Blå Tåget

Logo Blå Tåget

Ingen trafik f n.

Skandinaviska Jernbanor/Blå Tåget körde persontåg Göteborg-Stockholm-Uppsala fram till juni 2019 då trafiken lades ned p g a ekonomiska problem.

Bolaget har uppgett att man planerar att åter starta trafik.

blataget.com

Annons