägsklubb 2004

Annons