Eluttag

Symbol eluttag

Vagntyper med eluttag som kan användas av resenärerna. Obs att det finns vagntyper där inte alla bolag har installerat eluttag i sina vagnar, läs mer under Egenskaper på vagntypens sida.

Annons