Tema: Göta kanal möter järnvägen

Foto Markus Tellerup

Göta kanal förbinder Mem vid Östersjön med Sjötorp vid Vänern, en sträcka på 190 kilometer, varav 87 av dem är grävd kanal. När Göta kanal invigdes den 26 september 1832 kunde man tillsammans med Trollhätte kanal - som öppnades redan 1800 - förverkliga drömmen om en vattenförbindelse mellan Östersjön och Kattegatt, eller mellan Stockholm och Göteborg om man så vill. När Västra stambanan stod färdig 30 år senare blev den naturligt nog en konkurrent till kanalen. Men man samarbetade också om gods och resenärer och flera omlastningsstationer mellan tåg och båt byggdes, till exempel i Norsholm. Enligt ett avtal mellan kanalbolaget och SJ hade kanalens båtar företräde framför järnvägen där de korsades, ett avtal som formellt lär gälla även idag. Dock är praxis en annan idag - järnvägsbroarna öppnas endast efter tillstånd från tågledningscentralen när inga tåg är på väg.

Bild: M/S Juno i Södertälje

Stockholm-Göteborg på fyra dagar

Göta kanal börjar i Mem strax öster om Söderköping. Den kompletta resan Stockholm-Göteborg omfattar dock flera andra kanaler såsom Södertälje kanal och Trollhätte kanal. Här ses Göta kanal-båten M/S Juno på en av sina fyradygnskryssningar från Stockholm till Göteborg sommaren 2007. Hon har just passerat under väg- och järnvägsbroarna över Södertälje kanal och är nu på väg ut i Östersjön. K-märkta M/S Juno byggdes 1874 men har sedan länge ångmaskineriet utbytt mot en dieselmotor.

Bild: Pendeltåg i Norsholm

Norsholms sluss och järnvägsbro

Idag möter den egentliga Göta kanal järnvägen första gången i Norsholm, knappt tre mil från Mem. Här korsar kanalen Södra stambanan. Tidigare korsades den även av den smalspåriga Vikbolandsbanan vid Klevbrinken i utkanten av Söderköping, men denna järnväg är nedlagd sedan 1960-talet. I direkt anslutning till järnvägsbron i Norsholm ligger en av kanalens 58 slussar. Ett av Östgötatrafikens pendeltåg typ X14 passerar över den dubbelspåriga klaffbron.

Bild: Broöppning i Norsholm

Klaffen går äntligen upp

Även i Norsholm har kanalen tidigare korsat det stora östgötska smalspårsnätet, men idag återstår bara stambanan. Södra stambanans sträcka mellan Linköping och Norrköping har dock mycket tät tågtrafik med alla slags tåg som lokaltåg, dubbeldäckare i regionaltrafik, X2000 och godståg. Väntan ombord på båtarna kan därför ibland bli lång. De många slussningarna och broöppningarna längs kanalen är ett skådespel för både båtfolket och omgivningen.

Bild: Reginatåg i Motala

Möte med Bergslagståget

Efter Norsholm seglar Göta kanal-trafiken ut på sjön Roxen för att sedan åter nå den grävda kanalen vid Bergs berömda slusstrappa. Spektakulära är även de två akvedukterna vid Ljungsbro och Borensberg. Nästa möte med järnvägen blir i Motala där kanalen korsas av järnvägen mellan Mjölby och Hallsberg. Här är det många godståg som ska fram, men också Tåg i Bergslagen som i juni 2007 utökade sina domäner med denna linje.

Bild: Broöppning i Motala

Undansvängt

Bron i Motala är en svängbro, årsmodell 1974. Bortom denna syns ytterligare en svängbro - denna står dock i permanent öppet läge. Den är idag känd som "Electroluxbron" men tillhörde ursprungligen ännu en av de smalspåriga järnvägarna i Östergötland. Linjen mellan Fornåsa och Motala lades ned 1962 men sträckan mellan Electroluxfabriken och Motala C breddades till normalspår och användes ända fram till 1997.

Bild: Stationshuset i Töreboda

Stationen med kanalutsikt

På Västgötasidan av Vättern börjar Göta kanal vid Karlsborg och fortsätter via bland annat sjön Viken. Järnvägen möter den nästa gång i Töreboda, där den ett stycke går parallellt med Västra stambanan - dock i motsatt riktning, dvs norrut. Törebodas stationshus vetter sin vackraste sida mot kanalen. En gång i tiden var här livlig aktivitet med utbyte av gods och resenärer mellan kanalen och järnvägen.

Bild: Godståg i Töreboda

Ännu en klaffbro

Strax efter stationen svänger kanalen mot nordväst och korsar stambanan. Precis som i Norsholm är det en dubbelspårig klaffbro. Den tillåter hög hastighet för tågen och det är därför lätt att missa kanalpassagen som snabbtågsresenär. Även många godståg ska fram, som här Tågab:s containertåg mot Göteborg med Rc2-loket "Orion" som dragkraft.

Bild: Broöppning i Töreboda

Upplyft för udda farkost

Trafiken på Göta kanal domineras helt av privata småbåtar och en och annan turistbåt. Här har dock bron i Töreboda lyfts upp för att släppa fram ett pråmliknande flytetyg som med knapp marginal manövreras genom öppningen. Kanalen fortsätter sedan vidare genom Västergötland förbi Hajstorp och Norrkvarn.

Bild: Godståg i Lyrestad

Kinnekullebanan i Lyrestad

I det lilla samhället Lyrestad norr om Mariestad korsar Göta kanal både Kinnekullebanan och Europaväg 20. Den oelektrifierade Kinnekullebanans trafik är betydligt mindre än på de andra  järnvägarna längs kanalresan. Några motorvagnar och - som här - det dagliga godståget mellan Mariestad och Hallsberg är det enda. Det kunde dock ha blivit annorlunda om de storslagna planerna på att bygga en hel stad här hade blivit verklighet. Nu har Lyrestad förblivit en idyllisk knutpunkt i det lilla formatet.

Bild: Öppen bro i Lyrestad

Ett levande museum

Järnvägsbron i Lyrestad är en svängbro från 1908. Den manövreras på plats av brovakten som även ser till att blockera tågtrafiken med spårspärrar och allt. De ålderdomliga arbetsuppgifterna får ses som en del av att bevara Göta kanal som den kulturhistoriska attraktion den är. Från Lyrestad återstår sedan bara några kilometer till Sjötorp där Göta kanal slutar. Kanalresenärer som ska ända till Göteborg kan dock se fram emot den fortsatta resan via Vänern, Trollhätte kanal och Göta älv.

Foto (samtliga) 2007.

Annons

Annonser

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer